Connect with us

Administrație

Consilierii locali sunt convocaţi în şedinţă ordinară, luni, 30 august

Published

on

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

 Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, luni, 30.08.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

        

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Extinderea activităţii HIDRAFIT S.R.L. prin construirea unui spaţiu productiv şi dotarea cu echipamente tehnologice inovative, în vederea creşterii competitivităţii întreprinderii pe piaţa de profil”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 63.
 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Petre V. Haneş, nr. 8, număr carte funciară 23402, tarlaua 65, parcela 18/2, cu suprafaţa de 396 mp, în favoarea doamnei Stoica Florentina.
 4. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Romană, nr. 24, în suprafaţă de 420 mp, identificat cu număr cadastral 24135 şi carte funciară nr. 24135 a municipiului Călăraşi, către domnul Mihalache Petre.
 5. Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Actor Ştefan Bănică, nr. 2, în suprafaţă de 365 mp, identificat cu număr cadastral 24357 şi carte funciară nr. 24357 a municipiului Călăraşi, zona FNC Livadă, către domnul Mustafa Ionel.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, zona FNC (Livada), în vederea edificării unei locuinţe.
 7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unor imobile terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situate în intravilanul municipiului Călăraşi, zona FNC (Livada), în vederea edificării unei locuinţe.
 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile, bloc J21, bloc J22, bloc J23, bloc J27, bloc G14, bloc G15, bloc G16şi G17 situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în municipiul Călăraşi, strada Aviator Adrian Săvulescu.
 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 28157, cu suprafaţa de 6105 mp, situat în Călăraşi, Parc Biserica Sfânta Muceniţă Anastasia, aparţinând domeniului public al UAT municipiul Călăraşi, precum şi trecerea în domeniul privat al UAT municipiul Călăraşi a lotului 2 cu suprafaţa de 838 mp rezultat în urma dezmembrării.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către S.C. E- Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren, în suprafață de 1085 mp, aparţinând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, zona Aleea Dumbrava Minunată, pe care se va amplasa capacitatea energetică de distribuție a energiei electrice pentru ,,Extindere reţea electrică de interes public zona Aleea Dumbrava Minunată, Municipiul Călărași, judeţul Călăraşi”.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea dreptului de servitute cu titlu gratuit pentru suprafaţa de 80 mp amplasată lângă hotarul cu proprietatea situată în Călăraşi, strada Independenţei, nr. 41, pentru chiriaşii Mustafa Aişea şi Micu Stanca şi proprietara Barbu Maricica.
 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 702 mp, având numărul cadastral 27597, teren situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel” .
 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 725 mp, având numărul cadastral 27938, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Stadionului, nr. 27bis, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mucenic Dasie”.
 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 867 mp, având numărul cadastral 33613, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Bobâlna, nr. 33, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Adormirea Maicii Domnului”.
 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 820 mp, având numărul cadastral 22320, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Muşeţelului, nr. 12A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Cuvioasa Parascheva”.
 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 1170 mp, având numărul cadastral 27414, teren situat în municipiul Călăraşi, Aleea Bisericii, nr. 1, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ierarh Nifon”.
 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 1022 mp, având numărul cadastral 28046, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Sulfinei, nr. 1A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Ioan Botezătorul”.
 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 838 mp, având numărul cadastral 33655, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Policlinicii, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sf. Mare Muceniţă Anastasia” .
 21. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/30.01.2018 pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Călărași pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România”.
 22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Lotizare teren, ridicare interdicţie de construire şi reconversie din zona ID în zona LM/IS”, situat în municipiul Călăraşi, Tarlaua 159, parcela 3.
 24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului profesor Gheorghe Stoianovici.
 25. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al municipiului Călăraşi domnului doctor Gaşpar Gheorghe-Paul.
 26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al   municipiului Călăraşi domnului doctor Giurcă Cristian Gheorghe.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „TURISM DURABIL ÎN CĂLĂRAȘIUL DUNĂREAN” în vederea obținerii finanțării din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării Acordului de înfrățire între Municipiul Călărași, Județul Călărași din România și Orașul Gedera, Districtul Central din Statul Israel.
 29. Diverse

Primar,

Dulce Marius Grigore

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Administrație

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, pe WhatsApp

Published

on

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, joi, 18.08.2022, ora 12:00, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţiaWhatsApp/SMS cu următoarea ordine de zi:

📍 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.77/2022 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei.

📍 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2022.

📍 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, a indicatorilor tehnico-economici şi a depunerii proiectului cu titlul ”EXTINDERE REŢEA ILUMINAT PUBLIC ÎN CARTIERELE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI”.

Continue Reading

Administrație

Samoilă: “Munca de partid trebuie și făcută, nu mimată!”

Published

on

Organizația județeană a PSD Călărași a intrat în febra alegerilor interne. Ion Samoilă, secretarul executiv al partidului a vorbit în cadrul conferinței de presă susținută astăzi la sediul formațiunii politice despre cele mai importante aspecte care țin de organizarea acestor alegeri. 

Samoilă a punctat la începutul conferinței faptul că, în mai multe localități călărășene au fost stabilite deja noile conduceri.

