Connect with us

Administrație

Ședință ordinară la CJ Călărași, marți, 31 ianuarie. Consilierii vor dezbate 18 proiecte

Published

on

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 Ianuarie 2023, ora 1200, în sala de şedinţe ”Mihai Arbagic” din municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026 nr. 1337 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1338 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 11340 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2022, in exercitiul bugetar 2023 nr. 1341 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1342 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1343 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

3.Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Călărași nr.479/2022 privind majorarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022 nr. 1114 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1115 din 18.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1116 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentarii numarului personalului neclerical, pentru Parohia “Sf. Ierarh Nicolae” Unirea si pentru Parohia Sarulesti Sat din judetul Calarasi nr. 1353 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1354 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1356 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

Advertisement

5.Proiect de hotărâre privind trecerea unor active fixe din domeniul public al Județului Călărași în domeniul privat al acestuia nr. 891 din 17.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.892 din 17.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 893 din 17.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. București, nr. 219, Județul Călărași nr. 1163 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1164 din 19.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1165 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor de serviciu din Blocul de locuinţe  realizat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe situat în municipiul Călărași, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, județul Călărași, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 888 din 17.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 889 din 17.01.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 890 din 17.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe, Comisia Juridică și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării contractului de închiriere a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 30331 UAT Călărași, nr. 17333/15/2022, încheiat între Consiliul Judeţean Călăraşi şi JONNY PREST S.R.L. nr. 502 din 10.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.503 din 10.01.2023, Raportul Comp.Juridic nr. 504 din 10.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

9.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza P.A.C nr. 1083 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1084 din 18.01.2023, Raportul comun al Direcției Tehnice și Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe  nr. 1085 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism;

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie “Modernizare pod trecere râu Argeș, km 23+000, inclusiv taxe și avize” nr. 1193 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1194 din 19.01.2023, Raportul Direcției Tehnice nr. 1195 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia de Urbanism;

Advertisement

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de infrastructură rutieră ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000- km 33+529, DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500 și DJ 309 – tronson  Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu – N. Balcescu – Zimbru (DJ 304) – Faurei – Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN 3)” – Prioritatea 1, precum și a justificării impactului acestuia asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional nr. 1372 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1373 din 25.01.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1374 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al  Consiliului Județean Călărași nr.1167 din 19.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1168 din 19.01.2023, Raportul Direcției Management și Resurse Umane nr. 1169 din 19.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, a costului de intretinere a unei persoane adulte asistata in centrele de adulti si a costului pentru serviciile sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului in centrele de copii, pentru anul 2023 nr. 1345 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1346 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1348 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

14.Proiect de hotărâre pentru aprobare normativelor de cheltuieli privind promovarea si protectia drepturilor copilului pe anul 2023 nr. 1349 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1350 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1351 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Urgență „Dr.Pompei Samarian” Călărași, nr.1214 din 20.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1215 din 20.01.2023, Raportul Comp.Sănătate nr. 1216 din 20.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statului de Funcții ale Spitalului de Psihiatrie Săpunari nr. 1065 din 18.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1066 din 18.01.2023, Raportul Comp.Sănătate nr. 1067 din 18.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

Advertisement

17.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989 (fostă str. Eroilor), nr. 38, Județul Călărași nr. 1359 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.1360 din 25.01.2023, Raportul Direcției Economice nr. 1361 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de infrastructură rutieră “Modernizarea drumului județean DJ 303 – Călăreți (DN3 –Sărulești   – Valea Argovei – Mânăstirea (DN31) de la km 0+000 la km 49+419”  – Prioritatea 2, precum și a justificării impactului acestuia asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional nr. 1425 din 25.01.2023, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 1426 din 25.01.2023, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr. 1427 din 25.01.2023, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

19.Diverse.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Administrație

Dispensarul din Fundeni a fost modernizat și a fost predat medicilor de familie

Published

on

Gheorghiță Cărtușanu - primar comuna Fundeni -

Primarul Gheorghiță Cărtușanu din comuna Fundeni reflectă asupra anului 2023 ca fiind un an de realizări semnificative pentru comunitatea pe care o conduce, evidențiind finalizarea mai multor proiecte de importanță vitală. Printre acestea, se remarcă modernizarea dispensarului local, un punct de interes major pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor.

