Connect with us

Administrație

Bugetul Județului Călărași, rectificat, din nou, în ședință ordinară

Published

on

Ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Călărași a avut loc pe 21 aprilie, consilierii județeni fiind convocați pentru a dezbate și vota o nouă rectificare a bugetului propriu al Județul Călărași. Ședința s-a desfășurat online. Potrivit datelor, rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022, se prezintă astfel:

I. Bugetul local

A. Venituri:se majorează veniturile din rambursări de fonduri europene cu suma de 20 mii lei, suma aferenta proiectului “Orizont 2020: ”SOLAQUA – Irigare solară accesibilă și fiabilă pentru Europa”;

-se majorează veniturile din subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului PNDL cu suma de 5.041 mii lei, pentru obiectivul de investiții “modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Ștefan Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni), Km 13+500 – Km 41+500,  L=24,57 Km, – execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, servicii ssm, comisioane, taxe, cheltuieli publicitate -PNDL2”;

se modifică trimestrializarea veniturilor în conformitate cu aprobarea acordată prin  adresa nr. 5055/07.04.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași, astfel:

a)-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene, prin majorarea trimestrului II cu suma de 1.000 mii lei și diminuarea trimestrului III cu suma de 1.000 mii lei;

b)-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prin majorarea trimestrului II cu suma de 2.000 mii lei și diminuarea trimestrului IV cu suma de 2.000 mii lei.

B. Cheltuieli:

-sectiunea de funcționare:

-la capitolul 51.02 – autorităși publice:

-se modifică trimestrializarea cheltuielilor de personal, respectiv la articolul bugetar “salarii de bază”, între trimestrele III și IV, cu suma de 35 mii lei, astfel încât să se asigure un echilibru al cheltuielilor;

-se modifică trimestrializarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile ăntre trimestrele II, III si IV, prin majorarea trimestrului II cu suma de 1.713 mii lei și diminuarea trimestrelor III și IV in limita acestei sume, la articolele bugetare “materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” și “reparații curente”.

-la capitolul bugetar 67.02 –cutură, religie, sport:

-se modifică trimestrializarea cheltuielilor privind transferurile din bugetul local către bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Creație Călarași, respectiv prin majorarea trimestrului II cu suma de 335 mii lei și diminuarea trimestrului IV cu aceeasi sumă, în vederea asigurării implementării programului de acțiuni culturale aprobat pentru anul 2022. Influențele sunt prezentate în subanexa nr. 1.2 la proiectul de hotărâre.

-la capitolul 84.02 –transporturi: -se modifică trimestrializarea cheltuielilor cu reparatiile curente la drumurile județene, între trimestrele II și III,  prin majorarea trimestrului II cu suma de 1.000 mii lei și diminuarea trimestrului III cu suma de 1.000 mii lei;

-secțiunea de dezvoltare:

-se rectifică “programul de investiții pe anul 2022” și “lista proiectelor finantate din fonduri europene pe anul 2022” cu suma de 20 mii lei, reprezentand rambursare de fonduri europene în cadrul proiectului “Orizont 2020: ”SOLAQUA – Irigare solară accesibilă și fiabilă pentru Europa”, la capitolul 74.02 –protecția mediului;

-la capitolul 84.02 – transporturi:

-se majorează prevederile de cheltuieli de capital cu suma de 5.041 mii lei reprezentând subvenții de la bugetul de stat in cadrul programului PNDL pentru obiectivul de investtii“modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) – Libertatea – DN3B (Dichiseni), Km 13+500 – Km 41+500,  L=24,57 Km, – executie lucrari , inclusiv asistenta tehnica, servicii ssm, comisioane, taxe, cheltuieli publicitate -PNDL2”;

În conformitate cu memoriul justificativ al Directiei Dezvoltare Regionala si Relatii Externe asupra programului de dezvoltare pe anul 2022 se mai produc urmatoarele influente:

-la capitolul 66.02 –sanatate:

-se introduce poziția ” Renovare energetică a clădirii Spital de Pneumoftiziologie Călărași, expertiză tehnică  și audit energetic” căreia i se va aloca suma de 50 mii lei.

