Connect with us

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

Published

on

Licitație publică cu ofertă în plic pentru închirierea unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Oltenița, situat în intravilanul Municipiului Oltenița, Bd.Mărășești nr.26F, suprafață de 11 mp, C.F. nr. 31214, licitație publică organizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019.
Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: 10.05.2024 ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Oltenița, Bd. Republicii nr. 40.
Prețul minim de începere al licitației este echivalentul în lei la data efectuării plății (curs B.N.R.) a sumei 3,498 Euro / mp/ lună, cu salt de supralicitare de 10% inclus.

Ofertanții pot depune ofertele până la data și ora limită de: 10.05.2024, ora 12:00. Ofertele se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Oltenița din Bd. Republicii nr. 40, într-un singur exemplar original.

Documentele licitației se vor pune la dispoziție începand cu data de 08.04.2024 la sediul Primăriei Municipiului Oltenița, Bd. Republicii nr. 40, în urma unei solicitări scrise. Prețul de achiziție al caietului de sarcini este de 20 lei și se va achita la casierie sau în contul Primăriei Municipiului Oltenița.
Ofertanții sunt obligați să depună până la termenul limită de primire a ofertelor dovada achitării garanției de participare, a taxei de participare și a contravalorii caietului de sarcini.
Anunțul privind licitația publică pentru închirierea terenului de mai sus, va fi afișat la panoul de afisaj al Primăriei Municipiului Oltenița, începând cu data de 08.04.2024.

Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515087, e-mail achizitii.primariaoltenita @gmail.com cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Durata în care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor: până la încheierea contractului.
Soluţionarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de vânzare, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul locatorului.
Data transmiterii spre publicare a anunțului 08.04.2024

Advertisement

Advertisement

mica publicitate

Casă de vânzare în comuna Ciocănești

Published

on

Casa noua an 2020 în Com. Ciocanesti – Central, Jud. Calarasi cu 860mp curte si 61mp constructie. Curent, apă și baie in casa. Pret: 35000 euro. Tel: 0726205008

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs șase posturi în județul Călărași. Ce trebuie să faci ca să te angajezi

Published

on

Urmăriți știrile Călărașipress.ro pe Whatsapp

Vrei să devii pompier? Ministerul Afacerilor Interne scoate la concurs prin încadrare directă șase posturi de execuție, printre care două posturi de Ofițer Specialist II și Ofițer I la Inspecția de Prevenire – Compartimentul Control și Activități Preventive și altele. Anunțurile de concurs au fost postate la avizierul ISU Călărași și pe site-ul M.A.I.

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Barbu Ştirbei” al județului Călăraşi s-a demarat procedura de ocupare prin încadrare directă pentru 6 posturi de execuție, astfel:

Anunțurile de concurs au fost postate la avizierul unității și pe portalul de servicii publice al Ministerului Afacerilor Interne: https://hub.mai.gov.ro – la secțiunea „CARIERĂ M.A.I.”. Aici (sau în link-urile de mai sus) veți putea afla toate detaliile privind condițiile pe care trebuie să le îndepliniți și pașii pe care trebuie să îi urmați, precum și datele limită de înscriere și de depunere a dosarelor.

ISU Călărași precizează că pentru detalii suplimentare, puteți să apelați numărul de telefon 0242.311.818 (în dispecerat, cu solicitare de legătură pentru Biroul Resurse Umane) sau 0242.314.079, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00.

Advertisement

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunț – Primăria Comunei Lehliu – Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Published

on

Urmăriți știrile Călărașipress.ro pe Whatsapp

Unitatea Administrativ Teritorială Lehliu din judeţul Călăraşi anunţa publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 26, 27, 31 şi 32 începând cu data de 14.05.2024 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Lehliu, conform art. 14, alin. 1 şi 2 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/ 1996, republicată, cu modificările ulterioare.

Data de început a afişării 14.05.2024

Data de sfârşit a afişării 12.07.2024

Advertisement

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse de către proprietari, posesori sau alţi deţinători, la sediul Primăriei Comunei Lehliu si pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Continue Reading

Cele mai vizualizate