Connect with us

Anunțuri - Călărași

Comunicat de presă CAS Călărași

Published

on

În prezent Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS) gestionează la nivel național un număr de peste 18 milioane de persoane beneficiare de servicii medicale și medicamente, un număr de peste 70.000 de utilizatori reprezentând furnizori de servicii medicale și medicamente, peste 700.000 de servicii raportate și validate zilnic din care aproximativ 200.000 sunt prescripții medicale. Cunoașterea acestor date din perspectiva evoluției stării de sănătate a populației, a serviciilor medicale cel mai frecvent accesate ori a tipurilor de tratamente / medicamente prescrise, contribuie la o mai eficientă gestionare a Sistemului Asigurărilor Sociale de Sănătate și la adoptarea acelor politici publice în domeniul medical care să răspundă cât mai bine nevoilor populației la un moment dat.

În acest context, Casa Națională de Asigurări de Sănătate participă în calitate de beneficiar la proiectul „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate”*, derulat în scopul asigurării unei planificări strategice bazate pe dovezi și a unui management decizional eficient prin prelucrarea datelor specifice colectate de Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate (PIAS).

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un sistem pentru suport operațional care optimizează procesele decizionale ale instituției, de a furniza informații pe baza cărora pot fi realizate politici publice în domeniul sănătății și în domeniul social, precum și de a consolida capacitatea instituțională a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient, instrument care va duce la creșterea eficienței activității proprii și a prestigiului instituției prin creșterea gradului de interoperabilitate a sistremelor informaționale și informatice utilizate.

Obiective specifice:

• Fundamentarea riguroasă a deciziilor de management ale CNAS / CJAS bazate pe înțelegerea nevoilor, reducerea riscurilor, creșterea eficienței cheltuielilor publice

• Generarea de rapoarte personalizate în vederea efectuării analizelor, rapoartelor de diferite tipuri sau statisticilor necesare la nivel intern sau în solicitările externe

• Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului de decizie și crearea unei structuri organizatorice optime

Pe lângă funcționalitățile avansate de analiză a datelor ce vor fi dezvoltate pentru utilizatorii interni ai instituției, se vor implementa și un set de interfețe web care vor permite accesul utilizatorilor din afara instituției la date ale acesteia, structurate pe patru nivele de interes:

 utilizatorii din alte instituții publice care pot interoga date ale Beneficiarului

 furnizorii de servicii medicale, care pot consulta anumite date statistice legate de activitatea din domeniul lor specific

 un număr relativ redus de utilizatori care pot accesa un set mai larg de date statistice legate de activitatea Beneficiarului, în interes public (reprezentanți ai unor organizații profesionale sau neguvernamentale cu activitate în domeniu, ai presei, etc)

 publicul larg, care va avea acces la un set de rapoarte statistice, actualizate periodic

Cunoscut fiind că din perspectiva colaborării interinstituţionale, comunicarea şi colaborarea joacă un rol esenţial, noul sistem informatic consolidează capacitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de a comunica rapid și eficient cu instituțiile care alimentează cu date sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Valoarea proiectului

Valoarea totală: 101.980.091,2 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 85.646.819,92 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 16.333.271,28 lei

* Proiectul „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul Asigurărilor Sociale de Sănătate” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014 – 2020.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Anunțuri - Călărași

Anunţ public privind Decizia Etapei de Încadrare

Published

on


Anunţ public privind Decizia Etapei de ÎncadrareMUNICIPIUL CĂLĂRAŞI titular al proiectului „MODERNIZARE ARHITECTURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ A SPAŢIILOR VERZI ŞI ZONELOR DE RECREERE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI – PARC DUMBRAVA – PARC DENDROLOGIC” anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei Etapei de Încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „MODERNIZARE ARHITECTURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ A SPAŢIILOR VERZI ŞI ZONELOR DE RECREERE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI – PARC DUMBRAVA – PARC DENDROLOGIC”, propus a fi amplasat în strada Cornişei + Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, N.C. 25023, 25024.
1. Proiectul Deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași, din şoseaua Chiciului, nr. 2, judeţul Călăraşi, 910005, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400, precum şi la următoarea adresă de internet – http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași.
2. Publicul interesat poate depune propuneri, în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași din şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași.PREZENTUL ANUNŢ VA FI PUBLICAT ATÂT ÎN PRESĂ CÂT
ŞI LA SEDIUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE PE TERITORIUL
CĂREIA SE VA REALIZA PROIECTUL

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Spațiu de închiriat pe strada Cornișei (mun. Călărași) – 80 m.p.

Published

on

Birou sală mare open space, cu înca 3 camere compartimentate, se ofera pentru închiriat. Suprafața utilă este de 80 mp. 

Spațiul are o poziționare foarte bună, fiind într-o zonă  circulată având în apropiere numeroase puncte de interes public precum: instituții bancare și de învățământ, farmacii, magazine, mijloace de transport în comun.

Detalii la telefon: 0721694648

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Locuri de muncă în Călărași

Published

on

Societatea Lacto Bar Agneza din Călărași angajează:

 • casier – magazinul din “Complexul Farfuria” – Magazinul alimentar din Bulevardul Eroilor , lângă sediul ANAF Călărași.
 • lucrător comercial -pentru ambele puncte de lucru ale societății Agneza
 • [experiența constituie un avantaj]

Persoanele interesate pentru ocuparea acestor posturi disponibile, pot apela la numărul 0735.128.255 sau pot merge în magazinul situat pe strada Bulevardul Republicii, Complex Farfuria din municipiul Călărași pentru a solicita mai multe informații;

Puteți completa și formularul de mai jos:

  Continue Reading

  Tendințe

  Copyright © 2022 CalarasiPRESS.

  error: Conținutul site-ului Călărași PRESS este protejat de dreputuri de autor. Toate dreputile rezervate către © Cătălin COJOCARU. Pentru preluare informațiilor și a conținutului, ne puteți contacta la 0735.128.255 sau la catalin@calarasipress.ro