Connect with us

Breaking News

Amenzi usturătoare pentru cei care dau foc miriștei. Garda de Mediu: ESTE INTERZISĂ ARDEREA

Published

on

Incendierea miriștei, o practică ilegală. Amenzile pentru cei care dau foc au fost mărite, ministrul Mediului vrea să ia măsuri drastice
Având în vedere că ne aflăm în perioada treieratului, un moment în care fermierii își freacă mâinile de bucurie datorită faptului că a fost un an bun la gâu, orz, orzoaică, noi, Garda Națională de Mediu vrem să aducem în prim plan și pericolul datorat secetei și a arderilor de miriști fapt ce poate duce la pierderi tragice de vieți umane.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului a fost modifictă în anul acesta astfel:
ESTE INTERZISĂ ARDEREA miriştilor, turbăriilor, litierii pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase (articolul 94 alineatul (1), litera n) și ca noutate la articolul 96 alineatul (3), după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:
„16. obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde şi de a PREVENI ARDEREA miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase”
Altfel spus conform noilor modificări , proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu au obligația legală de a PREVENI ARDEREA miriştilor, turbăriilor etc. în caz contrar sunt pasibili de amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice.
Întrucât protecția mediului constituie un obiectiv de interes public major, obligația respectării prevederilor legale în materie de protecție a mediului revine atât persoanelor fizice și juridice, dar mai ales administrației publice locale, pentru asigurarea unui mediu de viață sanătos.

ISU CĂLĂRAȘI: STOP INCENDIILOR DE VEGETAȚIE USCATĂ!

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

• condiţii meteorologice fără vânt;

• colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;

• executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art. 52, alin. 3, lit.b şi art. 94, alin1, lit. n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

• să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;

• să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale

• să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;

• să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat. Se exceptează de la OBŢINEREA PERMISULUI DE LUCRU CU FOCUL numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Nerespectarea acestor prevederi legale, atrage sancţiuni contravenţionale asupra persoanelor găsite vinovate.Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 2.500 lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:

– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi;

– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă până la 5.000 lei, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împreună cu Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au implementat Protocolul de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.Hotărârea nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor Art. 1. – Constituie contravenții la normele de prevenire și stingere a incendiilor următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

3. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

 • d) nerealizarea de către administratorul operatorului economic ori de către conducătorul instituției, potrivit normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului sau de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
 • i) nestabilirea și nemarcarea de către persoanele în drept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului deschis, efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni cu pericol de incendiu;
 • j) nedelimitarea, nemarcarea și nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, în condițiile legii;
 • r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți;
 • s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți;
 • 4. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:

l) nerespectarea distanțelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor măsuri alternative la amplasarea depozitelor de furaje și plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinătăți;LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilorART. 44 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:I. cu amendă de la 1.001 lei la 2.500 lei:a) neanunţarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenţă, a primarului sau a poliţiei de către persoana care observă un incendiu şi, după caz, neluarea măsurilor, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului;

III. cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 lei:a) inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora.ART. 451) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

2) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pe loc, numai pentru contravenţiile sancţionate cu amendă al cărei cuantum este de până la 2.500 lei, respectiv în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, pentru toate categoriile de contravenţii.– Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale. „Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”. – scrie ISU Călărași pe o rețea de socializare

 

Breaking News

Șeful IPJ Călărași, Petronel Dumitrașcu, citat de DNA București într-un dosar de corupție

Published

on

CERCETĂRILE DNA SE INTENSIFICĂ ÎN CAZUL ACHIZIȚIONĂRII UNIFORMELOR POLIȚIȘTILOR DIN CĂLĂRAȘI

Astăzi, ancheta Direcției Naționale Anticorupție a făcut un pas important în ceea ce privește dosarul uniformelor care au ajuns și în județul Călărași la Inspectoratul Județean de Poliție. Conform unor informații apărute în cursul acestei zile, la sediul IPJ Călărași a ajuns o adresă emisă de DNA structura centrală în care mai mulți polițiști anchetați au fost citați să se prezinte la sediul instituției abilitată în efectuarea cercetărilor privind demersurile achizițiilor ce vizează uniformele polițiștilor din IPJ Călărași.

Se pare că ținta de astăzi a procurorilor a fost, astăzi, Petronel Dumitrașcu, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean din Călărași. Acesta a fost înștiințat că trebuie să se prezinte luni, 6 martie 2023, la sediul DNA central pentru a fi audiat și a i se aduce la cunoștință calitatea procesuală dobândită în timpul anchetei ce vizează circuitul achizițiilor uniformelor și a altor echipamente necesare polițiștilor. 

Vă reamintim că,  la data de 30 ianuarie 2023, au fost efectuate percheziții la Direcția Economică și Direcția Logistică, la Serviciul Juridic și Serviciul Resurse Umane din structura IPJ Călărași.

Această acțiune a DNA vine ca urmare a investigațiilor desfășurate în legătură cu modul în care au fost achiziționate uniformele polițiștilor și dacă s-au respectat procedurile legale. Conform unor surse, se pare că există suspiciuni privind posibile ilegalități în ceea ce privește modul în care au fost făcute achizițiile și dacă acestea au fost în concordanță cu legislația în vigoare.

Polițiștii citați astăzi de către DNA vor trebui să se prezinte la sediul instituției pentru a fi intervievați și pentru a oferi explicații cu privire la aceste achiziții. Este important de menționat că, potrivit legii, toți cei implicați într-un astfel de dosar au dreptul la prezumția de nevinovăție și la un proces echitabil.

În ultimii ani, Direcția Națională Anticorupție a desfășurat numeroase anchete și investigații în legătură cu posibile fapte de corupție în rândul funcționarilor publici și al instituțiilor statului.

Totodată, săptămâna aceasta, la sediul IPJ Călărași se efectuează un control al Direcției Control Intern din cadrul IGPR, care efectuează un control tematic la Politia Municipiului Călărași și la alte servicii din I.P.J., în legătură cu activitatea polițienească din municipiu în ultimele luni.

Continue Reading

Breaking News

Codul galben de vreme a oprit traversarea cu bacul peste Dunăre

Published

on

Instituția Prefectului- județul Călărași informează că, începând cu ora 11.00, au fost oprite din activitatea de traversare a Dunării bacurile de trecere Chiciu – Regie și Chiciu România – Aidemir – Bulgaria. Viteza vântului 15 m/s – 54 km/h din nord.

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News. Nu se mai fac plăți, au picat toate aplicațiile! Clienții Banca Transilvania stau și o oră la call center

Published

on

Breaking News. Nu se mai fac plăți, au picat toate aplicațiile! Clienții Banca Transilvania stau și o oră la call center. Angajații nu știu ce să spună! Aplicațiile BT 24 și BT Pay, administrate de Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România, care deservește peste 3 milioane de clienți, au picat de cel puțin două ore. Nu se pot face plăți online, nici nu se poate verifica soldul contului. Angajații nu oferă niciun detaliu, nici măcar la întrebarea dacă a fost vorba despre un atac informatic. Cardurile sunt funcționale.

Continue Reading

Cele mai accesate articole