Consilierii județeni dezbat astăzi patru proiecte de hotărâre! Iată lista

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa extraordinară din data de 03 Septembrie 2021

 

DISPUNE:

        Art. 1- Se convoacă, de îndată, Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 03 Septembrie 2021, ora 1100, cu următorul proiect al ordinii de zi :

        1.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 23/2017 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare“, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13937/02.09.2021, Raportul Direcției Management și Resurse Umane, Comp.Guvernanță Corporativă, nr. 13938/02.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Învățământ, Sănătate, Protecție socială;

       2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 13748/30.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 13749/30.08.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

        3.Proiect de hotărâre privind repartizarea, în anul 2021, a  unor sume pentru unități de cult din Județul Călărași însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14013/02.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 14014/02.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

        4.Proiect de hotărâre privind componenţa generică a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14031/02.09.2021, Raportul Direcției Juridice nr.14032/02.09.2021ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică.

Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

(2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni pe tablete și folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

      PREŞEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZĂ,            

  1.   Vasile ILIUȚĂ                             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

Aurel PARASCHIV

5 1 vote
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Consiliul Județean a împrumutat 3 milioane lei din Trezoreria Statului pentru finanţarea unor investiţii

Jandarmii aplică măsuri de protecție la evenimentele sportive și religioase de zilele acestea în județul Călărași