Connect with us

Știri

Schimbări și reorganizări în Spitalul din Călărași

Published

on

În data de 22 februarie 2023, Consiliul Județean se va reuni într-o ședință ordinară la sediul său din județul Călărași. Pe agenda ședinței se află un total de 16 proiecte de hotărâre, printre care se regăsește și un proiect care vizează modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență din Călărași.

Conform acestui proiect de hotărâre, Secția de medicină internă va fi redenumită în Secția de medicină internă I, iar numărul de paturi va crește de la 68 la 75, distribuite pe diverse compartimente. De asemenea, se vor înființa noi posturi pe diferite secții ale Spitalului de Urgență, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale oferite de medicii care activează în cadrul acestui spital.

Aceste modificări și îmbunătățiri la nivelul structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență din Călărași sunt menite să asigure pacienților acces la servicii medicale de calitate, într-un cadru modern și eficient. Consilierii județeni vor examina acest proiect de hotărâre și vor decide dacă este necesară implementarea sa, având în vedere nevoile comunității și resursele disponibile.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, prin schimbarea denumirii Secției Medicină Internă în Secția Medicină Internă I și modificarea numărului de paturi de la 68 la 75 de paturi, din care:

 • – Compartiment Terapie Acută: 6 paturi;
 • – Compartiment Nefrologie: 15 paturi, din care 2 paturi pentru Dializă Peritoneală;
 • – Compartiment Gastroenterologie: 10 paturi;
 • – Compartiment Hematologie: 10 paturi;
 • – Compartiment Cronici : 3 paturi.

Art. 2. – Se aprobă structura de personal din cadrul Secției Medicină I, conform modificărilor de la art. 1:

 1. a) Compartimentul Gastroenterologie, va avea următoarele posturi:

                      – două posturi medic specialist specialitatea gastroenterologie din cadrul Secției Medicină Internă, poziția nr. 177 și 181 din Statul de funcții trec în cadrul Secției Medicină Internă  I – Compartiment Gastroenterologie, poziția nr. 244 și 245 din Statul de funcții;

                      – se înființează cinci posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 246, 247, 248, 249 și 250 din Statul de funcții.

 1. b) Compartimentul Nefrologie, va avea următoarele posturi:

                      – două posturi vacante de medic specialist specialitatea nefrologie din cadrul Secției Diabet Zaharat, Boli Metabolice și Nefrologie, poziția nr. 147 și 148 din Statul de funcții trec în cadrul Secției Medicină Internă I – Compartiment Nefrologie, poziția nr. 251 și 252 din Statul de funcții;

                      – patru posturi vacante de asistent medical generalist (PL) din cadrul Secției Diabet Zaharat, Boli Metabolice și Nefrologie, poziția nr. 149, 150, 151 și 152 din Statul de funcții trec în cadrul Secției Medicină Internă I – Compartiment Nefrologie, poziția nr. 253, 254, 255 și 256 din Statul de funcții;

                      – înființarea a șase posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 257, 258, 259, 260, 261 și 262 din Statul de funcții.

 1.   c) Compartimentul Hematologie, va avea următoarele posturi:

                      – postul vacant de medic specialist, specialitatea hematologie din cadrul Secției Oncologie Medicală, poziția nr. 340 din Statul de funcții trece în cadrul Secției Medicină Internă I – Compartiment Hematologie, poziția nr. 263 din Statul de funcții;

                     – înființarea a cinci posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 264, 265, 266, 267 și 268 din Statul de funcții.

 1.  d) Înființarea unui post de asistent medical generalist (PL) în cadrul Secției Medicină Internă I, poziția nr. 228 din Statul de funcții.
 2.   e) Înființarea a cinci posturi de infirmieră în cadrul Secției Medicină Internă I, poziția nr. 239, 240, 241, 242 și 243 din Statul de funcții.
 3.   f) Compartimentul Terapie Acută – 6 paturi și Compartimentul Cronici – 3 paturi, vor fi deservite de personalul din cadrul Secției Medicină Internă I.

Art. 3. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, prin modificarea Secției Diabet Zaharat, Boli Metabolice și Nefrologie cu 25 de paturi în Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție, Boli Metabolice cu 15 paturi, din care:

– Copii: 2 paturi;

– Terapie Acută: 3 paturi.

       Art. 4. – Modificărilor de la art. 3 determină următoarele modificări ale structurii de personal:

 1. Se desființează postul de șef secție – medic primar, poziția nr. 130 din Statul de funcții;
 2. Se desființează postul de asistent medical șef, poziția nr. 132 din Statul de funcții.

