Connect with us

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PUBLIC – PRIMĂRIA ORAȘULUI FUNDULEA

Published

on

A N U N Ț     P U B L I C

              În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (4)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, anunță publicul interesat asupra organizării consultării publice pentru proiectul de hotărâre nr. 97/07.12.2023 privind interzicerea amenajării/construirii de construcții/clădiri/instalații și alte asemenea spatii cu destinație de procesare si depozitare deșeuri organice de tip stații de biogaz. Inițiatori Proiect :6 Consilieri locali .

Proiectul de hotărâre sus amintit, cu documentația de bază, poate fi consultat:

  • pe site-ul Primăriei orașului Fundulea (https://primaria-fundulea.ro) – secțiunea Monitorul Oficial Local – Hotărârile autorității deliberative – b) Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative;
  • la sediul Primăriei orașului Fundulea, oraș Fundulea, strada Mihail Kogălniceanu nr. 18, județul Călărași.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003, republicată și art. 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2006, până la data de 16.01.2024 , orele 16:30 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de hotărâri se vor transmite:

  • prin e-mail la adresa : primariafundulea@yahoo.com;
  • depuse la registratura Instituției : Primăria orașului Fundulea, str. Mihail Kogălniceanu nr.18, județul Călărași.

Materialele transmise vor purta mențiunea:

„ Recomandare la proiectul de hotărâre ________„

Advertisement

 

PRIMAR,

Ing. Dorel DOROBANȚU

Advertisement

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Published

on

Unitatea Administrativ-Teritoriala Cascioarele din judetul Calarasi, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11 si 15, incepand cu data de 06.03.2024, pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primariei Cascioarele, conform art.14 alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de catre proprietarii, posesorii sau alti detinatori, la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Primar, Florin Bordei

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PUBLIC -Primăria Comunei Grădiştea

Published

on

Începând cu data de 05.02.2024 se vor incasa impozite si taxe locale datorate către bugetul local al Comunei Gradistea si in satele componente, după urmatorul program:
CUNESTI – in zilele de LUNI si MIERCURI, in intervalul orar
09:00 – 15:00, locatia SCOALA CUNESTI
RASA – in zilele de MARTI si JOl in intervalul orar 09:00 –
15:00, locatia SCOALA I-IV RASA
BOGATA – VINERI, in intervalul orar 09:00 – 13:00, locatia
SCOALA BOGATA
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa sunati la urmatoarele numere de telefon:
0242 336 017 – sediu primärie
0723 531 086 – primar
0759 048 475 – compartiment Impozite si Taxe locale

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

ANUNT PUBLIC – SC. MIEREA RADULUI SRL

Published

on

SC. MIEREA RADULUI SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul COD CAEN 7219 CERCETARE ÎN ALTE ȘTIINȚE NATURALE ȘI INGINERIE amplasat in FUNDULEA, STR. G-RAL ALEXANDRU AVERESCU, NR.6, CĂLĂRAȘI.

Pentru informații suplimentare propuneri si contestații se va contacta Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, soseaua Chiciu, nr. 2, Calarasi, cod 910005, E-mail: office@apmcl.anpm.ro, Tel/Fax. 0242315035, 0242311926, Tel mobil:
0746248675 în termen de 10 de zile de la apariția anunțului.

Continue Reading

Cele mai vizualizate