Connect with us

Știri

ITM Călărași aplică sancțiuni angajatorilor prinși pe picior greșit

Published

on

În intervalul 06-19 noiembrie 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Călărași a desfășurat acțiuni de control cu scopul de a combate munca nedeclarată și de a asigura conformitatea cu prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă, precum și în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă.

În sfera relațiilor de muncă, au fost efectuate 63 de verificări, dintre care 62 au vizat munca nedeclarată. În urma acestora, 13 angajatori au fost sancționați, iar amenzi în valoare de 193.000 de lei au fost aplicate, cu 180.000 de lei doar pentru muncă nedeclarată.

În cadrul controlului privind securitatea și sănătatea în muncă, au fost derulate 17 verificări, soldate cu sancționarea a 7 angajatori și cu aplicarea a 57 avertismente și amenzi în cuantum de 3.000 de lei. Pentru neregulile constatate, au fost impuse măsuri corrective cu termene precise de remediere.

Acțiunile de control au acoperit diverse domenii de activitate, printre care se numără: activități ale agenților și brokerilor de asigurări, întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea pâinii, producția de prăjituri și produse proaspete de patiserie, captarea, tratarea și distribuția apei, transportul rutier de mărfuri, activități de arhitectură, ambalare, producția de mobilă, confecționarea articolelor de îmbrăcăminte, producția de produse metalice, coafură și alte activități de înfrumusețare, activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure, creșterea păsărilor, fabricarea preparatelor pentru hrană animalelor de fermă, producția de mașini și echipamente de birou (cu excepția calculatoarelor și a echipamentelor periferice), asistență spitalicească, comerț, construcții, agricultură, etc.

Dintre neregulitățile constatate, enumerăm:
– nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;
– absența dovezii plății drepturilor salariale și compensarea în bani a concediului de odihnă cuvenit și neefectuat la încetarea contractului individual de muncă (CIM);
– lipsa dovezii încheierii CIM, comunicării deciziilor de încetare a CIM către salariați, adeverințelor de vechime și extrasului din Revisal;
– absența negocierilor colective la nivel de unitate pentru contractul colectiv de muncă;
– incompletețea dosarelor de personal cu toate actele necesare angajării, precum CIM, fisa de post, adeverința medicală, actele de naștere, de studii, actele adiționale referitoare la executare, modificare, suspendare, încetare CIM și alte documente;
– neîncheierea actelor adiționale la contractele individuale de muncă pentru toți salariații;
– lipsa evidenței orelor de muncă cu indicarea precise a orei de început și sfârșit a programului de muncă;
– planul de prevenire și protecție neactualizat pentru anul curent;
– prize neinscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare (unde este cazul), iar la mesele de călcat absența covorului electroizolant;
– absența asigurării unei instruiri adecvate în domeniul SSM, privind riscurile generate de agenți chimici periculoși;
– neaplicarea corespunzătoare a planului de prevenire și protecție, bazat pe evaluarea riscurilor, la condițiile specifice de muncă ale unității;
– neinscripționarea tablourilor electrice din halele de păsări și lipsa covoarelor electroizolante;
– expirarea termenului de valabilitate a mănușilor și cizmelor electroizolante;
– rafturi de depozitare neinscripționate cu greutatea suportată;
– semnalizare inadecvată a căilor de evacuare în situații de urgență;
– absența controlului psihologic periodic pentru șoferii de transport rutier de mărfuri;
– neefectuarea verificării ISCIR a compresorului;
– lipsa numirii prin decizie a lucrătorului responsabil pentru aplicarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;
– trusa de prim ajutor expirată.

Advertisement

Știri

Consiliul Local al Municipiului Călărași a fost convocat în ședință ordinară. Vezi subiectele de pe ordinea de zi

Published

on

Consilierii locali ai municipiului Călărași au fost convocați în ședință ordinară, care va avea loc joi, 29 februarie. Întrunirea se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Local Călărași și prin mijloace electronice, începând cu ora 16.30. Printre subiectele de pe ordinea de zi se află și rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași din 2024. 

Ordinea de zi este următoarea:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare construire locuinţe”, situat în municipiul Călăraşi, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 21, nr. cadastral 34409, 34410, 34411, judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,Casa Deculescu”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 219 (fost 181), judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local şi a listei cu ,,situaţiile deosebite” în care se acordă ajutoare de urgenţă.
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Călăraşi în cadrul Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială constituită la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de salubrizare datorată de utilizatori, persoane fizice, fără contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Programul A.N.L., în municipiul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei locuinţelor ANL, situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză / repartizare a cererilor solicitanţilor pentru atribuirea de terenuri în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 109/30.07.2020 pentru aprobarea criteriilor de acordare a unui lot de teren privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 • Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 279/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului Iuga Ionuţ Cătălin.
 • Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 270/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei Mugea Florentina Daniela.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul II anul 2023 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.
 • Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 45/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călărași.
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi.
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae – Barbu Știrbei.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Nicolae – Măgureni.
 • Diverse

Continue Reading

Știri

Călărași: Accident de circulație în Vasilați. Trafic restricționat pe un sens

Published

on

În urma cu puțin timp, pe drumul județean din apropierea localității Vasilați, DJ 301, a avut loc un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. La fața locului sunt prezente echipaje de poliție și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță.

foto: Info Trafic Călărași

Continue Reading

Știri

Au început Atelierele lui Mărțișor la Muzeul Dunării de Jos

Published

on

Atelierele lui Mărțișor au început la Muzeul Dunării de Jos. Evenimentul are loc în perioada 26-29 februarie în cadrul Secției de Etnografie și Artă Populară, unde copiii pot lucra mărțișoare pe care le pot dărui ulterior celor dragi. 

„Avem plăcerea ca în această perioadă să vă primim în spațiile noastre cu două ateliere dedicate sărbătorii ce se apropie de 1 martie, și anume Mărțișorul. În cadrul departamentului de arheologie, lucrăm în perioada 26-29 februarie, în intervalul orar 9:00 – 12:00, mărțișoare pe care copiii și le pot însuși ulterior pentru a le dărui. De asemenea, compartimentul nostru de etnografie, în aceeași perioadă, desfășoară atelierele lui Mărțișor cu ocazia aceleiași sărbători. Ne bucurăm să vă avem alături de noi. Vă așteptăm cu drag și vă dorim o primăvară frumoasă”, a transmis șeful de compartimentul în cadrul Muzeului Dunării de Jos, Topârceanu Anișoara.  

 

Persoanele interesate să participe se pot înscrie, de luni până vineri, la numărul de telefon 0242311690. Atelierul se adresează celor cu vârste mai mari de 6 ani, iar taxa de participare este de 2 lei/persoană. 

Advertisement
Continue Reading

Cele mai vizualizate