Art. 5. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, prin modificarea numărului de paturi alocate Secției Obstetrică Ginecologie de la 45 la 37 paturi, din care:

– Lăuzie: 17 paturi;

– Compartiment Ginecologie: 20 paturi.

       Art. 6. – Modificările de la art. 5 determină înființarea a cinci posturi de infirmier, pozițiile nr. 300, 301, 302, 303 și 304 din Statul de funcții.

       Art. 7. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin schimbarea denumirii Compartimentului Chirurgie și Ortopedie Infantilă – Secția Chirurgie Generală în Compartimentul Chirurgie și Ortopedie Pediatrică – Secția Chirurgie Generală.

Art. 8. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin modificarea numărului de paturi alocate Secției Chirurgie Generală de la 75 la 96 paturi, din care:

– Compartiment Chirurgie și Ortopedie Pediatrică: 12 paturi, din care 4 paturi ortopedie pediatrică;

– Compartiment Urologie: 8 paturi;

– Compartiment ORL: 2 paturi;

– Compartiment Oftalmologie: 2 paturi;

– Compartiment Chirurgie Vasculară: 4 paturi;

– Compartiment Chirurgie Toracică: 4 paturi.

Art. 9. – Se aprobă structura de personal din cadrul Secției Chirurgie Generală, conform modificărilor de la art. 8:

 1. a) Compartimentul Urologie, se va completa cu următoarele posturi:

                      – se înființează patru posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 61, 62, 63 și 64 din Statul de funcții;

                      – se înființează patru posturi de infirmier, poziția nr. 66, 67, 68 și 69 din Statul de funcții.

 1. b) Compartimentul ORL, se va completa cu următoarele posturi:

                      – se înființează un post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 71 din Statul de funcții;

                      – se înființează un post de infirmier, poziția nr. 72 din Statul de funcții.

 1. c) Compartimentul Oftalmologie, se va completa cu următoarele posturi:

– se înființează un post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 74 din Statul de funcții;

                      – se înființează un post de infirmier, poziția nr. 75 din Statul de funcții.

 1. d) Compartimentul Chirurgie Vasculară, va avea următoarele posturi:

                      – mutarea postului vacant de medic specialist, specialitatea chirurgie vasculară din cadrul Compartimentului Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă, poziția nr. 156 din Statul de funcții în cadrul Compartimentului Chirurgie Vasculară – Secția Chirurgie Generală, nr. 76 din Statul de funcții;

                      – se înființează patru posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 77, 78, 79 și 80 din Statul de funcții;

                      – se înființează două  posturi de infirmier, poziția nr. 81 și 82 din Statul de funcții.

 1. e) Compartimentul Chirurgie Toracică, va avea următoarele posturi:

                      – se înființează un post de medic specialist, specialitatea chirurgie toracică, poziția nr. 83 din Statul de funcții;

– se înființează un post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 84 din Statul de funcții;

                      – se înființează un post de infirmier, poziția nr. 85 din Statul de funcții.

Art. 10. –Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea în cadrul Secției Ortopedie Traumatologie a două compartimente, după cum urmează:

– Compartiment Recuperare Medicală Ortopedie Traumatologie: 2 paturi;

– Compartiment Neurochirurgie: 8 paturi.

Art. 11. – (1) Se aprobă structura de personal din cadrul Secției Ortopedie Traumatologie, conform modificărilor de la art. 10:

 • Compartimentul Neurochirurgie, va avea următoarele posturi:

– mutarea postului vacant de medic specialist, specialitatea neurochirurgie din cadrul Secției Ortopedie Traumatologie, poziția nr. 110 din Statul de funcții în cadrul Compartimentului Neurochirurgie – Secția Ortopedie Traumatologie, nr. 151 din Statul de funcții;

                      – se înființează opt posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 și 159 din Statul de funcții;          

                      – se înființează cinci posturi de infirmier, poziția nr. 160, 161, 162, 163 și 164 din Statul de funcții.                                  

       Art. 12. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin schimbarea denumirii Compartimentului Chirurgie Plastică Microchirurgie Reconstructivă în Compartimentul Chirurgie Plastică Microchirurgie Reparatorie și alocarea a 4 paturi pentru Arși, din cadrul Compartimentul Chirurgie Plastică Microchirurgie Reparatorie.

Art. 13. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin schimbarea denumirii Compartimentului Recuperare Pediatrică din cadrul Secției Pediatrie în Compartimentul Pediatrie Cronici.

