in

Spațiu comercial scos la licitație publică în Spitalul Județean Călărași

Spitalul Județean de Urgență Călărași “Dr. Pompei Samarian” urmează să scoată la licitație publică o suprafață de aproximativ 530 mp, incintă recent renovată, ce va fi concesionată de un operator economic participant la licitație pentru desfășurarea activităților specifice servitului și consumului preparatelor culinare și comercializarea de produse nealimentare.

Caietul de sarcini cuprinde descrierea şi identificarea spaţiilor care urmează să fie închiriate:
Spaţiile destinate desfăşurării activităţilor comerciale, sunt situate în cadrul construcţiei C1 din imobilul reprezentând Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, înscris în Cartea funciară nr. 23248 UAT Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 2 – 4 , Judeţul Călăraşi, având următoarele caracteristici tehnice:
– Construcţie din cărămidă, acoperiş tip terasă cu membrană bituminoasă;
– Regim de înălţime D+P;
– Arie construită desfăşurată parter – 265 m.p.;
– Arie construită desfăşurată demisol – 265 m.p..
TOTAL SUPRAFAŢĂ = 530 m.p..

După adjudecare, spaţiile vor fi destinate desfăşurării activităţilor de depozitare si activităților comerciale de desfacere a produselor alimentare şi nealimentare, a produselor alimentare calde şi a produselor de patiserie.
Locatarul are obligația de a menține permanent obiectul închirierii într-o stare corespunzătoare scopului pentru care a fost creat.

Interdicţia subînchirierii spaţiilor închiriate
Locatarul nu va avea dreptul să subînchirieze, să subroge, să transmită, să cedeze, să cesioneze sau să transfere spaţiile, drepturile sau obligaţiile sale în legătură cu prezentul Contract.

În ședința ordinară a Consiliului Județean Călărași din 26 mai a.c., a fost aprobat un proiect de Hotărâre în care se precizează concesiunea pe o perioada de 20 de ani, iar chiria se va ridica la 2334 lei/ lunar;

La punctul   2.5. al Caietului de Sarcini, secțiunea “Durata închirierii” se precizează:

Durata închirierii este de 20 ani, începând de la data intrării în vigoare a Contractului, cu posibilitatea de prelungire la solicitarea scrisă a locatarului, prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat sub formă scrisă, pe baza aprobării prin hotărâre a Consiliului Județean Călărași.
Contractul de închiriere intră în vigoare după îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor condiţii:
a) semnarea contractului de către părţi;
b) constituirea garanţiei de bună execuţie, reprezentând chiria pe 2 luni, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului;
c) semnarea în termen a procesului verbal de predare–primire a imobilului.
Procesul – verbal de predare–primire a imobilului va fi semnat în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii Contractului.

Punctul 2.6 al Caietului de Sarcini descrie chiria minimă şi modul de calcul al acesteia

Chiria minimă a fost calculată ținând cont de valoarea de piață a spaţiilor stabilită de Societatea EXPERT COMPLEX S.R.L. – evaluator autorizat Adrian Dobrescu, prin Raportul de evaluare nr. 218 din 28.12.2020, înregistrat la Consiliul Județean Călărași sub nr. 20953 din 29.12.2020.

Chiria minimă de la care se porneşte licitaţia publică pentru închirierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) este de 2.334 lei/lună.

0 0 votes
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Senatorul Ciprian Pandea, despre candidații PNL la alegerile parțiale: “Am mare încredere în cei doi colegi liberali și îi asigur de toată susținerea mea!”

Dezvoltarea Orașului Lehliu Gară continuă