in

Asociațiile de elevi din România condamnă modificarea de către MEN a ROFUIP

Asociațiile de elevi din România, Asociația Elevilor din Constanța (AEC); Asociația Elevilor din Călărași (AECL), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM), Asociația Elevilor din Bacău (AEBC) și Uniunea Liceenilor Maghiari (Makosz), printr-un comunicat de presă emis astăzi, “condamnă dur modul în care Ministerul Educației Naționale (MEN) a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), act normativ care reglementează modul de funcționare a școlilor din România”.

În cursul zilei de ieri a apărut în spațiul public informația modificării prin ordin de ministru a unui număr de 63 de prevederi din ROFUIP, fără ca acestea să fie supuse unui proces de consultare publică, fiind încălcate dispozițiile legale referitoare la transparența decizională. Conform art. 7 din Legea nr. 52/2003, Ministerul Educației ar fi trebuit să anunțe public pe site-ul propriu intenția de modificare a ROFUIP, însoțită de un proiect din care să reiasă modificările propuse, iar în termen de cel puțin 10 zile orice persoană interesată să poată formula sugestii.

Asociaţiile elevilor consideră că modificarea unui document de o importanță atât de mare, fără respectarea normelor de transparență decizională, este condamnabilă și afectează per ansamblu funcționarea sistemului de învățamânt românesc: constatăm faptul că pentru conducerea Ministerului Educației transparența este doar o lozincă, contrar dispozițiilor Legii educației naționale, care la art. 3 definește principiile care guvernează sistemul de învățământ, inclusiv cel al transparenței, care este concretizat la lit. m) ca “asigurarea vizibilității totale a deciziei și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora”.

Prin acest ordin de ministru au fost modificate mai multe dispoziții referitoare la beneficiarii sistemului de educație, elevii, fapt nelegal, luând în considerare prevederile art. 80, alin. (1) din Legea educației naționale. Conform acestuia, drepturile și îndatoririle elevilor sunt stabilite în mod exclusiv printr-un statut, aprobat prin ordin de ministru. Or, în acest caz, Ministerul Educației nu a operat aceste modificări prin Statutul Elevului, încălcând dispozițiile legale în vigoare. Printre modificări regăsim inclusiv, la pct. 61, obligativitatea elevilor de a depune într-un spațiu special amenajat telefoanele mobile în timpul orei de curs. Și în prezent utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, în alte scopuri decât cele educaționale, este interzisă și sancționată de Statutul Elevului, această modificare fiind nejustificată. Prin acestă măsură, Ministerul Educației limiteaza exercitarea posesiei elevilor asupra unui bun, încălcând dreptul fundamental al cetățenilor la proprietate, garantat de art. 44, alin. (1) din Constituția României, posesia fiind o prerogativă a dreptului la proprietate, conform art. 916 Cod civil. Raportat la art. 53 din legea fundamentală, Ministerul Educației nu are competența de a restrânge exercitarea unui drept fundamental, precum cel la proprietate, aceasta putând fi realizată în mod exclusiv de către Parlament, prin lege organică și doar în cazuri bine-justificate.

Sunt mai multe aspecte care trebuie subliniate in acest context. 

In primul rand, faptul ca se incalca multe dispozitii legale in vigoare, atat in ceea ce priveste transparenta decizionala, cat si in ceea ce priveste atingerea drepturilor elevului printr-un document distinct de Statutul Elevului, singurul in masura sa le reglementeze conform Legii educatiei nationale. In al doilea rand, modul in care Ministerul Educatiei lasa de dorit prin faptul ca ingradeste accesul partenerilor relevanti din sfera educationala, in speta elevii, sa vina cu propuneri care sa consolideze calitatea actului educational. Avand in vedere faptul ca sunt erori care contravin legislatiei in vigoare, luam in considerare foarte serios sesizarea instantei, pentru ca prevederile nelegale sa fie eliminate – a declarat Alexandra Tuță președintele Asociației Elevilor din Călărași.


Asociațiile de elevi din România au anunţat totodată că vor analiza temeinic situaţia, luând în considerare utilizarea tuturor mijloacelor legale în vederea apărării drepturilor și intereselor elevilor, beneficiarii sistemului de educație.

Comunicatul este semnat şi asumat de:
– Asociația Elevilor din Constanța;
– Asociația Elevilor din Călărași;
– Asociația Elevilor din Maramureș;
– Asociația Elevilor din Bacău;
– Uniunea Liceenilor Maghiari.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

APIA a început plata pentru ajutorul de motorină din agricultură

Complexul Sportiv „Dunărea” a trecut în administrarea Consiliului Județean Călărași pe o perioadă de 20 de ani.