Art. 14. – Compartimentul Terapie Acută cu 5 paturi va fi deservit de personalul medical din cadrul Secției Pediatrie.

Art. 15. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea în cadrul Secției Neurologie a două compartimente, după cum urmează:

– Compartiment Terapie Acută: 6 paturi;

– Compartiment Recuperare Medicală Neurologie: 3 paturi.

Art. 16. – (1) În urma modificărilor de la art. 15 se va completa structura de personal din cadrul Secției Neurologie, prin înființarea unui post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 335 din Statul de funcții.

          (2) Compartimentul Terapie Acută cu 6 paturi și Compartimentul Recuperare Medicală Neurologie cu 3 paturi vor fi deservite de personalul medical din cadrul Secției Neurologie.

Art. 17. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea, în cadrul Secției Oncologie Medicală, a Compartimentului Îngrijiri Paliative: 8 paturi.

Art. 18. – Se aprobă structura de personal din cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative, care va avea următoarele posturi:

                        – se înființează cinci posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 420, 421, 422, 423 și 424 din Statul de funcții;

                        – se înființează cinci posturi de infirmier, poziția nr. 425, 426, 427, 428 și 429 din Statul de funcții.

Art. 19. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin modificarea numărului de paturi alocate Secției Cardiologie de la 40 la 30 paturi, din care Compartimentul Terapie Intensivă Coronarieni: 6 paturi.

Art. 20. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea Secției Medicină Internă II cu 37 de paturi, prin comasarea următoarelor compartimente:

– Compartiment Geriatrie și Gerontologie: 17 paturi;

– Compartiment Recuperare Fizică și Reabilitare: 10 paturi;

– Compartiment Reumatologie: 10 paturi.

Art. 21. – Se aprobă structura de personal din cadrul Secției Medicină Internă II, conform modificărilor de la art. 20, astfel:

 1. a) Compartimentul Geriatrie și Gerontologie, va avea următoarele posturi:

                      – un post de medic șef – medic specialist specialitatea geriatrie, poziția nr. 625 din Statul de funcții;

                      – un post de medic primar specialitatea geriatrie, poziția nr. 626 din Statul de funcții;

– un post de asistent medical șef, poziția nr. 627 din Statul de funcții;

– șapte posturi de asistent medical generalist, grad principal (PL), poziția nr. 628, 629, 630, 631, 634, 635 și 636 din Statul de funcții;

– un post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 632 din Statul de funcții;

– un post de asistent medical generalist, grad principal (PL), specialitatea BFT poziția nr. 633 din Statul de funcții;                  

                      – șase posturi de infirmier, poziția nr. 637, 638, 639, 640, 641 și 642 din Statul de funcții;

– un post de brancardier,  poziția nr. 643 din Statul de funcții.

 1. b) Compartimentul Recuperare Fizică și Reabilitare, va avea următoarele posturi:

                      – un post de medic specialist specialitatea BFT, poziția nr. 655 din Statul de funcții;

– trei posturi de asistent medical generalist, grad principal (PL), poziția nr. 656, 658 și 660 din Statul de funcții;

– două posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 657 și 659 din Statul de funcții;

                      – cinci posturi de infirmier, poziția nr. 661, 662, 663, 664 și 665 din Statul de funcții.

 1. c) Compartimentul Reumatologie, va avea următoarele posturi:

                      – un post de medic primar specialitatea reumatologie, poziția nr. 644 din Statul de funcții;

– un post de asistent medical generalist, grad principal (S), poziția nr. 646 din Statul de funcții;

– două posturi de asistent medical generalist, grad principal (PL), poziția nr. 645 și 649 din Statul de funcții;

– două posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 647 și 648 din Statul de funcții;

                      – cinci posturi de infirmier, poziția nr. 650, 651, 652, 653 și 654 din Statul de funcții.

Art. 22. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin completarea cu structura Bloc de Nașteri.

Art. 23. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași cu structura Laborator Microbiologie Medicală, cu următoarea structură de personal:

– înființarea unui post de medic specialist, specialitatea medicină de laborator, poziția nr. 693 din Statul de funcții;

– înființarea a două posturi de biolog principal, poziția nr. 694 și 695 din Statul de funcții;

– înființarea a trei posturi de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 696, 697 și 698 din Statul de funcții;

– înființarea a două posturi de asistent medical specialitatea medicină de laborator (PL), poziția nr. 699 și 700 din Statul de funcții.

