in

COMUNICAT DE PRESĂ – CONFERINȚĂ ÎNCHIDERE PROIECT ”PROCOMUNITATE

COMUNICAT DE PRESĂ – CONFERINȚĂ ÎNCHIDERE PROIECT ”PROCOMUNITATE – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”

Primăria Comunei Vlad Țepeș a organizat Conferința de închidere a Proiectului ”PROCOMUNITATE – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială” – POCU/20/4/2/102686, implementat în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 din Vlad Țepeș.

✅ Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului PROCOMUNITATE a fost creșterea accesului și participării la educație a 560 membri ai comunității marginalizate (non-romă), prin implementarea de programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunității, peste 730 de persoane fiind înscrise până la finalul proiectului în Grupul Țintă.

Pentru acest obiectiv au fost propuse și implementate cu succes următoarele activități:

SA 1.1. CLUBUL COPIILOR
▶ 60 de copii din grupul țintă cu vârste cuprinse între 2-6 ani au beneficiat de servicii de de integrare în învățământul formal (preșcolar și primar)
▶ toți cei 60 de copii din grupul țintă au beneficiat de kituri materiale de învățare, jocuri și jucării educaționale (cărți educative cu povești, cărți senzoriale educative, instrumente de scris și colorat, jocuri educative și/sau de dexteritate etc.)

SA 1.2. ȘCOALA PĂRINȚILOR
▶ 84 de părinți împreună cu 100 de copii au beneficiat de 24 de activități de consiliere parentală. La fiecare activitate, cei 84 de părinți au beneficiat de servicii de catering.
▶ Cei 100 de copii din grupul țintă au beneficiat de kituri de îmbrăcăminte și încălțăminte precum și de pachete de igienă și nutriție. De asemenea, elevii cu vârste cuprinse între 6-15 ani au beneficiat de rechizite școlare.
▶ 40 de copii din grupul țintă au fost premiați cu câte o bicicletă.

SA 1.3. ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ
▶ Școala Gimnazială din Vlad Țepeș a fost acreditată pentru programul Școală după Școală (SDS).
▶ 17 școlari înscriși în ciclul primar și gimnazial au beneficiat de activitățile programului SDS în cursul anului 2018-2019 și alți 34 de școlari în cursul anului 2019-2020.

SA 1.4. CERCUL DE CAPACITATE
▶ 60 de școlari, clasele a VII-a și a VIII-a, au beneficiat de cercuri de pregătire în vederea promovării examenului de capacitate.
▶ toți cei 60 de copii din grupul țintă au beneficiat de kituri educaționale (culegeri, rechizite etc.).
▶ 8 dintre elevii cu medii bune au beneficiat de premii constând în laptop-uri de înaltă performanță.

SA 1.5. ȘCOALA DE VARĂ
▶ 80 de elevi din ciclul gimnazial și liceal au beneficiat de o tabăra gratuită la munte (transport, cazare și 3 mese/zi). În cadrul taberelor, cei 80 de copii au beneficiat de servicii de remediere comportamentală și aptitudinală, socializare, pentru copii și tineri (inclusiv servicii de orientare în carieră).

SA 1.6. BACALAUREAT
▶ 24 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a au beneficiat de servicii de pregătire în vederea promovării examenului de Bacalaureat. Elevii au beneficiat de kit-uri de rechizite școlare precum și de servicii de catering (excepție făcând cei din sesiunea 2020, care au beneficiat de pregătire online).
▶ 8 dintre elevii cu medii bune au beneficiat de premii constând în laptop-uri de înaltă performanță.

SA 1.7. A DOUA ȘANSĂ
▶ Școala Gimnazială din Vlad Țepeș a fost acreditată pentru programul Școală după Școală (SDS).
▶ 20 DE PERSOANE DIN Grupul Țintă au beneficiat de programul “ A DOUA ȘANSĂ”

✅ Un alt obiectiv specific al Proiectului PROCOMUNITATE a fost dezvoltarea mediului economic și social al comunității marginalizate (non-rome) din Vlad Ţepeş.
Pentru acest obiectiv au fost propuse și implementate cu succes următoarele activități:

SA 2.1. CARIERA – Organizarea și livrarea de sesiuni individuale și de grup de informare, orientare și consiliere profesională.
▶ 350 persoane au beneficiat de informare și orientare profesioanală (individuală și de grup) și au beneficiat de servicii de catering;
▶ 323 persoane au beneficiat de consiliere profesioanală (individuală și de grup) și au beneficiat de servicii de catering.

