Connect with us

Administrație

Noi proiecte de Hotărâre la CJ Călărași. Consilierii județeni, convocați

Published

on

Urmăriți știrile Călărașipress.ro pe Whatsapp

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Aprilie 2024, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drtept a mandatului de consilier județean al domnului Deculescu Valentin Dumitru nr.6759/15.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.6760/15.04.2024, ce urmează a fi avizat de Comisia Juridică;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie a bugetului Judetului Calarasi si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2023 nr.6981/17.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6984/17.04.2024, Raportul Direcției Economice nr. 6986/17.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

Advertisement

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  Judetului Calarasi pe anul 2024 nr.7227/19.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7229/19.04.2024, Raportul Direcției Economice nr.7230/19.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 256/2023 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al județului Călărași, din administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Călărași în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris Călărași nr.6655/11.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6656/11.04.2024,Raportul Direcției Economice nr. 6657/11.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a 4 apartamente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași nr.6535/10.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.6536/10.04.2024, Raportul Direcției Economice nr.6537/10.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului „Centrul de Dezinsecție Fundulea”, aflat în domeniul public al județului Călărași nr.2734/12.02.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 2735/12.02.2024, Raportul Direcției Economice nr. 2736/12.02.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului “Centru de Informare și Cooperare în Afaceri Călărași”, aflat în domeniul public al județului Călărași nr. 2975/14.02.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 2976/14.02.2024,Raportul Direcției Economice nr. 2977/14.02.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

Advertisement

8.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași  a imobilului ce reprezintă “ Centrul de Recuperare de Zi pentru copilul cu dizabilități”, aflat în domeniul public al Județului Călărași  nr.7057/18.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7058/18.04.2024,Raportul Direcției Economice nr. 7059/18.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

9.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași  a imobilului ce reprezintă “ Locuința Maxim Protejată – Casa Lotus Ciocănești ”, aflat în domeniul public al Județului Călărași  nr.7132/18.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7133/18.04.2024, Raportul Direcției Economice nr. 7134/18.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

10.Proiect  de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 152/2023 privind aprobarea acordului de parteneriat între Judeţul Călăraşi  și Judeţul Giurgiu  în vederea realizării și implementării Proiectului „Modernizare DJ 412-Vărăști-DN4” nr.6762/15.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.6763/15.04.2024, Raportul direcției Juridice nr.6764/15.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;  

11.Proiect de hotărâre privind includerea comunelor Fundeni, Gurbăneşti şi municipiului Călărași în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciarănr.6972/17.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6973/17.04.2024, Raportul Direcției Juridice nr. 6974/17.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia de Urbanism;  

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual județean pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2024 nr. 7380 din 23.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7381/23.04.2024, Raportul Direcției Juridice nr.7382/23.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport;

Advertisement

13.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași nr.7389/23.04.2024, însoțit de Raportul Secretarului General al Județului Călărași nr.7390/23.04.2024, Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7391/23.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport;  

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică pentru realizarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare şi modernizare DJ 412-Vărăști-DN4” nr.6208/04.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6209/04.04.2024,Raportul Direcției Juridice nr. 6210/04.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia Juridică;

15.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Călărași din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova nr.6844/16.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6845/16.04.2024, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 6846/16.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;

16.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.  9/2024 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500 și DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)”, precum şi a indicatorilor tehnico-economici, faza Proiect tehnic” nr.6963/17.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6964/17.04.2024,Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 7033/17.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia de Urbanism;

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Călăraşi, in calitate de membru fondator, la înfiinţarea Asociaţiei – Organizație de Management al Destinației Județene „OMD DUNĂREA CĂLĂRAȘEANĂ” nr.7143/18.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7144/18.04.2024, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 7145/18.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe, Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică;

Advertisement

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general al Obiectului 2 – Gospodărie de apa, stație de epurare, rețele exterioare, din cadrul obiectivului de investiții ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași” – Faza PT, precum și a sumei reprezentând finanțarea

de la bugetul local pentru realizarea Obiectului 2 nr.6816/15.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6818/15.04.2024, Raportul Direcției Tehnice nr. 6819/15.04.2024 ce urmează a fi avizat de  Comisia Buget-finanțe și Comisia de Urbanism;

19.Proiect  de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții „REFACERE ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJĂRI CURTE INTERIOARĂ – SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN,  CĂLĂRAȘI” nr. 7238/19.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7239/19.04.2024, Raportul Direcției Tehnice nr.7240/19.03.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia de Urbanism;

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor forfetare de care beneficiază elevii care nu sunt şcolarizaţi în localiatea de domiciliu şi nu beneficiază de existenţa serviciilor de transport public nr.6840/16.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6841/16.04.2024, Raportul Direcției Tehnice nr. 6842/16.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Servicii Publice și Comerț;  

