Connect with us

Știri

Consilierii județeni sunt convocați în ședința ordinară. Vezi lista proiectelor de Hotărâre

Published

on

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară
din data de 29.09.2021

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,
Având în vedere:
– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 15005/23.09.2021;
– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
​În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Septembrie 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „ Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din cadrul Centrului de plasament „Sfântul Ștefan’’ din Comuna Perișoru, Județul Călărași’’ Faza – Documentație Avizare Lucrări de Intervenții, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14878/22.09.2021, Raportul Direcției Tehnice nr.14885/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe și Comisia de Urbanism
2.Proiect de hotărâre privind privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unitati administrativ–teritoriale, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14994/23.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 14995/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
3.Proiect privind aprobarea Asocierii în parteneriat a Județului Călărași cu Municipiul Călărași, în vederea promovării obiectivului de investiții „Pod peste brațul Borcea, județul Călărași”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14941/22.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr.14942/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget – Finanțe
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14996/23.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 14997/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.61/2021 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14992/23.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14993/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui spațiu înscris în Cartea Funciară nr. 25864–C1–U2 UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.12531/03.08.2021, Raportul Direcției Economice, nr.12533/03.08.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii lotului înscris în Cartea Funciară 22224 a UAT Călărași cu lotul înscris în Cartea Funciară nr. 33318 a UAT Călărași însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14418/10.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14420/10.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea unui teren extravilan situat în Municipiul Oltenița, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14306/08.09.2021, Raportul Direcției Economice, nr.14307/08.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate al județului Călărași, precum și autogările și stațiile publice aferente acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.3055/22.02.2021, Raportul Direcției Tehnice-Compartimentul Transport Public Județean nr.3056/22.02.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și a modalității de gestiune a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.6443/14.04.2021, Raportul Direcției Tehnice-Compartimentul Transport Public Județean nr.6445/14.04.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia pentru Servicii Publice și Comerț
11.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.118/2020 privind aprobarea participării UAT Județul Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, împreună cu Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași, Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei SAMARIAN” și Spitalul de Psihiatrie Săpunari la proiectul „Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14071/03.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr.14072/03.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei comune de dezvoltare turistică a regiunii transfrontaliere Silistra – Călărași elaborată în cadrul proiectului “Dezvoltarea produselor turistice comune și reabilitarea moștenirii culturale”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14836/21.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr. 14837/21.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe și Comisia de Urbanis
13.Proiect de Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași, la Klagenfurt, Austria, în perioada 27 – 30 octombrie 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Vicepreședintelui CJC, nr.14873/21.09.2021, , Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe și al Direcției Economice, nr. 14874/21.09.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
14. Proiect privind aprobarea unui Acord de parteneriat între județul Călărași și unele unități administrativ – teritoriale în vederea realizării proiectului „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 309 – tronson Bogata (DJ 307A) – Al. Odobescu – N. Bălcescu – Zimbru(DJ 304) – Făurei – Dănești (DJ 303) – Nucetu (DN3)” , însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 14968/23.09.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare și Relații Externe, nr. 14969/23.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe

15.Proiect de Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență „Dr.Pompei Samarian„ Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14876/22.09.2021, Raportul Compartimentului Sănătate nr.14877/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe
16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.14880/22.09.2021, Raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonte, nr. 14881/22.09.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget- Finanțe și Comisia Juridică
17.Diverse.


PREŞEDINTE, ​ CONTRASEMNEAZĂ,
ec. Vasile ILIUȚĂ​ SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
​ Aurel PARASCHIV

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Știri

Ecoaqua Călărași a început reabilitarea rețelei de canalizare menajeră a blocurilor N28 / N29

Published

on

Începând cu data de miercuri, 26 mai a.c., operatorul ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI a început reabilitarea rețelei de canalizare menajeră aferentă blocurilor N28 – N29 din municipiul Călărași.

Vă reamintim că operatorul ECOAQUA demarează o campanie de informare

Operatorul ECOAQUA S.A. Călărași demarează o campanie de informare și de conștientizare către toți consumatorii cu privire la modul inconștient și nepăsător de aruncare a deșeurilor în rețeaua de canalizare.

Pe primele locuri printre cauzele care determină colmatarea/înfundarea sistemului de canalizare sunt 𝐧𝐞𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞. Din nefericire pentru noi, cât și pentru dumneavoastră, acest lucru duce la refularea sistemului de canalizare inclusiv în imobile.

