in ,

Consiliul Local Călărași este convocat în şedinţă ordinară, miercuri, 31.10.2018, ora 16.30. Vezi ordinea de zi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, miercuri, 31.10.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconfigurare spaţială zona aferentă ansamblului de locuinţe – strada Luceafărului, strada Prelungirea Bucureşti, strada Belşugului, strada Nufărului’’, din municipiul Călăraşi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconfigurare spaţială zona aferentă ansamblului de locuinţe –strada Belşugului, bloc K11 – K12’’, din municipiul Călăraşi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconfigurare spaţială zona aferentă ansamblului de locuinţe –strada Trandafirilor’’, din municipiul Călăraşi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reconfigurare spaţială zona aferentă ansamblului de locuinţe –strada Belşugului, Şcoala Tudor Vladimirescu între blocurile I23-I32’’, din municipiul Călăraşi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reţea alimentare cu apă şi canalizare pluvială strada Pescăruş, tronson cuprins între strada Panduri şi strada General Constantin Pantazzi’’, din municipiul Călăraşi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul burselor de ajutor social, burselor de studiu şi burselor de merit pentru elevii din învăţământul preuniversitar, de la cursurile cu frecvenţă din municipiul Călăraşi.
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călăraşi a imobilului construcţie – Punctul Termic 3, în suprafaţă de 330 mp din acte şi din măsurători 423 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Policlinicii, nr. 3A.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiţiilor pe anul 2018 ale S.C. ECOAQUA S.A. Sucursala Călăraşi, investiţii care se vor finanţa din cota de dezvoltare rezultată din tarifele de apă şi canalizare.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 1 mp, situat pe domeniul public, în intravilanul municipiului Călăraşi, pe strada Crişana, bloc D23, scara 3B, pentru amplasarea staţiei de protecţie catodică pentru conducte GN, către ENGIE România S.A. (cu denumirea veche GDF SUEZ Energy România S.A.).
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului situat în intravilanul municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 399 mp, cu numărul cadastral 30203, aflat în proprietatea privată a municipiului Călăraşi.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de chemare în judecată şi a celorlalte cereri ce vor fi formulate în cauza ce urmează a fi înregistrată la Judecătoria Călăraşi împotriva pârâtului MINISTERUL JUSTIŢIEI.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru concesionarea bunurilor/terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statul de funcţii din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Călăraşi.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statul de funcţii din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul’’ Călăraşi.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statul de funcţii pentru Administraţia Cimitirelor Călăraşi.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din municipiul Călăraşi – forma actualizată.
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/31.01.2018 privind darea în administrarea Consiliului Județean Călărași a imobilului teren și construcții – Complexul Sportiv Municipal ,,Dunărea” Călărași, aflat în domeniul public al municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local Călărași, situat în municipiul Călărași, Bulevardul Republicii, nr. 39.
19. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 78/10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Călăraşi.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii tarifului aferent parcărilor publice cu plată din municipiul Călăraşi.
21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2018.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii – ,,Lucrări de amenajare Piaţa Unirii (Piaţa Centrală)” din municipiul Călăraşi.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii – ,,Reabilitare clădire publică – Victoria” din municipiul Călăraşi.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii – ,,Amenajare teren de fotbal strada Dumbrava Minunată, nr. 4” din municipiul Călăraşi.
25. Diverse.

0 0 votes
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ultima conferință a proiectului “Career Paths to Youth Labour Mobility”/”Pași în carieră pentru mobilitatea fortei de muncă pentru tineret”, cod 16.4.2.021

Consilierii județeni sunt convocați în ședință ordinară, la data de 31 octombrie 2018, ora 13.00