”Am recompartimentat clădirile. Era o clădire veche, am modernizat-o și consolidat-o. Grupurile sanitare sunt în interior. Fiecare medic are acum un cabinet” – spune primarul Cărtușanu din Fundeni.

Prin eforturile depuse, clădirea veche a dispensarului a fost reconfigurată și modernizată integral, oferind acum condiții optime pentru serviciile medicale. Consolidarea structurii, reamenajarea spațiilor interioare și dotarea cu grupuri sanitare au reprezentat doar începutul. Fiecare medic beneficiază acum de spații de lucru  adecvate, iar adăugarea unui cabinet suplimentar pentru stomatolog a crescut capacitatea de asistență medicală. Aceste îmbunătățiri asigura servicii de calitate pentru comunitate.

Gheorghiță Cărtușanu - primar comuna Fundeni -

Gheorghiță Cărtușanu – primar comuna Fundeni –

Primarul anunță cu încredere că în acest an va fi finalizat un alt corp al dispensarului, adăugând și mai multe resurse pentru îngrijirea sănătății. În plus, el exprimă dorința de a numi instituția nu doar un simplu dispensar, ci o clinică, reflectând calitatea și nivelul serviciilor oferite.

“Sunt doi medici de familie. Noi am prins astăzi o zi mai lejeră, dar de fiecare dată când am vrut să iau medicamente, am vrut să vin la un mic control când nu mă simțeam bine, nu a existat să nu aibă 10-20 de oameni. Doamna doctor are pacienți și din alte localități. Vin după medicul bun. Eu nu mai vreau să-l numesc dispensar, ci clinică.”

Gheorghiță Cărtușanu - primar comuna Fundeni -

Gheorghiță Cărtușanu – primar comuna Fundeni –

Dispensarul funcționează cu doi medici de familie care asigură serviciile pentru cetățenii din localitate și nu numai.

Pe lângă modernizarea dispensarului, alte două proiecte majore finalizate în 2023 au fost reabilitarea școlii și a grădiniței din Fundeni, contribuind astfel la îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a facilităților pentru tinerii din comunitate.

Advertisement

Continue Reading

Administrație

Călărașiul va fi verde: Marius Dulce a început plantarea copacilor și arbuștilor ornamentali

Published

on

Urmăriți știrile Călărașipress.ro pe whatsapp

Marius Dulce anunță demararea curățeniei zonelor verzi și începe plantarea copacilor și arbuștilor ornamentali. Aceștia vor fi plantați în toate curțile interioare ale blocurilor, acolo unde au fost amenajate locuri de parcare și „unde imaginea s-a schimbat natural”, transmite primarul municipiului Călărași.

Nu pot să nu observ reacțiile câtorva cetățeni supărați că „turnăm betoane” în loc să plantăm mai mult verde. Betoanele au rostul lor, așa cum și copacii ne sunt vitali. Cum arătau zonele dintre blocuri înainte și cum arată acum?”, a mai scris Marius Dulce.

Acesta spune că plantarea și toaletarea copacilor va continua în concomitent cu curățenia de primăvară.

Advertisement

Continue Reading

Administrație

Comuna Grădiștea va avea o nouă sală de sport

Published

on

Comuna Grădiștea din județul Călărași se pregătește să-și întâmpine locuitorii și sportivii cu o nouă investiție recent demarată: o sală de sport impresionantă. Cu o capacitate de 102 locuri, această investiție este rezultatul eforturilor și implicării între Primăria Grădiștea și Compania Națională de Investiții (C.N.I).

Am finalizat proiectarea unei Săli de Sport de 102 locuri, în comuna Grădiștea și abia așteptăm să dăm startul lucrărilor, pentru ca elevii de aici să poată beneficia de o sală de sport la cel mai înalt nivel”, a anunțat firma care se ocupă de acest nou proiect.

Noua sală de sport va deveni epicentrul activităților sportive din localitate, oferind un mediu propice pentru antrenamente și competiții la cele mai înalte standarde. Handbalul, voleiul, baschetul și alte activități sportive vor găsi aici un teren de joc modern și bine echipat.

Beneficiarul investiției este Primăria Grădiștea, Jud. Călărași. Unitatea de implementare: Compania Națională de Investiții.

Advertisement
Continue Reading

Cele mai vizualizate