Connect with us

Administrație

Ședință ordinară la CJ Călărași, marți, 31 ianuarie. Consilierii vor dezbate 18 proiecte

Published

on

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Ianuarie 2023, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026 nr. 1337 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1338 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 11340 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2022, in exercitiul bugetar 2023 nr. 1341 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1342 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1343 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Călărași nr.479/2022 privind majorarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 nr. 1114 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1115 din 18.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1116 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului personalului neclerical, pentru Parohia “Sf. Ierarh Nicolae” Unirea si pentru Parohia Sarulesti Sat din judetul Calarasi nr. 1353 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1354 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1356 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5.Proiect de hotărâre privind trecerea unor active fixe din domeniul public al Județului Călărași în domeniul privat al acestuia nr. 891 din 17.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.892 din 17.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 893 din 17.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. București, nr. 219, Județul Călărași nr. 1163 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1164 din 19.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1165 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din Blocul de locuinţe  realizat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe situat în municipiul Călărași, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, județul Călărași, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 888 din 17.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 889 din 17.01.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 890 din 17.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe, Comisia Juridică și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării contractului de închiriere a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 30331 UAT Călărași, nr. 17333/15/2022, încheiat între Consiliul Judeţean Călăraşi şi JONNY PREST S.R.L. nr. 502 din 10.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.503 din 10.01.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 504 din 10.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

9.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza P.A.C nr. 1083 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1084 din 18.01.2023, Raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe  nr. 1085 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism;

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Modernizare pod trecere râu Argeș, km 23+000, inclusiv taxe și avize” nr. 1193 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1194 din 19.01.2023, Raportul Direcției Tehnice nr. 1195 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de infrastructură rutieră ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000- km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500 și DJ 309 – tronson  Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN 3)” – Prioritatea 1, precum și a justificării impactului acestuia asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional nr. 1372 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1373 din 25.01.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1374 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al  Consiliului Județean Călărași nr.1167 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1168 din 19.01.2023, Raportul Direcției Management și Resurse Umane nr. 1169 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, a costului de intretinere a unei persoane adulte asistata in centrele de adulti si a costului pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului in centrele de copii, pentru anul 2023 nr. 1345 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1346 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1348 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

14.Proiect de hotărâre pentru aprobare normativelor de cheltuieli privind promovarea si protectia drepturilor copilului pe anul 2023 nr. 1349 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1350 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1351 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Urgență „Dr.Pompei Samarian” Călărași, nr.1214 din 20.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1215 din 20.01.2023, Raportul Comp.Sănătate nr. 1216 din 20.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari nr. 1065 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1066 din 18.01.2023, Raportul Comp.Sănătate nr. 1067 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

17.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989 (fostă str. Eroilor), nr. 38, Județul Călărași nr. 1359 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1360 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1361 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de infrastructură rutieră “Modernizarea drumului județean DJ 303 – Călăreți (DN3 –Sărulești   – Valea Argovei – Mânăstirea (DN31) de la km 0+000 la km 49+419”  – Prioritatea 2, precum și a justificării impactului acestuia asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional nr. 1425 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1426 din 25.01.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1427 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

19.Diverse.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Administrație

Marius Dulce: Nu ne permitem luxul să pierdem bani europeni pentru modernizarea reală a Călăraşiului

Published

on

În cadrul unei conferinţe de presă organizată astăzi am prezentat priorităţile de dezvoltare ale municipiului nostru pentru anul 2023, în contextul aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli.

„Implementarea proiectelor cu finanţare europeană până la 31 decembrie constituie un obiectiv major pe care trebuie să-l atingem, utilizând toate resursele de care dispunem. Nu ne permitem luxul să pierdem bani europeni pentru modernizarea reală a Călăraşiului. Din acest motiv, sumele împrumutate sunt necesare pentru asigurarea derulării fără sincope a proiectelor.

