Connect with us

Anunțuri - Călărași

Serviciul Public Piețe și Oboare | Licitație publică

Published

on

Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Serviciul Public Piețe Oboare , Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big,nr.22A Călărași, Jud. Călărași, telefon/fax 0242333040, e-mail: office@sppo.primăriacălărași.ro.

⦁ Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019, HCL nr.18/27.01.2022, HCL nr.329/27.11.2023, concesionare/închiriere spații / terenuri situate în Complex Bazar Big, str. Belșugului nr.2D2, aparținând domeniului public al Municipiului Călărași și administrate de Serviciul Public Piețe Oboare Călărași: spațiu nr. 01 – suprafața de 14,4 mp, spațiu nr. 03 – suprafața de 13,6 mp, spațiu nr. 21 – suprafața de 11,5mp, spațiu nr. 30 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 49 – suprafața de 11,5mp, spațiu nr. 57 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 58 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 59 – suprafața de 11,5mp, spațiu nr.61 – suprafața de 11,5mp, spațiu nr. 66 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 67 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 68 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 70 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 71 – suprafața 11,5 mp, spațiu nr. 72 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 75 – suprafața nr. 11,5mp, spațiu nr. 77 – suprafața 11,5mp, spațiu nr. 79 – suprafața 11,5mp, teren în suprafață de 27.00 mp situat in Piața Big, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, nr.2A – spațiu nr. 4 – suprafața de 45,60 mp, spațiu nr. 8 – suprafața de 23,14 mp, spațiile nr. 32, 34 – suprafața de 53,40mp, spațiu nr. 10 – suprafața 24,86mp, spațiu nr. 11 – suprafața de 51,00mp, spațiu nr. 16 – suprafața 20,50mp, spațiu nr. 17 – suprafața 20,00mp, spațiu nr. 18 – suprafața de 20,00mp, spațiu nr. 19 – suprafața de 12,00mp, spații situate în Piața Centrală str. Dobrogei FN și spațiu nr. 5 – suprafața 184,40mp, situat în Piața Siderca, str. Prelungirea București DN3 FN.

⦁ Documentația de atribuire se regăseste în caietul de sarcini si poate fi procurată începând cu data de 18.03.2024 de la sediul serviciului SPPO.

⦁ Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: persoanele interesate pot procura documentația de atribuire de la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Municipiul Călărași, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big nr.22A pe baza unei solicitări scrise contra cost.

⦁ Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărasi, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big nr.22A – birou contracte.

Advertisement

⦁ Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019: costul unui exemplar este 200 lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Serviciului Public Piețe Oboare din Municipiul Călărași, jud. Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, nr.22A.

⦁ Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.03.2024, ora 15:00.

⦁ Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 01.04.2024, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași Municipiul Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big,nr.22A Județul Călărași.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 2 exemplare în original.
Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02.04.2024, ora 09:00, la sediul Primăriei Municipiului Călărași, str. București nr.140 Călărași ,Județul. Călărași.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

Advertisement

Anunțuri - Călărași

Pierdut carnet expert contabil CECCAR

Published

on

Zechil Violeta, nr 37968/2010A, emis de CECCAR, Filiala Călărași. Il declar nul.

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Vrei să ai un job într-o cafeterie? “LaTuy” angajează

Published

on

Cafeneaua “La Tuy”, situată în inima mun. Călărași, lângă Vultur, este în căutarea unui barman pasionat de coffee to go pentru a se alătura echipei.

Dacă ești un iubitor de cafea și ești pregătit să-ți împărtășești pasiunea cu clienții noștri, aceasta este o oportunitate perfectă pentru tine. Ne dorim să găsim pe cineva entuziast, cu abilități excelente de comunicare și o atitudine prietenoasă.

Cerințe:

  • Experiență în prepararea și servirea cafelei
  • Abilități de comunicare și relaționare cu clienții
  • Disponibilitatea de a lucra într-un mediu dinamic și în echipă
  • Flexibilitate în program

Dacă te recunoști în aceste cerințe și ești gata să faci parte din echipa noastră! Detalii – aici

Advertisement
Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Published

on

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII DIN SURSE SUBTERANE PROPRII 

PROSOLKEM S.R.L. titular al proiectului “INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII DIN SURSE SUBTERANE PROPRII”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “INFIINTARE SISTEM DE IRIGATII DIN SURSE SUBTERANE PROPRII”, propus a fi amplasat in oras Fundulea, extravilan, nr. cad. 27465, tarla 51/2, parcela 10, judetul Calarasi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Advertisement

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.  

 

Continue Reading

Cele mai vizualizate