Suma necesară va fi alocată din Cap 66.02 – Sănătate, B investiții noi –  pozitia 2 „ Stație de distribuire a oxigenului medical pentru un numar de 50 de paturi;

-la capitolul 68.02 –asistența socială

C- Alte cheltuieli de investiții

-propunem suplimentarea și modificare titlului poziției “Reabilitare energetica Centru de Primire in Regim de Urgenta “Sfanta Maria” Calarasi – actualizare DALI, taxe avize” cu următorul titlu “Reabilitare energetica Centru de Primire în Regim de Urgenta “Sfanta Maria” Calarasi – actualizare DALI, expertiza tehnica, audit energetic, taxe avize”  cu suma de 45 mii lei.  Obiectivul de investitii mentionat mai sus urmează să fie depus în cadrul Programului Național de Redresare si Rezilienta a cărui cerință obligatorie este ca la depunerea cererii de finanțare să fie prezentate spre analiza expertiza tehnică și auditul energetic aferente clădirii. După evaluarea și aprobarea proiectului, în faza II se va depune Documenatia de Avizare a Lucrărilor de Intervenție.

Suma necesară va fi alocată din cap. 67,02 – Cultură, C- Alte cheltuieli de investiții, poziția 5 – “Reabilitare energetica Cinema din cadrul Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, actualizare DALI, taxe avize”.

-la capitolul 84.02 – Transporturi

B – Investitii noi

-propunem înființarea poziției cu următorul titlu „Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 – tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele – limită judeţului Ialomiţa km 0+000 – km 33+000” – Proiect tehnic, Execuție lucrări inclusiv asistență tehnică, consultanțî si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției  cu următorul titlu  „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza – Voda – Stefan Voda – DN 21, judetul Calarasi” Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției cu următorul titlu „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu –  N. Balcescu – Zimbru(DJ 304) – Faurei –  Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny, cu suma de 10 mii lei;

-propunem inființarea poziției cu următorul titlu cu urmatorul titlu „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 307 A – Independența (DN 3) – Al. Odobescu – Vlad Țepeș – Vâlcelele  – DJ 306” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției  cu următorul titlu  „Modernizarea drumului judetean DJ 213 A – DN 3 B (Iezeru) km 0+000 – limită județ Ialomița” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției  cu următorul titlu  „Modernizarea drumului judetean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”- Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției  cu următorul titlu  „Modernizarea drumului judetean DJ 303 – Călăreți (DN3 – Sărulești – Valea Argovei -Manastirea(DN31) de la km 0+000 la km 49+419” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem inființarea poziției cu următorul titlu  „Pod peste bratul Borcea, judetul Calarasi” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta și servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny, cu suma de 10 mii lei;

C- Alte cheltuieli de investiții

-propunem introducerea poziției cu următorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 – tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele – limită judeţului Ialomiţa km 0+000 – km 33+000” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea pozițieicu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu –  N. Balcescu – Zimbru(DJ 304) – Faurei –  Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 307 A – Independența (DN 3) – Al. Odobescu – Vlad Țepeș – Vâlcelele  – DJ 306” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „Modernizarea drumului judetean DJ 213 A – DN 3 B (Iezeru) km 0+000 – limită județ Ialomița” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivulModernizarea drumului judetean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”- cu suma de 31 mii lei;

–propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivulModernizarea drumului judetean DJ 303 – Călăreți (DN3 – Sărulești – Valea Argovei -Manastirea(DN31) de la km 0+000 la km 49+419” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul „ Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza – Voda – Stefan Voda – DN 21, judetul Calarasi” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „ Pod peste bratul Borcea, judetul Calarasi” – cu suma de 31 mii lei;

Sumele necesare vor fi alocate din Cap 84.02 – Transporturi, A Investitii in continuare – pozitia 1 ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime – 33,8 km – PT + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale (PNDL2)”;

-propunem completarea denumirii pozitiei „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza – Voda – Stefan Voda – DN 21, judetul Calarasi”  cu urmatoarele „faza D.A.L.I,studiu geotehnic, studiu topografic,  studii hidrologice, expertiza tehnica drumuri/poduri, expertiza tehnica, studiu trafic/studiu siguranta circulatiei, inclusiv taxe si avize, Proiect tehnic si executie lucrari, consultanta”.

Influentele asupra sectiunii de dezvoltare sunt prezentate in anexa nr. 3 si subanexa nr. 3.1 la proiectul de hotărâre.

