Connect with us

Știri

Primăria Roseți, documente necesare pentru ajutorul de încălzire 2023-2024

Published

on

În perspectiva sezonului rece 2023-2024, Primăria Roseți face un anunț important pentru locuitorii săi. Odată cu data de 23 octombrie 2023, cetățenii au oportunitatea de a depune cereri pentru a beneficia de ajutor la încălzirea locuinței și un supliment de energie.

Procesul de depunere a cererilor va fi activ între orele 8:00 și 12:00, facilitând astfel accesul locuitorilor la acest sprijin necesar în sezonul rece. În vederea evaluării cererilor, cetățenii trebuie să furnizeze documente justificative privind componența familiei și veniturile realizate.

Primăria Roseți a luat această măsură cu scopul de a sprijini comunitatea locală în fața dificultăților întâmpinate în timpul sezonului rece, asigurând că nimeni nu este lăsat în frig. Pentru informații suplimentare și asistență în procesul de depunere a cererilor, locuitorii sunt îndemnați să contacteze Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de „ajutorul de încălzire”, menit să sprijine familiile și persoanele singure în condiții dificile. Pentru a asigura corectitudinea și echitatea distribuirii acestui ajutor, s-au stabilit criterii clare care exclud anumite bunuri din eligibilitate. Este esențial ca beneficiarii să respecte aceste reguli pentru a se asigura că sprijinul acordat este direcționat către cei cu adevărat în nevoie.

Bunuri imobile:

Advertisement
 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinței de domiciliu şi a anexelor gospodărești;
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă.

Bunuri mobile(*):

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric;

(*) Aflate în stare de funcţionare.

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

Terenuri/animale si/sau păsări: Suprafețe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului.

În sensul actelor normative care reglementează ajutoarele pentru încălzirea locuinței, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

 • persoană singură = persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuiește singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuiește şi se gospodărește singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanța de tutelă;
 • familie = soțul, soția, precum şi alte persoane, indiferent dacă între aceste există sau nu relații de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reședință şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinței;
 • Prin sintagma locuiesc şi se gospodăresc împreună, = persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 • locuiesc împreună în acelaşi imobil/locuință şi/sau, după caz, au domiciliul ori reședința comună, înscrisă în actele de identitate;
 • contribuie împreună la achiziționarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
 • reprezintă grupul de persoane între care există sau nu există relații de rudenie, dar care locuiesc împreuna, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinței.
 • Gospodărie = unitatea formată din mai multe familii şi/sau persoane care locuiesc împreună, contribuie împreună la achiziționarea ori realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor.

Vă rugăm să consultați cu atenție aceste criterii și să vă asigurați că îndepliniți condițiile necesare pentru a beneficia de ajutorul de încălzire. Pentru informații suplimentare sau clarificări, vă stăm la dispoziție la sediul Primăriei

Advertisement
Advertisement

Știri

Consiliul Local al Municipiului Călărași a fost convocat în ședință ordinară. Vezi subiectele de pe ordinea de zi

Published

on

Consilierii locali ai municipiului Călărași au fost convocați în ședință ordinară, care va avea loc joi, 29 februarie. Întrunirea se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Local Călărași și prin mijloace electronice, începând cu ora 16.30. Printre subiectele de pe ordinea de zi se află și rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași din 2024. 

Ordinea de zi este următoarea:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare construire locuinţe”, situat în municipiul Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 21, nr. cadastral 34409, 34410, 34411, judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,Casa Deculescu”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 219 (fost 181), judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local şi a listei cu ,,situaţiile deosebite” în care se acordă ajutoare de urgenţă.
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Călăraşi în cadrul Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială constituită la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de salubrizare datorată de utilizatori, persoane fizice, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Programul A.N.L., în municipiul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei locuinţelor ANL, situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză / repartizare a cererilor solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 109/30.07.2020 pentru aprobarea criteriilor de acordare a unui lot de teren privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 • Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 279/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului Iuga Ionuţ Cătălin.
 • Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 270/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei Mugea Florentina Daniela.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 45/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călărași.
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae – Barbu Știrbei.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae – Măgureni.
 • Diverse

Continue Reading

Știri

Călărași: Accident de circulație în Vasilați. Trafic restricționat pe un sens

Published

on

În urma cu puțin timp, pe drumul județean din apropierea localității Vasilați, DJ 301, a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. La fața locului sunt prezente echipaje de poliție și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță.

foto: Info Trafic Călărași

Continue Reading

Știri

Au început Atelierele lui Mărțișor la Muzeul Dunării de Jos

Published

on

Atelierele lui Mărțișor au început la Muzeul Dunării de Jos. Evenimentul are loc în perioada 26-29 februarie în cadrul Secției de Etnografie și Artă Populară, unde copiii pot lucra mărțișoare pe care le pot dărui ulterior celor dragi. 

„Avem plăcerea ca în această perioadă să vă primim în spațiile noastre cu două ateliere dedicate sărbătorii ce se apropie de 1 martie, și anume Mărțișorul. În cadrul departamentului de arheologie, lucrăm în perioada 26-29 februarie, în intervalul orar 9:00 – 12:00, mărțișoare pe care copiii și le pot însuși ulterior pentru a le dărui. De asemenea, compartimentul nostru de etnografie, în aceeași perioadă, desfășoară atelierele lui Mărțișor cu ocazia aceleiași sărbători. Ne bucurăm să vă avem alături de noi. Vă așteptăm cu drag și vă dorim o primăvară frumoasă”, a transmis șeful de compartimentul în cadrul Muzeului Dunării de Jos, Topârceanu Anișoara.  

 

Persoanele interesate să participe se pot înscrie, de luni până vineri, la numărul de telefon 0242311690. Atelierul se adresează celor cu vârste mai mari de 6 ani, iar taxa de participare este de 2 lei/persoană. 

Advertisement
Continue Reading

Cele mai vizualizate