Connect with us

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ DE MEDIU

Published

on

Beneficiarul CEF PELICANU S.R.L, cu domiciliul/sediul în București, sectorul 1, șoseaua Nordului, nr. 62D, et. 6, anunță Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului:

„CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI ȘI RACORD ELECTRIC LA SEN” – C.U. 292/14.12.2021 ȘI „CONSTRUIRE STAȚII DE RACORDARE, CONSTRUIRE/REABILITARE DRUMURI/PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE/CABLURI PENTRU RACORD INTERN ȘI RACORD DIN CADRUL PROIECTULUI – CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI ȘI RACORD ELECTRIC LA SEN” – C.U. 30/03.03.2023, PENTRU CARE S-A EMIS CERTIFICAT DE URBANISM NR. 292/14.12.2021”, propus a fi amplasat în comunele Alexandru Odobescu, Independența, Grădiștea, județul Călărași, N.C. 20346, 21717, 21624, 20463, 21078, 21578, 22256, 20127, 21562, 21045, 20480, 21883, 23552, 23336, 20066, 23504, 21573, 23289, 23550, 20518, 21650, 22644, 21079, 21765, 20869, 21963, 20951, 23292, 21129, 21681, 20907, 20882, 21487, 20184, 20722, 20203, 20323.

Documentația se supune procedurii de adoptare:

• cu Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;
• cu studiu de evaluare adecvat conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Advertisement

Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului/programului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, cu sediul în șoseaua Chiciului, nr. 2, Călărași, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.

Advertisement

Anunțuri - Călărași

Anunt public privind decizia etapei de încadrarea

Published

on

BUGA GABRIEL, BUGA VASILE, BUGA MARILENA, titulari ai proiectului “CONSTRUIRE SERVICE AUTO (HALĂ)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE SERVICE AUTO (HALĂ)”, propus a fi amplasat în mun. Călărași, str. Rocada, nr. 54B, jud. Călărași.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Prezentul anunț va fi publicat atât în presă, cât și la sediul administrației locale pe teritoriul căreia se va realiza investiția.

Advertisement

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PUBLIC – SC SKELA INDUSTRIES SRL

Published

on

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, TITULARUL, SC SKELA INDUSTRIES SRL, cu sediul în București, strada Popa Savu, numărul 44, apartamentul 6, sectorul 1, intenționează să solicite de la AN “Apele Române” – Direcția Apelor Buzău – Ialomița, SGA Călărași, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de “CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE MODERNE A UNEI NOI FABRICI DE PRODUCȚIE A STRUCTURILOR METALICE” – Intravilan oraș Fundulea, Județul Călărași, Tarlaua 36/1, Parcela 13, lot 2, număr cadastral pentru teren 31368 – strada Prelungirea Muncii, numărul 6. Investiția este nouă. Apele uzate rezultate vor fi evacuate într-un bazin etanș vidanjabil. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la SC MINERAL & AQUA STUDPRODCOM SRL București, la adresa de email [email protected] sau la numărul de telefon 0722708486, contact: Constantin Doina-Georgeta, după data de 05.06.2024.

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Published

on

BUGA GABRIEL, BUGA VASILE, BUGA MARILENA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE SERVICE AUTO (HALA)” propus a fi amplasat în mun. Calarasi, str. Rocada, nr. 54B, jud. Calarasi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi şi la sediul titularului in mun. Calarasi, str. Dropia, nr. 46, judetul Calarasi în zilele de luni-vineri, între orele 8-16

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Advertisement

Continue Reading

Cele mai vizualizate