in

Consilierii județeni sunt convocați în ședință ordinară, miercuri, 28 aprilie

  • DISPOZIŢIE
  • privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară
  •  din data de 28.04.2021

DISPUNE:

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 28 Aprilie  2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași, pe anul 2021, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6806/20.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 6807/20.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași, pentru trimestrul I al anului 2021, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6804/20.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 6805/20.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6567/16.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 6569/16.04.2021,  ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societăţii Drumuri și Poduri S.A. Călărași, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6076/09.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 6077/09.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului „fost sediu B.N.R.” din domeniul public al Județului Călărași în domeniul public al Municipiului Călărași, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 5777/06.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5778/06.04.202, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 1365 m.p., însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 4372/15.03.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 4376/15.03.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor județene a drumului comunal DC 25, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6889/22.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 6890/22.04.202, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6764/20.04.2021, Raportul Comp. Sănătate, nr, 6768/20.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Administrația Fondului de Mediu, Consiliul Județean Călărași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris Călărași, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6824/21.04.2021, Raportul DDRRE, nr. 6939/22.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Călăraşi pe principalele domenii de activitate, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6331/13.04.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 6333/13.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi ca membru în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6039/08.04.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 6041/08.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ;

            12.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Călăraşi ca membri în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului Călăraşi, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6037/08.04.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 6038/08.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

13.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraţilor din judeţul Călăraşi în Adunarea Reprezentanţilor din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 6541/15.04.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 6542/15.04.2021, ce urmează a fi vizat de Comisia Învățământ;

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 11/2018 privind numirea reprezentanților Județului Călărași în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea DRUMURI ȘI PODURI S.A. Călărași, însoţit de Referatul de aprobare al CJC, nr. 5999/07.04.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 6000/07.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

15.Diverse.

 

 

               PREŞEDINTE,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                                                   Aurel PARASCHIV

 

 

0 0 votes
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tânăr de 19 ani din Călărași, arestat pentru trafic de minori și act sexual cu minor

Precizari ale DSV Călărași în legatură cu sacrificarea mieilor de Paște