in

Se dau locuri de parcare! Iată anunțul

În perioada 07.05.2019-21.05.2019, de luni până joi, între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00, posesorii de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone și cel mult 8+1 locuri, cu excepția autovehiculele ale căror dimensiuni depășesc suprafața unui loc de parcare, 12,5 mp (2,5x5m) pentru parcările marcate perpendicular și în spic, sau 15 mp (2,5x6m) pentru parcările marcate longitudinal, pot depune la registratura Primăriei municipiului Călăraşi cerere pentru atribuirea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu, în parcările situate pe:

✅strada Dobrogei arondată imobilelor A6 – 18 locuri parcare. 
✅parcarea situată pe Bulevardul 1 Mai arondată imobilelor A3+A4 – 13 locuri parcare.
✅pe Bulevardul 1 Mai arondată imobilelor A1+A2 – 13 locuri parcare.

📑Documente necesare pentru persoane fizice:
• Documente privind domiciliul/reședinţa – original și copie BI/CI;
• Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc mai multe familii si se solicita câte un loc de parcare de familie – original și copie; 
• Certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – original și copie ;
• Certificat fiscal din care sa reiasă că nu înregistrează datorii la bugetul local;
• Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului: contract de comodat în formă autentică, adeverinţa din care sa rezulte ca persoană juridică ce are calitatea de proprietar al autovehiculului, este de acord că persoană fizică angajata a societății, sau administratorul acesteia, are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.
• Certificat de încadrare într-o grupa de handicap, dovadă că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990 (dacă e cazul); 
• Declarație pe propria răspundere că deține/nu deține un alt loc de parcare de domiciliu, deține/nu deține garaj auto pe domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima/a doua/……../, solicitare pentru adresa menționata in cerere.

📑Documente necesare pentru persoane juridice:
• Certificat de înregistrare al societăţii – original și copie;
• Certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate; 
• Certificat fiscal – fără datorii la bugetul local; 
• Contract de comodat în formă autentică privind dreptul de folosință/utilizare al autovehiculului (după caz);
• Declarație pe propria răspundere ca deține/nu deține un alt loc de parcare de domiciliu, deține/nu deține garaj auto pe domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima/a doua/……../, solicitare pentru adresa menționată în cerere;
• Împuternicirea, însoțită de BI/CI, a persoanei desemnate să depună documentele în numele societății.

Notă: După atribuirea/licitarea a câte unui loc de parcare pe apartament/familie, dacă rămân locuri libere, acestea pot fi licitate în cadrul aceleiași ședințe, de persoanele care au solicitat mai multe locuri de parcare și au îndeplinit condițiile de eligibilitate.

Președinte Comisie,
IANE SCARLAT

0 0 votes
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Șomajul în România a ajuns la un minim istoric – doar 3,19%!

Exporturile românești vor depăși pragul de 70 de miliarde de euro în acest an