Connect with us

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ – MDE GROUP SRL -Lansare proiect „ÎNFIINȚARE LINIE PRODUCȚIE GARNITURI DE ETANSARE”

Published

on

ANUNȚ DE PRESĂ

Olteniţa, Ianuarie 2022

Lansarea proiectului „ÎNFIINȚARE LINIE PRODUCȚIE GARNITURI DE ETANSARE” MDE GROUP SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎNFIINȚARE LINIE PRODUCȚIE GARNITURI DE ETANȘARE”, cod SMIS 138699, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Valoarea totală a proiectului este de 2.511.168,62 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.505.103,09 lei. Obiectivele proiectului sunt: creșterea numărului de angajați cu cel puțin 2 persoane până la finalizarea implementării investiției; creșterea portofoliului de clienți cu cel puțin 5 clienți, după implementarea investiției; creșterea activelor imobilizate ale firmei in primul an dupa implementarea investitiei propuse cu cel putin 10%. Acestea vor contribui la atingerea obiectivului principal al SC MDE GROUP SRL de a asigura o dezvoltare durabilă a firmei, bazându-se pe o competitivitate crescută și o plusvaloare a activității desfășurate. În cadrul proiectului vor fi achiționate următoarele echipamente de producție: 3 echipamente de tăiere cu diverse caracteristici tehnice, 2 laptopuri, 2 sisteme desktop, 4 licențe software Microsoft Office, 1 licență Software ERP. De asemenea, MDE GROUP SRL va dota locul de implementare cu o rampă de acces, o bară de susținere, un panou fotovoltaic și becuri LED – măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător, de creștere a eficienței energetice și de asigurare a egalității de șanse și de tratament. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni: respectiv de la data de 01.04.2020 până la data de 31.03.2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Coordonator de proiect: GHITA ANCA Tel: 0726257781; E-mail: anca1ghita@yahoo.com MDE GROUP SRL Municipiul Oltenita, Sos. Chirnogi, Nr. 2A, judeţul Calarasi J51/199/2002, CUI RO14776100 Tel: 0726257781; E-mail: anca1ghita@yahoo.com Administrator: Ghita Anca

MDE_anunt lansare proiect

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Anunțuri - Călărași

Locuri de muncă – Drumuri și Poduri Călărași angajează

Published

on

ANUNȚ

 

Societatea Drumuri si Poduri S.A cu sediul in Calarasi, Prelungirea Independentei, nr. 5A, judetul Calarasi recruteaza in vederea angajarii personal pentru urmatoarele posturi vacante:

  1. Inginer constructor drumuri si poduri – absolvent al Facultatii Cai Ferate, Drumuri si Poduri, experienta de minim 2 ani in executarea lucrarilor de drumuri, cunoasterea legislatiei specifica in domeniul constructiilor, permis conducere categoria B pentru deplasarile pe santierele de care este responsabil;
  2. Tehnician constructii – – studii medii si certificat de calificare profesionala in domeniul drumuri si poduri, experienta in executarea lucrarilor de drumuri, permis conducere categoria B;
  3. Tehnician devizier constructii – studii medii cu specializare/perfectionare in intocmirea devizelor si masuratorilor in constructii, cunoasterea aplicatiilor specifice programelor DOCLIB si/sau InterSOFT, permis conducere categoria B.
  4. Electrician – studii cu specializare in domeniu.

 

Dosarul de inscriere va contine:

-Curriculum Vitae;

-Copia actului de identitate;

-Copie certificat de casatorie (daca este cazul);

-Copia diplomei de licenta/diplomei de bacalaureat/ certificat calificare profesionala;

-Copii ale documentelor care dovedesc experienta profesionala (obligatoriu extras REVISAL si copie carnet munca, adeverinta eliberata de angajator);

-Adeverinta medicala

 

Dosarele vor fi depuse la sediul societatii din Calarasi, Prelungirea Independentei, nr. 5 sau pe adresa de e-mail drumuri.calarasi@yahoo.com sau personal@drumuricalarasi.ro

Relatii suplimentare se vor solicita la sediul societatii sau la nr. de telefon: 0752/117 573.

 

Director General,

Enciu Eugen-Marian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunţ public privind Decizia Etapei de Încadrare

Published

on


Anunţ public privind Decizia Etapei de ÎncadrareMUNICIPIUL CĂLĂRAŞI titular al proiectului „MODERNIZARE ARHITECTURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ A SPAŢIILOR VERZI ŞI ZONELOR DE RECREERE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI – PARC DUMBRAVA – PARC DENDROLOGIC” anunţă publicul interesat asupra luării Deciziei Etapei de Încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „MODERNIZARE ARHITECTURALĂ ŞI PEISAGISTICĂ A SPAŢIILOR VERZI ŞI ZONELOR DE RECREERE DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI – PARC DUMBRAVA – PARC DENDROLOGIC”, propus a fi amplasat în strada Cornişei + Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, N.C. 25023, 25024.
1. Proiectul Deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași, din şoseaua Chiciului, nr. 2, judeţul Călăraşi, 910005, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400, precum şi la următoarea adresă de internet – http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași.
2. Publicul interesat poate depune propuneri, în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași din şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului Călărași.PREZENTUL ANUNŢ VA FI PUBLICAT ATÂT ÎN PRESĂ CÂT
ŞI LA SEDIUL ADMINISTRAŢIEI LOCALE PE TERITORIUL
CĂREIA SE VA REALIZA PROIECTUL

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Spațiu de închiriat pe strada Cornișei (mun. Călărași) – 80 m.p.

Published

on

Birou sală mare open space, cu înca 3 camere compartimentate, se ofera pentru închiriat. Suprafața utilă este de 80 mp. 

Spațiul are o poziționare foarte bună, fiind într-o zonă  circulată având în apropiere numeroase puncte de interes public precum: instituții bancare și de învățământ, farmacii, magazine, mijloace de transport în comun.

Detalii la telefon: 0721694648

Continue Reading

Tendințe

Copyright © 2022 CalarasiPRESS.

error: Conținutul site-ului Călărași PRESS este protejat de dreputuri de autor. Toate dreputile rezervate către © Cătălin COJOCARU. Pentru preluare informațiilor și a conținutului, ne puteți contacta la 0735.128.255 sau la catalin@calarasipress.ro