Art. 24. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin modificarea denumirii Serviciului de Medicină Legală în Serviciul Județean de Medicină Legală.

Art. 25. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin modificarea denumirii Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale în Serviciul de Prevenire și Control al Infecțiilor Nosocomiale.

Art. 26. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin modificarea denumirii Compartimentului de Evaluare și Statistică Medicală în Serviciul de Evaluare și Statistică Medicală.

Art. 27. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea în cadrul Ambulatorului Integrat a Cabinetului de Chirurgie Toracică, cu următoarea structură de personal:

– înființarea unui post de medic specialist, specialitatea chirurgie toracică, poziția nr. 71 din Statul de funcții;

– înființarea unui post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 72 din Statul de funcții.

Art. 28. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea în cadrul Ambulatorului Integrat a Cabinetului Genetică Medicală, cu următoarea structură de personal:

– înființarea unui post de medic specialist, specialitatea genetică medicală, poziția nr. 73 din Statul de funcții;

– înființarea unui post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 74 din Statul de funcții.

Art. 29. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea în cadrul Ambulatorului Integrat a Cabinetului Medicină Fizică, Recuperare Medicală, cu următoarea structură de personal:

– înființarea unui post de medic specialist, specialitatea medicină fizică, recuperare medicală, poziția nr. 75 din Statul de funcții;

– înființarea unui post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 76 din Statul de funcții.

Art. 30. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea în cadrul Ambulatorului Integrat a Cabinetului Alergologie, cu următoarea structură de personal:

– înființarea unui post de medic specialist, specialitatea alergologie, poziția nr. 77 din Statul de funcții;

– înființarea unui post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 78 din Statul de funcții.

Art. 31. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin înființarea în cadrul Ambulatorului Integrat a Cabinetului Reumatologie, cu următoarea structură de personal:

– înființarea unui post de medic specialist, specialitatea reumatologie, poziția nr. 79 din Statul de funcții;

– înființarea unui post de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 80 din Statul de funcții.

Art. 32. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin modificarea denumirii Cabinetului Psihiatrie Copii în Cabinet Psihiatrie Pediatrică.

Art. 33. – Se aprobă modificarea și completarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași prin modificarea denumirii Cabinetului Chirurgie și Ortopedie Infantilă în Cabinet Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.

Art. 34. – Se aprobă modificarea denumirii Serviciului de Management al Calității Serviciilor Medicale în Serviciul de Management al Calității Serviciilor de Sănătate, cu următoarele modificări ale structurii de personal, conform prevederilor legale:

 • transformarea postului de economist specialist IA (S), poziția nr. 729 din Statul de funcții într-un post de consilier I (S), poziția nr. 807 din Statul de funcții, cu acceptul ocupantului postului;
 • transformarea postului de economist II (S), poziția nr. 730 din Statul de funcții într-un post de consilier III (S), poziția nr. 808 din Statul de funcții, cu acceptul ocupantului postului;
 • transformarea postului vacant de consilier juridic I (S), poziția nr. 731 din Statul de funcții, într-un post de consilier III (S), poziția nr. 809 din statul de funcții;
 • transformarea postului vacant de asistent medical gradul principal (S), poziția nr.733 din Statul de funcții într-un post vacant de consilier III (S), poziția nr. 811 din Statul de funcții.

       Art. 35. – Se aprobă transformarea următoarelor posturi vacante:

 • postul vacant de medic primar specialitatea pediatrie, din cadrul Secției Pediatrie, poziția nr. 394 din Statul de funcții se transformă într-un post vacant de medic specialist, specialitatea pediatrie, poziția nr. 464 din Statul de funcții;
 • postul vacant de asistent medical gradul principal, specialitatea pediatrie (PL), din cadrul Secției Neonatologie, poziția nr. 536 din Statul de funcții se transformă într-un post vacant de asistent medical generalist (PL), poziția nr. 606 din Statul de funcții;
 • postul vacant de tehnician sanitar specialitatea aparatură medicală, grad principal (PL) din cadrul Laboratorului Radiologie și Imagistică Medicală, poziția nr. 650 din Statul de funcții se transformă într-un post vacant de asistent medical generalist, gradul debutant, specialitatea radiologie (PL), poziția nr. 728 din Statul de funcții;
 • postul vacant de medic specialist specialitatea pediatrie, din cadrul UPU, poziția nr. 8 din Statul de funcții se transformă într-un post vacant de medic primar, specialitatea pediatrie.