SA 2.2. “COMPETENȚE CHEIE” – Organizarea și livrarea de cursuri de competențe cheie.
▶ 308 persoane au beneficiat de un curs de competențe cheie, dintre următoarele tipuri de curs: Competențe sociale și civice, Competențe de baza în matematică, știință, tehnologie, Competențe de comunicare în limba maternă, Competențe de a învăța.

SA 2.3. “FORMAREA” – Organizarea și livrarea de servicii de formare profesională a adulților (calificare/perfecționare/specializare) din grupul țintă.
▶ 140 persoane au beneficiat de un curs de calificare profesională de nivel 2 (360 ore), dintre următoarele tipuri de curs: Frizer, Manichiurist-Pedichiurist, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Cursanții au beneficiat de subvenții în valoare de până la 1800 lei și au obinut certificate de calificare profesională.
▶ 112 persoane au beneficiat de un curs de calificare de nivel 3 (720 ore), dintre următoarele tipuri de curs: Comerciant mărfuri alimentare,Bucătar, Ospătar. Cursatii au beneficiat de subvenții în valoare de până la 3600 lei și au obinut certificate de calificare profesională.
▶ 128 persoane au beneficiat de un curs de specializare/perfecționare, dintre următoarele tipuri de curs: Lucrător social, Agent vânzări, Comunicare în Limba Engleză și Competențe digitale. Cursatii au obinut certificate de absolvire

SA2.4. “MEDIEREA” – Organizarea și livrarea serviciului de mediere pe piață muncii către grupul țintă
▶ 214 persoane au beneficiat de mediere pe piață muncii.
▶ 3 târguri de joburi organizate în Vlad Țepeș la care au participat 150 de persoane.
▶ 3 firme care au făcut dovada angajării Grupului Țintă, au primit subvenții.
▶ peste 100 de persoane au fost angajate, proiectul PROCOMUNITATE propunându-și un număr de 84 de persoane.

SA 3.1. FORMARE ANTREPRENOR
▶ 46 de persoane au urmat un curs de competențe antreprenoriale acreditat ANC.
▶ 37 de persoane s-au înscris pentru a beneficia de consultanță pentru realizarea unui plan de afaceri
▶ 35 de persoane au participat la concursul de selecție planuri de afaceri.

SA 3.2. ”CONCURS ANTREPRENOR”
▶ 13 planuri de afaceri au primit finanțare în valoare de 25.000 de mii de euro.

SA 3.3. “ANTREPRENOR”
▶ 13 antreprenori au beneficiat de servicii de consultanță și mentoring pentru menținerea și dezvoltarea afacerii.
▶ peste 36 de contracte de muncă individuale, au fost încheiate în cadrul celor 13 entități juridice nou înființate.

✅ Totodată printre obiectivele specifice ale proiectului se numără și Înfiinţarea Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată (CMAI) din Vlad Țepeș și punerea în funcțiune a acestuia. În cadrul CMAI au fost acreditate 10 servicii sociale prin AJPIS Călărași și furnizate de personal calificat în domeniu.

▶ Peste 680 de persoane au beneficiat de un serviciu medical – prevenție și intervenție stomatologică și de cel puțin 1 serviciu social acreditat.
▶ Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii – 229 persoane înscrise.
▶ Centrul de zi de integrare/reintegrare socială – 68 persoane înscrise.
▶ Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice – 21 persoane înscrise.
▶ Centrul de suport pentru situații de urgență/de criză – 67 persoane înscrise.
▶ Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie – 1 persoane înscrise.
▶ Serviciul de asistență comunitară pentru persoane aflate în situații de nevoie – 84 persoane înscrise.
▶ Centrul de zi de consiliere și informare – 139 persoane înscrise.
▶ Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice – 19 persoane înscrise.
▶ Centrul de zi de socializare și petrecerea timpului liber (CLUB) pentru persoane vârstnice – 34 persoane înscrise.
▶ Centrul de zi pentru monitorizare,asistență și sprijin al femeii gravide – 1 persoană înscrisă.

