in

Consilierii județeni sunt convocați în ședință extraordinară pentru rectificarea bugetului

HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2021

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara din 09.11.2021,

Avand in vedere:       

  • – referatul de aprobare al Presedintelui Consiliul Judetean Calarasi, inregistrat sub nr. 17501 din 08.11.2021;
  • – prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 60 din 12.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • – prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 61/2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020, in exercitiul bugetar 2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • – prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) şi art. 49 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • – prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) si ale alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                                      HOTARASTE:

      Art. 1. – Se valideaza majorarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2021 cu suma de 518 mii lei, conform prevederilor Dispozitiei nr. 618/05.11.2021 a Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi.

Art. 2. Se aproba rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2021, potrivit Anexelor nr. ­­­­1 si 2 si subanexelor la acestea care fac parte integranta din prezenta hotarare.

     Art. 3. Directia Economica si Directia Tehnica vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.

0 0 votes
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ÎNTRERUPERI DE CURENT ÎN COMUNA GRĂDIȘTEA

RESPECTAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A RASPÂNDIRII SARS-CoV2, MONITORIZATE DE FORȚELE DE ORDINE