În cadrul POR 2014-2020 avem în implementare 20 de proiecte, cu o valoare de peste 186 de milioane de lei.
Prin PNRR, am iniţiat până acum, împreună cu colegii mei, nu mai puţin de 18 proiecte cu o valoare totală de 193.729.313,95 lei (TVA inclus). 10 dintre ele, cu o valoare cumulată de 127.181.998,70 lei (TVA inclus) se află în curs de implementare.
Pe AFM (Administraţia Fondului de Mediu) avem 5 proiecte, în sumă totală de 21.668.887 lei (TVA inclus), 2 dintre ele fiind în curs de implementare (cu o valoare de 5.621.636,74 lei, TVA inclus).

Prin intermediul PNI Anghel Saligny, program finanţat din fonduri guvernamentale, PMC are în portofoliu 5 proiecte aprobate, în valoare de 43 de milioane de lei, urmând ca în perioada următoare să semnăm şi contractele de finanţare. Printre acestea figurează şi proiectele vizând asfaltarea străzilor din cartierele Măgureni şi respectiv Mircea Vodă. Cu privire la aceste două obiective precizez că vom demara lucrările în martie (dacă şi timpul ne va permite) utilizând în primă fază fonduri de la bugetul local. În total sunt 12 km de străzi pe care le vom asfalta până în 2024.

Suntem cu ochii pe viitoarele oportunităţile de finanţare din cadrul POR 2021-2027, respectiv din PNRR.
În plus, continuăm acţiunile de modernizare a cartierelor, construind noi locuri joacă şi parcări de reşedinţă, cu ajutorul resurselor proprii, de la bugetul local.

Salut şi pe această cale prezenţa domnului Sorin Vrăjitoru, secretar de stat din aparatul propriu al vicepremierului Sorin Grindeanu, care a prezentat ultimele noutăţi legate de pasajul de la Drajna dar şi intenţia CNAIR de a demara lucrările la pasajul rutier de la Lehliu Gară, proiect susţinut şi de Consiliul Judeţean şi Primăria oraşului Lehliu Gară.” scrie

Continue Reading

Administrație

Video. Vasile Iliuță prezintă proiectele finanțate prin PNRR pentru Călărași

Published

on

Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași  a prezentat, joi, 19 ianuarie 2023, în conferința de presă susținută la sediul organizației politice din care face parte, cele mai importante proiecte care vor fi finanțate prin fonduri europene, cât și prin programe naționale.

„Am semnat contractul pentru renovarea integrată a muzeului Dunărea de Jos, este finanțat prin PNRR. Avem finanțat Școala Specială cu o valoare de finanțare de cinci milioane cu TVA. Ne-au informat că am câștigat și proiectul cu Școala Carol I, fosta școală Nr. 4. E și ea de două milioane cu TVA, tot prin PNRR.

Iliuță a mai punctat în cadrul conferinței de presă un alt proiect important, unde CJ Călărași este lider. Traseul cicloturism EuroVelo, un proiect de mare anvergură între autoritățile bulgare și cele române.

„Avem un proiect mare, unde Consiliul Județean este lider. E vorba de ciclul turism la Dunărea de Jos. Plecăm din jud. Giurgiu, trecem prin Ilfov, traversăm tot Călărașiul pe digul de la Dunăre și ne continuăm traseul prin Dobrogea, unde ajungem tocmai la Năvodari. E vorba de 3000 de kilometri. Total proiect de finanțat pe care urmează să-l semnăm, e vorba de 282.895,247 cu TVA. Noi Călărașiul, împreună cu Constanța, Giurgiu și Ilfov am hotărât să fim lideri de proiect și să putem să finalizăm împreună acest proiect. E un proiect mare, un proiect pentru cele 4 județe. Sunt 3 ani în care avem, după semnarea contractului, timp de implementat acest proiect.” a punctat președintele CJ.

Drumul județean 403  va fi reabilitat

Nu toate proiectele demarate de CJ Călărași au fost efectuate în termen. 