Art. 36. – Se aprobă transformarea în urma susținerii examenului de promovare a postului de referent II (M), din cadrul Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare, poziția nr. 746 din Statul de funcții într-un post de referent de specialitate III (S), poziția nr. 824 din Statul de funcții.

Art. 37. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structura organizatorică aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 742/2010, se modifică și completează potrivit dispozițiilor art. 1 – 33.

Art. 38. – Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași, modificate şi completate potrivit dispoziţiilor art. 1 – 36 sunt prezentate în Anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art. 39. – La data intrării în vigoare a prezentei, Anexele nr. 1, 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 100/2018, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiesc cu Anexele prezentei hotărâri.

       Art. 40. – Spitalul Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter normativ: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean, Compartimentului Sănătate și Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași.

Știri

VIDEO / Barul lui Bobiță din Tonea a luat foc. Pompierii intervin la fața locului

Published

on

Calarasipress.ro

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de vineri, puțin după ora 03:00 dimineața, la un local din satul Tonea, comuna Modelu, județul Călărași. Autoritățile au fost alertate de vecinii îngroziți de flăcările care amenințau să cuprindă și proprietățile învecinate.

La fața locului au intervenit prompt echipe de pompieri cu mai, multe autospeciale de intervenție din cadrul ISU Călărași au fost mobilizate pentru a stinge incendiul.


Pompierii au înconjurat zona și au început să acționeze pentru a ține sub control flăcările care se propagau rapid în tot localul.


În același timp, poliția a asigurat perimetrul, menținând ordinea și siguranța în jurul zonei afectate de incendiu. Zona a fost restricționată accesului.


Cauza exactă a incendiului rămâne deocamdată necunoscută și urmează să fie investigată de către specialiștii în domeniu. Autoritățile vor efectua cercetări amănunțite pentru a determina originea și circumstanțele în care a izbucnit incendiul de proporții.

Continue Reading

Știri

Incendiu în bucătăria unui restaurant din Călărași din cauza unui grătar

Published

on

Un incendiu a izbucnit în această seară, orele 21:10, la un local situat pe Bulevardul Republicii, la intersecția cu Bulevardul Cuza Vodă din municipiul Călărași, mobilizând mai multe echipaje de pompieri și forțe de poliție. La fața locului au fost trimise rapid unități de intervenție pentru a lichida flăcările care au cuprins una dintre încăperile localului.


Evenimentul a atras atenția numeroșilor trecători și rezidenți din zonă. La momentul respectiv, zona a fost securizată de forțele de poliție, care asigură gestionarea traficului și menținerea ordinii publice.

Echipajele de pompieri s-au mobilizat rapid și au acționat cu promptitudine pentru a stăpâni flăcările înalte care au urcat pe coșul de evacuare al grătarului.

Nu au fost raportate victime sau răniți în urma incendiului. Până în prezent, cauza incendiului nu a fost stabilită și vor fi efectuate investigații amănunțite pentru a determina cauzele acestuia.

Continue Reading

Știri

Accident rutier în municipiul Călărași: Motociclist rănit într-o coliziune la intersecția Bulevardului Republicii cu Bulevardul Cuza Vodă

Published

on

Un accident rutier s-a produs în această seară în municipiul Călărași, la intersecția Bulevardului Republicii cu Bulevardul Cuza Vodă, soldându-se cu rănirea unui motociclist în urma coliziunii cu un autoturism care circula din sens opus.

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a avut loc în jurul orei 21:30, atunci când motociclistul, care se deplasa pe Bulevardul Republicii, nu a acordat prioritate unui autoturism  care intenționa să vireze spre dreapta pe același bulevard. Din nefericire, acest lucru a condus la coliziunea cu un autoturism marca Opel care circula regulamentar din sens opus.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale serviciului de ambulanță și poliție pentru a acorda primul ajutor motociclistului rănit. Starea acestuia este evaluată ca fiind gravă, iar se pare că va fi transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Municipal pentru investigații suplimentare și tratament adecvat.

Din cauza accidentului, traficul în zonă a fost afectat semnificativ, generând aglomerație și întârzieri considerabile. Autoritățile locale și polițiștii au intervenit rapid pentru a gestiona situația, îndrumând traficul în jurul zonei accidentului și asigurând măsurile necesare de siguranță.

Până în prezent, nu au fost furnizate informații suplimentare cu privire la identitatea și starea conducătorilor auto implicați în acest incident rutier. Poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele care au condus la producerea acestui accident nefericit.

Continue Reading

Cele mai accesate articole