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 244/2023 privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi nr.6989/17.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6990/17.04.2024, Raportul Comp.Direcției Management și Resurse Umane nr.6991/17.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe și Comisia Juridică;  

Advertisement

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii desfăşurării activităţii  Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi nr.6473/09.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6474/09.04.2024, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr. 6475/09.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-finanțe;  

23.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcţiei Comunitare de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi nr.6490/09.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6492/09.04.2024,Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr. 6493/09.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- finanțe;  

24.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” Călărași nr.6829/16.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 6832/16.04.2024, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr. 6834/16.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- finanțe și Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport;  

25.Proiect de hotărâre privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul  Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași pentru anul 2024 nr.7310/22.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 7311/22.04.2024, Raportul  Comp.Sănătate nr. 7312/22.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- finanțe și Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport;  

26.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență “Dr. Pompei Samarian” Călărași nr.7330/22.04.2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC nr.7331/22.04.2024, Raportul Comp.Sănătate nr.7332/22.04.2024 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- finanțe, Comisia pentru Învăţământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică;  

Advertisement

27.Diverse.

Administrație

VIDEO: Primarul Gheorghiță Cărtușanu din Fundeni prezintă lucrările de amenajare a curții exterioare de la grădiniță

Published

on

În comuna Fundeni din județul Călărași se întâmplă lucruri frumoase. Investițiile în educație au devenit o prioritate pentru administrația locală. Trei școli și o grădiniță au fost reabilitate și modernizate de primarul Gheorghiță Cărtușanu. La sfârșitul anului trecut vă prezentăm lucrările noii grădinițe care astăzi au ajuns la final.

Continue Reading

Administrație

Este oficial! Încep lucrările pentru rețeaua de gaze naturale din Roseți

Published

on

Primăria Roșeți  a făcut un anunț oficial pe rețelele de socializare privind un proiect ambițios ce vizează înființarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitate. Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ înainte pentru comunitatea din Roșeți și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor.

Odată cu extinderea rețelei de gaze naturale în Roșeți, locuitorii vor beneficia de acces la un combustibil mai curat și mai eficient energetic, ceea ce va aduce beneficii semnificative în viața de zi cu zi a comunității. Această decizie va contribui la creșterea confortului locativ și va avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, reducând dependența de sursele de energie mai poluante.

Primarul localității, împreună cu echipa sa administrativă, a făcut acest anunț pentru a sublinia angajamentul lor față de modernizarea infrastructurii locale și de îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Proiectul de aducere a gazului natural în Roșeti vine în contextul unei cereri crescute din partea comunității pentru acces la această resursă vitală. Odată implementat, sistemul de distribuție a gazelor naturale va aduce beneficii semnificative, inclusiv o sursă mai ieftină și mai eficientă de energie pentru gospodării și întreprinderi.

Advertisement

Comunitatea locală a primit cu bucurie vestea acestui proeict semnificativ.

În final, pasul făcut de Primăria Roșeți în direcția înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale în localitate marchează un moment de referință în evoluția comunității și în eforturile sale de a se alinia la standardele moderne de dezvoltare și sustenabilitate.

Continue Reading

Administrație

VIDEO. Programul “Masa sănătoasă”, demarat în comuna Fundeni

Published

on

Primarul Gheorghiță Cărtușanu din Fundeni a pus în aplicare programul “Masa sănătoasă” pentru preșcolarii și școlarii din cele trei școli și grădinița locală. Astfel, peste 470 de copii beneficiază acum de o masă sănătoasă în fiecare dimineață, sub forma unui sendviș și a unui fruct. Această inițiativă vine în întâmpinarea nevoilor nutritive ale copiilor și promovează un stil de viață sănătos încă de la vârste fragede.

Programul este finanțat de Ministerul Educației și este proiectat să funcționeze pe parcursul a patru ani. Această finanțare pe termen lung asigură stabilitatea și continuitatea acestui program esențial pentru copiii comunității noastre.

În plus, primarul a fost onorat de vizita fostului deputat Aurel Nicolae, care a apreciat eforturile sale și l-a încurajat să continue să dezvolte alte inițiative menite să îmbunătățească viața culturală a comunității. Aceste inițiative includ cursuri de dans, cursuri de actorie și alte activități culturale menite să încurajeze participarea activă a elevilor și preșcolarilor în viața culturală a localității.

Primarul Gheorghiță Cărtușanu demonstrează astfel angajamentul său ferm față de binele comunității și dezvoltarea armonioasă a copiilor din Fundeni. Prin proiecte precum acesta, comunitatea este încurajată să crească și să se dezvolte într-un mod sănătos și echilibrat.

Advertisement

Continue Reading

Cele mai vizualizate