Continue Reading

Știri

UPDATE/ GRUPARE INFRACȚIONALĂ SPECIALIZATĂ ÎN CONTRABANDĂ CU BIJUTERII DIN AUR, DESTRUCTURATĂ

Published

on

În urma celor peste 200 de percheziții, efectuate, la data de 25 mai a.c., de Poliția Română, prin Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Călăraşi, au fost ridicate peste 21 de kg de bijuterii din aur în valoare de aproximativ 5.000.000 de euro , 147.293 de lei, 19.327 de euro, 765 de dolari, 89.580 de lire turcești și 10 lire sterline, 3 autoturisme, un pistol cu bile din cauciuc, deținut fără autorizație, 1.860 de țigarete, 192 de articole vestimentare purtând însemnele unor mărci identice sau similare cu o marcă înregistrată pe teritoriul național și 22 de parfumuri de diferite mărci.

De asemenea, au fost puse în executare 28 de mandate de aducere, iar în urma audierilor, a fost dispusă reținerea a 8 persoane, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate, în cursul zilei de astăzi, judecătorului de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile. Totodată, față de 4 persoane a fost luată măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Reamintim că, la data de 25 mai 2022, Poliția Română, prin Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Călăraşi, au efectuat peste 200 de percheziții domiciliare, în județele Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, precum și în municipiul București, în cadrul unei acțiuni care a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu aur.

Începând cu luna iulie 2021, a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna mai 2022, în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia.

Astfel, profitând de experiența lor acumulată în domeniu (în calitate de deținători ai unei societăți comerciale cu profil amanet în mun. Medgidia, județul Constanța), liderii grupului infracțional organizat au sesizat potențialul uriaș de obținere a unor câștiguri ilicite, prin introducerea în țară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantități mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA și taxe vamale).

În vederea minimizării riscurilor, membrii grupului infracțional organizat se deplasau în Turcia unde vizualizau marfa de contrabandă, negociau cantitățile și prețurile, aceasta fiind expediată, prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau aceștia. În acest scop, membrii grupului infracțional organizat au stabilit relații cu șoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.

Din judeţul Constanţa, municipiile Constanţa şi Medgidia, s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în țară de către membrii grupului, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru.

Grupul infracțional organizat a avut o activitate infracțională intensă, dezvoltând o adevărată rețea de distribuție de bijuterii de aur, folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activități ilicite, în schimbul obținerii de venituri ilegale generoase.

Pe parcursul urmăririi penale, au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 și februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur.

De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupului infracțional organizat au desfășurat activități de camată, aceştia acționând cu precădere pe raza orașului Medgidia și a localităților limitrofe din județul Constanța. Astfel, aceștia au acordat ca îndeletnicire diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobânzi lunare, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitățile entitățile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet de pe raza Municipiului Medgidia.

Banii proveniți din infracțiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiți în imobile sau schimbați și transferați în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite al acestora.

Toți membrii aflați în eșaloanele superioare ale grupării dețin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanțe de lux, etalând un mod de viață opulent, existând o disproporție vădită între veniturile obținute în mod legal și stilul de viață afișat.

Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași și al polițiștilor de frontieră din cadrul I.G.P.F. – Garda de Coastă.

La activități, au participat polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice (rol de coordonare), I.G.P.F. – Garda de Coastă, D.C.C.O., structurilor de combatere a criminalității organizate din țară, structurilor de investigații criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și SAS, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Continue Reading

Știri

Cod galben: descărcări electrice și intensificări ale vântului, în județul Călărași

Published

on

COD GALBEN – Instabilitate atmosferica accentuata, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii, 55-75 km/h, averse torentiale si izolat grindina, 15-20 l/mp, izolat 30 l/mp. Interval 26.05.2022 orele 13:00-20:00. ISU Calarasi

Continue Reading

Tendințe

Copyright © 2022 CalarasiPRESS.

error: Conținutul site-ului Călărași PRESS este protejat de dreputuri de autor. Toate dreputile rezervate către © Cătălin COJOCARU. Pentru preluare informațiilor și a conținutului, ne puteți contacta la 0735.128.255 sau la catalin@calarasipress.ro