Connect with us

Anunțuri - Călărași

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

Published

on

FAVORITE BUSINESS SRL anunță publicul interesat cu privire la depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE (PRIN SUPRAINALTARE CORP C4) SI MODIFICARE DE FUNCTIUNE IN DEPOZIT FRIGORIFIC, RECOMPARTIMENTARI, MODIFICARI DE FATADA LA CLADIREA EXISTENTA C1 SI SCHIMBARE DE FUNCTIUNE IN LOCUINTE DE SERVICIU, MODIFICARE IMPREJMUIRE, REPARAȚII, MODERNIZĂRI ȘI REFACERE INSTALAȚII AFERENTE INCINTEI, DESFINTARE PARTIALA CORP C3, RECOMPARTIMENTARE ȘI MODIFICARI FATADA CORP C3”, propus să fie amplasat în strada București, nr. 689, sat Pasărea, comuna Frumușani, județul Călărași, N.C. 4490. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, cu sediul în șoseaua Chiciului, nr. 2, județul Călărași, 910005, și la sediul FAVORITE BUSINESS SRL, cu sediul în strada Valea Buzăului, nr. 1, sector 3, București, în zilele de luni–vineri, între orele 10:00–14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului. PREZENTUL ANUNȚ VA FI PUBLICAT ATÂT ÎN PRESĂ CÂT ȘI LA SEDIUL ADMINISTRAȚIEI LOCALE PE TERITORIUL CĂREIA SE VA REALIZA PROIECTUL.

Publicat la data de 16 ianuarie 2024

Advertisement

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PUBLIC -Primăria Comunei Grădiştea

Published

on

Începând cu data de 05.02.2024 se vor incasa impozite si taxe locale datorate către bugetul local al Comunei Gradistea si in satele componente, după urmatorul program:
CUNESTI – in zilele de LUNI si MIERCURI, in intervalul orar
09:00 – 15:00, locatia SCOALA CUNESTI
RASA – in zilele de MARTI si JOl in intervalul orar 09:00 –
15:00, locatia SCOALA I-IV RASA
BOGATA – VINERI, in intervalul orar 09:00 – 13:00, locatia
SCOALA BOGATA
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa sunati la urmatoarele numere de telefon:
0242 336 017 – sediu primärie
0723 531 086 – primar
0759 048 475 – compartiment Impozite si Taxe locale

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

ANUNT PUBLIC – SC. MIEREA RADULUI SRL

Published

on

SC. MIEREA RADULUI SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul COD CAEN 7219 CERCETARE ÎN ALTE ȘTIINȚE NATURALE ȘI INGINERIE amplasat in FUNDULEA, STR. G-RAL ALEXANDRU AVERESCU, NR.6, CĂLĂRAȘI.

Pentru informații suplimentare propuneri si contestații se va contacta Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, soseaua Chiciu, nr. 2, Calarasi, cod 910005, E-mail: office@apmcl.anpm.ro, Tel/Fax. 0242315035, 0242311926, Tel mobil:
0746248675 în termen de 10 de zile de la apariția anunțului.

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunț public privind Decizia Etapei de Încadrare – Primăria Unirea

Published

on

COMUNA UNIREA, titular al proiectului:
„INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CU APORT
VOLUNTAR IN COMUNA UNIREA, JUDETUL CALARASI”, anunță publicul interesat asupra luärii Deciziei Etapei de încadrare de care Agentia pentru Protectia Mediului Calärasi, (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CU APORT VOLUNTAR IN COMUNA UNIREA, JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat in Judetul Calärasi, Comuna Unirea, identificat cu nr. cadastral 25044.

Proiectul Deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi, din soseaua Chiciului, nr. 2, judetul Calärasi, 910005, in zilele de luni-vineri, între orele 1000-1400, precum si la urmatoarea adresã de internet – http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/.
Publicul interest poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicari anuntului pe pagina de internet a autoritätii competente pentru protectia mediului Calarasi.

Continue Reading

Cele mai vizualizate