Connect with us

Anunțuri - Călărași

ANUNT DE LICITAŢIE

Published

on

Anunțul Călărășean - Îți publicăm anunțul în cel mai scurt timp! Scrie-ne pe [WhatsApp] sau sună la 0728977169

Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași, telefon 0242314186, fax 0242314186, e-mail [email protected].

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie vândut: imobil – apartament – situat în Călărași, str. București nr. 139, bl. A38, sc. 2, et. 1, ap. 2, județul Călărași în suprafață totală de 100,7 mp, suprafață utilă de 89,3 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 21632-C1-U11, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași. Vânzarea se va face conform O.U.G nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 94 din data de 30.05.2024.
 2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul instituției, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Tehnic, Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași.

3.3 Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019:  300 de lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria autorității contractante, Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași.

 • Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 9 iulie 2024, ora 16.00.
 • Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17 iulie 2024, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: un exemplar.

Advertisement
 1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18 iulie 2024, ora 10.00, la sediul autorității contractante, Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bloc A24, tronson 4, parter, Călărași, Județul Călărași.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, [email protected].
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18 iunie 2024

 

 

Advertisement

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ. Societatea Drumuri și Poduri Călărași scoate la vânzare un imobil

Published

on

Anunțul Călărășean - Îți publicăm anunțul în cel mai scurt timp! Scrie-ne pe [WhatsApp] sau sună la 0728977169

Societatea Drumuri și Poduri S.A., cu sediul în Prel. Independenței, nr. 5A, municipiul Călărași, scoate la vânzare imobilul situat în intravilanul orașului Budești, jud. CL, teren în suprafață totală de 1.392,27 mp, înscris în cartea funciară nr. 181N U.A.T. Budești, compus din suprafața de 950,09 mp, nr. cadastral 379 și suprafața de 442,18 mp, nr. cadastral 380. Pentru relații: e-mail [email protected], tel. 0242 318 784, tel. mobil 0724 216 227.

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunț public – NICULAE IULIAN ȘI CĂLIN MIHAELA GHEORGHIȚA

Published

on

Anunțul Călărășean - Îți publicăm anunțul în cel mai scurt timp! Scrie-ne pe [WhatsApp] sau sună la 0728977169

NICULAE IULIAN ȘI CĂLIN MIHAELA GHEORGHIȚA anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/programului și declanșarea primei etape de încadrare la PLANUL URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) – pentru amplasare LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P – P+1 ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la NICULAE IULIAN, la adresa din jud. Călărași, com. Frumușani, sat Pădurișul, str. Apuseni, nr 43 – 45, între orele 9:00 și 16:00 de luni până vineri.

Comentarii/sugestii se primesc la sediu APM Călărași, șos. Chiciu, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni pana vineri, între orele 9-13, tel/fax 0242315035 și 0242311926, precum și la adresa: [email protected].

Până la data de 26 iulie 2024 (în termen de 15 zile de la data publicării ultimului anunț

Advertisement

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Published

on

Anunțul Călărășean - Îți publicăm anunțul în cel mai scurt timp! Scrie-ne pe [WhatsApp] sau sună la 0728977169

TOTAL ALTERNATIVE SOLUTION S.R.L.  anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXECUTARE LUCRARI DE CONSTRUIRE RACORDARE SI REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC OLTENITA 6” propus a fi amplasat în municipiul Oltenita, numar cadastral 26061, numar carte funciara 26061, judetul Calarasi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi şi la sediul titularului municipiul Oltenita, soseaua Calarasi, Km 4, judetul Calarasi în zilele de luni-vineri, între orele 8-16

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Advertisement

Continue Reading

Cele mai vizualizate