„Avem în lucru, într-un stadiu puțin mai defectuos, e vorba de drumul 403. Încă la ora actuală sunt niște discuții pe care constructorul cu dirigintele de șantier trebuie să le regleze pentru a putea continua investiția. Podul de la Radovanu nici acum nu a fost finalizat pentru a-i face recepția. Există și aceste neconformități care încă nu ne mulțumesc, sper să găsim soluția să continuăm și să le finalizăm.
Drumurile pe Proiectul Național Anghel Saligny – 211D s-a scos la licitație, urmează să fie finalizată, să știm constructorul și să ne apucăm de construcția lui. 311 – suntem la autorizație de construcție, urmează să finalizăm și să dăm documentul prin care să înceapă lucrările. 306 – e pregătit pentru Programul Operațional Regional ADR Sud-Muntenia. Am scos ghidul în dezbatere, urmează să continuăm să-l depunem pe POR ADR 3 Sud-Muntenia. 309 – i-am făcut și lui documentele. Îl scoatem cu clauză suspensivă, în condițiile în care găsim finanțare imediat o să-l putem realiza. 307 – este în studiul de fezabilitate pe care o să-l scoatem cu clauză suspensivă. 201B – tot prin Programul Operațional Regional am convenit cu președinții de consilii județene la întâlnirea de la Peștera să finanțăm două drumuri județene în fiecare consiliu județean.”

130 de km de drumuri neasfaltate în Călărași

„Cred că mai sunt de asfaltat drumuri de pământ în jud. Călărași 130 de kilometri. Noi, Consiliul Județean, anual am reușit, până să se schimbe prețurile la energie și la gaze, să asfaltăm în jur de 35 de kilometri. Acum, pe același buget, asfaltăm 20 de kilometri. Scumpirea tuturor agregatelor pentru infrastructura și suprastructura drumului a dus la înjumătățirea lungimii drumurilor pe care le construim.
Am avut întâlnirea cu primarii județului Călărași, unde am dezbătut prin consultare banii pe drumuri județene și procentul de 6% pentru dezvoltarea localităților, procent pe care CJ îl atribuie prin hotărâre. Împreună cu liderul Ciprian Pandea de la PNL am găsit soluțiile cele mai bune și am elaborat o hotărâre de consiliu în consens cu domnia sa. Astăzi nu mai avem acele probleme în care prefectul jud. Călărași se punea împotriva majorității. Am început să funcționăm bine și sper ca anul 2023 să ne aducă mai puține lupte politice și să ne dea mai multe realizări atât în PSD, PNL, cât și PPUSL. Avem la Budești un primar PPUSL care s-a apropiat de PNL.”

Continue Reading

Administrație

Consilierii locali din Călărași, convocați în şedinţă ordinară, joi, 26 ianuarie. Vezi ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Published

on

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 26.01.2023, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia Whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune pentru imobilul ,”CASA DUMITRU BÂZU”, imobil situat în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, județul Călărași.
 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DECULESCU“, imobil situat în municipiul Călărași, strada Bucureşti, nr. 219(fost 181), județul Călărași, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI: CL –II-m-B-14616.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere al persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru persoane vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale unităţii de învăţământ ,,Creşa nr. 1 Călăraşi“, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Pieţe Oboare Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 50/27.03.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, a modalității de gestiune și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Călărași.
 7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului arabil intravilan, în suprafaţă totală de 1609 mp, situat în municipiul Călăraşi, identificat cu numărul cadastral 30292, numărul cadastral 30768 şi numărul cadastral 30893, în favoarea Municipiului Călăraşi de către Olaru Vasile Cătălin.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea poziţiei 271 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 78/10.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Călărași.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul ,,Bloc de locuinţe sociale 15, Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ pentru evaluarea, realizarea documentaţiilor cadastrale şi intabularea garsonierelor din Bloc N6 (D6), situat în Călăraşi, strada Aleea 5 Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind privind utilizarea sumei de 5.394.359,49 lei  din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2022, în exercițiul bugetar 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
 12. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2023-30.04.2023.

Primar,

Dulce Marius Grigore

Continue Reading

Cele mai accesate articole