Connect with us

Anunțuri - Călărași

Anunt licitație închiriere spațiu comercial Complex Bazar Big

Published

on

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Serviciul Public Piețe Oboare , Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big,nr.22A Călărași, Jud. Călărași, telefon/fax 0242333040, e-mail: office@sppo.primăriacălărași.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie în conformitate cu O.U.G. nr.57/2019, HCL nr.18/27.01.2022, închiriere spații situate în Complex Bazar Big, str. Belșugului nr.2D2 aparținănd domeniului public al Municipiului Călărași și administrate de Serviciul Public Piețe Oboare Călărași: spațiu nr. 01 suprafața de 14,4 mp, spațiu nr. 02 suprafața de 13,6 mp, spațiu nr. 03 suprafața de 13,5 mp, spațiu nr. 04 suprafața de 13,6mp, spațiu nr. 05 suprafața 13,6mp, spațiu nr. 06 suprafața de 13,6mp, spațiu nr. 07 suprafața 13,6mp, spațiu nr. 08 suprafața 13,5mp, spațiu nr. 09 suprafața de 13,6mp,spațiu nr. 10 suprafața de 14,4mp, spațiu nr. 12 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 13 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 14 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 15 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 16 suprafața 11,5 mp, spațiu nr. 17 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 18 suprafața nr.11,5mp, spațiu nr. 19 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 20 suprafața 11,5mp,spațiu nr. 21 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 22 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 23 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 25 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 26 suprafața de 11,5 mp, spațiu nr. 29 suprafața de 11,5mp,spațiu nr. 30 suprafața 11,5mp,spațiu nr. 31 suprafața de 11,5mp, spațiu nr. 32 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 33 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 34 suprafața de 11,5mp,spațiu nr. 36 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 38 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 39 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 40 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 41 suprafața 11,5 mp, spațiu nr. 42 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 43 suprafața nr.11,5mp, spațiu nr. 44 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 45 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 47 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 48 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 49 suprafața 11,5mp , spațiu nr. 50 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 51 suprafața de 11,5 mp, spațiu nr. 53 suprafața de 11,5 mp,spațiu nr. 56 suprafața de 11,5mp, spațiu nr. 57 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 58 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 59 suprafața de 11,5mp,spațiu nr. 60 suprafața de 11,5mp,spațiu nr. 61 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 63 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 65 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 66 suprafața 11,5 mp, spațiu nr. 67 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 68 suprafața nr.11,5mp, spațiu nr. 69 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 70 suprafața 11,5mp,spațiu nr. 71 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 72 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 75 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 76 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 77 suprafața nr. 11,5mp, spațiu nr. 78 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 79 suprafața 11,5mp,spațiu nr. 80 suprafața 11,5mp, spațiu nr. 81 suprafața 11,5mp, nr. 82 suprafața 11,5mp,spațiu nr. 84 suprafața 13,6mp, spațiu nr. 85 suprafața 13,5mp și spațiu nr. 86 suprafața de 13,6mp.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: persoanele interesate pot procura documentația de atribuire de la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Municipiul Călărași, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big nr.22A pe baza unei solicitări scrise contra cost.
3.2. Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărasi, Județul Călărași, str. Prelungirea București, bloc Agroalimentar Big nr. 22A– birou contracte.
3.3. Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019: costul unui exemplar este 200 lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Serviciului Public Piețe Oboare din Municipiul Călărași, jud. Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big, nr.22A.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 29.01.2024, ora 15:00.

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor : 06.02.2024, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Serviciului Public Piețe Oboare Călărași Municipiul Călărași, str. Prelungirea București bloc Agroalimentar Big,nr. 22A Județul Călărași.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: 2 exemplare în original.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.02.2024, ora 09:00, la sediul Primăriei Municipiului Călărași, str. București nr. 140 Călărași, Județul. Călărași.

Advertisement

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.

Publicat la data de 16 ianuarie 2024

Advertisement

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PUBLIC -Primăria Comunei Grădiştea

Published

on

Începând cu data de 05.02.2024 se vor incasa impozite si taxe locale datorate către bugetul local al Comunei Gradistea si in satele componente, după urmatorul program:
CUNESTI – in zilele de LUNI si MIERCURI, in intervalul orar
09:00 – 15:00, locatia SCOALA CUNESTI
RASA – in zilele de MARTI si JOl in intervalul orar 09:00 –
15:00, locatia SCOALA I-IV RASA
BOGATA – VINERI, in intervalul orar 09:00 – 13:00, locatia
SCOALA BOGATA
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa sunati la urmatoarele numere de telefon:
0242 336 017 – sediu primärie
0723 531 086 – primar
0759 048 475 – compartiment Impozite si Taxe locale

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

ANUNT PUBLIC – SC. MIEREA RADULUI SRL

Published

on

SC. MIEREA RADULUI SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul COD CAEN 7219 CERCETARE ÎN ALTE ȘTIINȚE NATURALE ȘI INGINERIE amplasat in FUNDULEA, STR. G-RAL ALEXANDRU AVERESCU, NR.6, CĂLĂRAȘI.

Pentru informații suplimentare propuneri si contestații se va contacta Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, soseaua Chiciu, nr. 2, Calarasi, cod 910005, E-mail: office@apmcl.anpm.ro, Tel/Fax. 0242315035, 0242311926, Tel mobil:
0746248675 în termen de 10 de zile de la apariția anunțului.

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunț public privind Decizia Etapei de Încadrare – Primăria Unirea

Published

on

COMUNA UNIREA, titular al proiectului:
„INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CU APORT
VOLUNTAR IN COMUNA UNIREA, JUDETUL CALARASI”, anunță publicul interesat asupra luärii Deciziei Etapei de încadrare de care Agentia pentru Protectia Mediului Calärasi, (în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR CU APORT VOLUNTAR IN COMUNA UNIREA, JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat in Judetul Calärasi, Comuna Unirea, identificat cu nr. cadastral 25044.

Proiectul Deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Calarasi, din soseaua Chiciului, nr. 2, judetul Calärasi, 910005, in zilele de luni-vineri, între orele 1000-1400, precum si la urmatoarea adresã de internet – http://www.anpm.ro/web/apm-calarasi/acordul-de-mediu/.
Publicul interest poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicari anuntului pe pagina de internet a autoritätii competente pentru protectia mediului Calarasi.

Continue Reading

Cele mai vizualizate