Connect with us

Anunțuri - Călărași

Anunţ public privind Decizia Etapei de Încadrare

Published

on

Anunţ public privind Decizia Etapei de Încadrare

TRITON APASERV titular al proiectului ,,ELABORARII DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE RACORDARE SI REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC OLTENITA 3”, anunță publicul interesat asupra luării Deciziei Etapei de Încadrare de către Agenţia pentru Protecția Mediului Călăraşi, (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru ,,ELABORARII DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE RACORDARE SI REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC OLTENITA 3” , propus a fi amplasat în soseaua Calarasi, nr. KM 4, muncipiul Oltenita, judeţul Călăraşi.

1. Proiectul Deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași, din şoseaua Chiciului, nr. 2, județul Călăraşi, 910005, în zilele de luni–vineri, între orele 10:00–14:00, precum şi la următoarea adresă de internet – http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare î termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași.
2. Publicul interesat poate depune propuneri, în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași din şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecția mediului Călărași.

PREZENTUL ANUNŢ VA FI PUBLICAT AT ÂT ÎN PRESĂ CÂT ŞI LA SEDIUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE PE TE RITORIUL CĂREIA SE VA REALIZA PROIECTUL

Advertisement

 

Publicat la data de 18 ianuarie 2024

Advertisement

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Published

on

Unitatea Administrativ-Teritoriala Cascioarele din judetul Calarasi, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11 si 15, incepand cu data de 06.03.2024, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Cascioarele, conform art.14 alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietarii, posesorii sau alti detinatori, la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Primar, Florin Bordei

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PUBLIC -Primăria Comunei Grădiştea

Published

on

Începând cu data de 05.02.2024 se vor incasa impozite si taxe locale datorate către bugetul local al Comunei Gradistea si in satele componente, după urmatorul program:
CUNESTI – in zilele de LUNI si MIERCURI, in intervalul orar
09:00 – 15:00, locatia SCOALA CUNESTI
RASA – in zilele de MARTI si JOl in intervalul orar 09:00 –
15:00, locatia SCOALA I-IV RASA
BOGATA – VINERI, in intervalul orar 09:00 – 13:00, locatia
SCOALA BOGATA
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa sunati la urmatoarele numere de telefon:
0242 336 017 – sediu primärie
0723 531 086 – primar
0759 048 475 – compartiment Impozite si Taxe locale

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

ANUNT PUBLIC – SC. MIEREA RADULUI SRL

Published

on

SC. MIEREA RADULUI SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul COD CAEN 7219 CERCETARE ÎN ALTE ȘTIINȚE NATURALE ȘI INGINERIE amplasat in FUNDULEA, STR. G-RAL ALEXANDRU AVERESCU, NR.6, CĂLĂRAȘI.

Pentru informații suplimentare propuneri si contestații se va contacta Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, soseaua Chiciu, nr. 2, Calarasi, cod 910005, E-mail: office@apmcl.anpm.ro, Tel/Fax. 0242315035, 0242311926, Tel mobil:
0746248675 în termen de 10 de zile de la apariția anunțului.

Continue Reading

Cele mai vizualizate