▶ 1 campanie de conștientizare și promovare a Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată a fost desfășurată pe toată perioada de implementare a proiectului prin dezvoltarea unui website de prezentare a serviciilor, difuzarea de spoturi radio timp de 3 luni, realizarea de postări și advertoriale pe platformele de socializare, întâlniri cu posibili beneficiari și diseminarea de materiale de informare și publicitate.

✅ Creșterea gradului de siguranță a 50 de familii ce fac parte din comunitatea marginalizată (non-rome) Vlad Ţepeş, prin îmbunătăţirea condițiilor de locuire și asigurarea de asistență juridică (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate și/sau proprietate, a fost un alt obiectiv al proiectului PROCOMUNITATE, unde au fost implementate cu succes următoarele subactivități:

SA 5.1. EVALUARE LOCUINȚE
▶ 109 de locuințe ale persoanelor din GT au fost evaluate pentru selecția de intervenție.

SA 5.2. SELECȚIE ȘI INTERVENȚIE LOCUINȚE
▶ 48 de locuințe au fost reabilitate (igienizare, reparații, extindere etc.)

SA 6.1. IDENTIFICARE NEVOI REGLEMENTARE ACTE
▶ 20 de gospodării au fost identificate pentru reglementarea de acte.
▶ 5 proprietăți au actele reglementate.

✅ Un ultim obiectiv al proiectului PROCOMUNITATE, a fost identificarea, dezvoltarea și consolidarea de parteneriate, în vederea rezolvării problemelor comunității, prin metode inovative susținute de resurse locale, a problemelor comunității, inclusiv integrarea cu alte inițiative locale/comunitare, precum și implicarea activă/voluntară a membrilor comunității pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect.
Au fost propuse și implementate cu succes următoarele activități:

SA7.1. PARTENERIATE
▶ 16 contracte de parteneriat
▶ dezvoltarea unei platfome centru de angajare.

SA7.2 VOLUNTARIAT
▶ 20 de voluntari au participat gratuit la o tabără la munte unde au beneficiat de un curs de dezvoltare comunitară.
▶ 1 campanie de conștientizare a dezvoltării comunitare a fost realizată cu succes.
▶ 8 seminarii tematice – rolul și importanța voluntariatului.
▶ Înfințarea unui Comitet de Inovare Comunitară (CIC).
▶ 87 contracte de voluntariat.

Proiectul PROCOMUNITATE s-a derulat pe o perioadă de 36 de luni și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, având o valoare totală de 17.919.617,69 lei, din care contribuția Uniunii Europene 17.601.172,72 lei.

PROCOMUNITATE a fost demarat în 2017 și pe toată perioada celor 36 de luni de implementare și-a atins obiectivul pentru care a fost realizat și anume implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

Ne bucurăm că ați acceptat această provocare alături de noi și dorim să mulțumim pe această cale, tuturor celor care au crezut în noi și au participat la activitățile noastre, pentru că doar împreună am putut desfășura cu succes tot ceea ce ne-am propus prin Proiectul PROCOMUNITATE, voi ați fost alături de noi, iar noi ne-am ținut toate promisiunile!

Multă sănătate!
Echipa de Proiect PROCOMUNITATE
#procomunitate #primariaVladTepes #calarasi #proiecte #fonduriEUropene #POCU #MisiuneÎndeplinită

0 0 votes
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Ion Samoilă și Mihăiță Beștea, noii vicepreședinți ai CJ Călărași

50 DE PERCHEZIȚII, LA PERSOANE CARE AR FI OBȚINUT INDEMNIZAȚII DE CREȘTERE A COPILULUI CU ACTE FALSE