“Aș începe prin a vă informa despre chestiunea cea mai importantă pentru organizația județeană PSD Călărași – în cadrul Biroului Național din 6 iulie s-a decis demararea și organizarea de adunări generale și conferințe județene de alegeri în cadrul tuturor organizațiilor teritoriale ale PSD. La nivel local, dar și la nivel național, un congres care să fie conform statutului și să urmărească alegerile de la organizațiile de bază intrinsec cu conferințe județene, ulterior cu evocarea unui congres, nu s-a mai întâmplat de ceva vreme la PSD. Au tot fost conduceri interimare și la nivel național și la nivel local. După cum știți, chiar la noi în județ, înainte de alegerile din 2020, au fost mulți care au venit să candideze pentru PSD la alegerile locale și a mers într-un interimat. Este momentul să facem alegem conduceri locale, municipale și județene prin vot, așa cum se face. În data de 14, după chemarea de la Biroul Național, am așteptat să primim ghidurile pentru desfășurarea Adunărilor Generale și Conferințelor Județene. Am primit aceste ghiduri și am convocat un birou politic județean în care am prezentat hotărârea care s-a luat la nivel național și în acel comitet, printre alte discuții, am aprobat calendarul de alegeri. Am aprobat componența birourilor locale, structurate pe două componente: cei care au câștigat alegerile și au performat o să aibă o conducere, conform statului, la nivel maxim și cei care nu au performat și nu au câștigat o să aibă o conducere mai restrânsă, urmând ca în perioada imediat următoare să facem niște upgradări, asta în funcție de cum o să închidem această acțiune de alegeri.

ALEGERILE PSD, ÎN DOUĂ ETAPE

Această campanie de alegeri la nivel național o să fie structurată în două etape. Prima – în organizațiile județene unde PSD a câștigat alegerile locale, o să se desfășoare alegeri începând de la organizațiile de lângă secția de votare, încheindu-se cu conferința județeană și bineînțeles cu desemnarea candidaților la congres. În județele unde organizațiile județene nu au câștigat alegerile locale, o să aibă un calendar separat, adică o să se desfășoare concomitent, dar doar la nivel local, urmând ca Biroul Permanent Național, printr-o altă decizie, să facă un calendar separat pentru organizațiile care nu au câștigat alegerile din 2020.

Ca și candidat vreau să vă anunț că noi deja am început acțiunea cu Adunările Generale. Deja am avut alegeri și am participat la Cuza Vodă, Ștefan Vodă, Dragoș Vodă, Unirea, Jegălia, Borcea, Dragalina, Ștefan cel Mare. Astăzi urmează Dichiseni și Roseți, iar în fiecare zi avem 2-3 adunări generale care au fost programate.

CALENDARUL POLITIC, ÎN LINIE DREAPTĂ

“Am propus, și urmează să primim și confirmarea, la organizația municipală Oltenița data de 4 septembrie pentru conferință, 7 septembrie pentru organizația municipală Călărași, 14 septembrie pentru conferința județeană. Pentru conferința județeană, cu siguranță, este un termen pe care noi l-am propus și în funcție de agenda conducerii și-au exprimat dorința de a participa, dar așteptăm confirmarea. Noi intenționăm, și prin calendarul aprobat, am propus ca până la sfârșitul lunii august să ținem adunările generale în toate organizațiile locale, timp în care am propus am propus și am și aprobat, în afară de componența birourilor, am stabilit și, conform unor algoritmi, numărul delegațiilor care să fie aprobate în adunările locale pentru conferința județeană. Aici am ținut cont de numărul de locuitori, de numărul de membrii din partid, dar și de rezultatul alegerilor la localele din 2020. În urma unui calcul, noi ne-am propus să ținem conferința județeană cu un număr de 550 de delegați, și în funcție de rezultate fiecare o să aibă nume de reprezentare la conferința județeană.
Tot în cadrul acelui birou politic județean, am stabilit ca dată limită de depunere a intențiilor de candidatura la funcțiile din conducere la nivel județean, sfârșitul lunii august.” – a declarat Ion Samoilă, secretarul PSD în conferința de presă.

Continue Reading

Administrație

Primăria Călărași anunță demararea lucrărilor de reabilitare termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu

Published

on

🇪🇺 #Proiectul „𝐑𝐞𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚̆ 𝐚 𝐒̧𝐜𝐨𝐥𝐢𝐢 𝐆𝐢𝐦𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 𝐕𝐥𝐚𝐝𝐢𝐦𝐢𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮 𝐂𝐚̆𝐥𝐚̆𝐫𝐚𝐬̧𝐢”, este finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – “Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – “Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B – “Clădiri Publice”.

▶ Contractul de finanţare s-a semnat în data de 23 iulie 2019. Valoarea totală a proiectului este de 4.472.183,71 lei.

◾ Valoarea eligibilă solicitată: 4.443.887,00 lei, din care:
– Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.777.303,94 lei;
– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 577.705,30 lei;
– Valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului: 88.877,76 lei

✅ Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățirea calității infrastructurii de educație pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene;
2. Reducerea consumurilor energetice;
3. Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;
4. Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

▶ Contractul de proiectare şi execuţie lucrări s-a semnat în data de 3 martie 2021. Valoarea contractului 3.943.326,64 lei, TVA inclus. Durata: 62 de luni din care: 2 luni, proiectare, 24 luni execuţie lucrări plus asistenţă tehnică, 36 luni, garanţia lucrărilor. Termen de finalizare: 31.10.2023.

📝 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢:
◾ PT a fost realizat.
◾ S-a emis Ordinul de începere a lucrărilor.

#Modernizăm Călărașiul!
#pentruoameni
#dezvoltare #fonduri_europene

Continue Reading

Tendințe

Copyright © 2022 CalarasiPRESS.

error: Conținutul site-ului Călărași PRESS este protejat de dreputuri de autor. Toate dreputile rezervate către © Cătălin COJOCARU. Pentru preluare informațiilor și a conținutului, ne puteți contacta la 0735.128.255 sau la catalin@calarasipress.ro