in

Va crește taxa pentru gunoi

8,15/ persoana, taxa pe pe care o va achita fiecare călărășean pentru ridicare și depozitarea gunoiului menajer, fiind depozitat la Slobozia, la o distanță de cca. 50 KM de Călărași.

„Mentionam ca S.C.URBAN S.a.Ramnicu Valcea – Sucursala Calarasi isi desfasoara activitatea in municipiul Calarasi incepand cu luna noiembrie 2007, ca urmare a castigarii licitatiei pentru salubrizarea orasului si a incheierii contractului de concesiune cu nr. 37691/16.10.2007.

La data de 16 iulie 2012, in conformitate cu HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, depozitul neconform din municipiul Calarasi si-a incetat/sistat activitatea, iar din data de 31.10.2012 prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Calarasi nr.91 a fost predat Consiliului Judetean Calarasi pentru executia lucrarilor de inchidere.

Ca urmare a acestui fapt deseurile municipale si asimilate acestora (nepericuloase) din zona, sunt transportate pentru depozitare la cea mai apropiata deponie conforma (50km distanta), respectiv cea apartinand societatii comerciale VIVANI SALUBRITATE S.A. din municipiul Slobozia, judetul Ialomita. 

Conform adresei nr. 5417/29.12.2016 S.C. URBAN   solicită modificarea tarifelor deșeurilor menajere conform Anexei parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, începând din 01.01.2017.

 

  1. Colectare, transport gunoi colectat de la populatie: 8,15 lei/persoana/luna (fara TVA);
  2. Colectare, transport gunoi stradal: 66,09 lei/mc (fara TVA);
  3. Colectare, transport gunoi colectat de la institutii si ag. economici: 81,24 lei/mc (fara TVA);
  4. Colectare si transport deseuri din constructii si demolari, deseuri voluminoase de la institutii si ag. economici: 81,24 lei/mc (fara TVA);
  5. Colectare si transport deseuri din constructii si demolari, deseuri voluminoase de la populatie: 81,24 lei/mc (fara TVA). 

 

Consiliul Local Municipal Călăraşi, judeţul Călăraşi,

Având în vedere:

– solicitarea privind modificarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare  a S.C. Urban S.A., nr. 5417/29.12.2016 înregistrată la Primăria municipiului Călărași cu nr. 59582/29.12.2016 (…)

HOTĂRĂŞTE:

  •  Art.1. Se aprobă majorarea tarifelor practicate de către S.C. Urban S.A. Sucursala Călăraşi pentru prestarea  de servicii, conform listei anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Tarifele nu conţin TVA.
  • Art.2. În baza prezentei hotărâri părţile contractante vor încheia un act adiţional.
  • Art.3.Se împuternicește Primarul municipiului Călărași pentru semnarea actului adițional.
  • Art.4. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu data de 01.012017.
  • Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează S.C. Urban S.A., Primarul municipiului Călăraşi prin Aparatul de specialitate – Direcţia economica şi Direcţia tehnică.   
0 0 votes
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Dosare penale pentru Pompe Funebre, în Călărași

Nu se desființează sportul la Călărași