Influentele asupra bugetului local pe anul 2022 sunt prezentate in ansamblu in anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

II.Bugetul institutiilor finantate integral/parțial din venituri proprii:

-la capitolul 67.10-cultura, religie:

            -se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, prin modificarea trimestrializarii veniturilor si cheltuielilor, intre trimestrele II si IV cu suma de 335 mii lei, pentru asigurarea surselor si prevederilor de cheltuieli in vederea implementarii programului de actiuni culturale.

Influentele asupra bugetului institutiilor finantate integral / partial den venituri proprii si asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi sunt prezentate in anexa nr. 2 si  subanexa  nr. 2.1 la proiectul de hotarare.

III. Bugetul creditelor interne

-rectificarea  bugetului creditelor interne pe anul 2022 presupune modificarea valoriii obiectivelor de investitii care se finanteaza din imprumutul bancar aprobat si contractat in valoare de 50 mil. lei, avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 45/2022 privind contractarea și garantarea unei finanţări rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei, intre capitole bugetare, modificare aprobata prin Hotararea nr.  7086/04.04.2022 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, astfel:

Obiectivul de investiții Buget initial aprobat influente Buget rectificat
Cap. 51,07 – autoritati publice 5.050 -2.877 2.173
Rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) – B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călărași 310 -103 207
Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călărași 4.740 -2.774 1.966
Cap. 66,07 – sanatate 11.824 -8.794 3.030
Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scările aferente corp A (scara1 – etajele 2-4; scara 2 – etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara aferenta corp B etajele P-5-SJU Călărași 563 -402 161
Corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgenta Călărași – OB.2 – GOSPODARIA DE APA, STATIE EPURARE, RETELE EXTERIOARE 2.935 -2.766 169
Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de urgență Dr. Pompei Samarian Călărași 8.326 -5.626 2.700
cap. 84,07 -transporturi 137 11.671 11.808
Modernizare pod trecere râul Argeș, km 23+000 135 717 852
Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța – limită județ Ialomița, km. 0+000 – km 15+365 2 10.954 10.956
Total 17.011 0 17.011

Se propune majorarea cotizatiei pe anul 2022 a Judetului Calarasi la Asociatia Fotbal Club Dunarea 2005 Calarasi cu suma de 1.104 mii lei, respectiv de la 846 mii lei la 1.950 mii lei pentru finantarea sezonului competitional si a cheltuielilor asociatiei asa cum sunt prezentate in anexa nr. 5 la proiectul de hotarare”, se arată în Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre.

Administrație

VIDEO. Clădirea FORDOC din Călărași va fi reabilitată

Published

on

foto:realitateadincalarasi.ro

Ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Călărași din 25 mai 2022, a avut pe ordinea de zi un proiect privind abrogarea unor Hotărâri privind transmiterea unor spații, aflate în proprietatea publică a Județului Călărași, în folosința Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. 

Potrivit Referatului de aprobare , în anul 2013, prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 10 din 28.02.2013 și nr. 83 din 31.07.2013 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a primit în folosință imobilul situat în municipiul Călăraşi, str. Sloboziei, nr. 9, număr cadastral 4279 și având Carte funciară 29389 UAT Călărași, reprezentând imobil fost Fordoc, deoarece la momentul respectiv au fost preluate de către ADR atribuțiile Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013.

În prezent, prin adresa nr. 7153 din 28.04.2022 înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 6416 din aceeași dată, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia ne solicită să inițiem demersurile necesare pentru desfiinţarea contractelor perfectate în baza hotărârilor mai sus evocate deoarece a fost realizată recepția pentru obiectivul de investiții ”Construire sediu ADR Sud Muntenia – Corp B”, fapt care a făcut posibil transferul documentelor depozitate în imobilul pus la dispoziție de către Consiliul Județean Călărași, imobilul fiind liber în acest moment.

Având în vedere cele precizate anterior, apreciez că se impune  abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 10 din 28.02.2013 privind darea în administrare a unor spații proprietate publică a județului Călărași, precum și a Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 83 din 31.07.2013 privind darea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Călărași, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. – se mai arată în referatul de aprobare al proiectului de Hotărâre.

Clădirea FORDOC a fost preluată în administrarea Consiliului Județean Călărași pentru a putea fi reabilitat prin Programul Operațional Regional (POR), reabilitare energetică. CJ Călărași va găsi o folosință acestui imobil.

Continue Reading

Administrație

VIDEO. Consiliul Județean Călărași a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași

Published

on

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Călărași s-a aflat în atenția consilierilor județeni în data de 25 mai a.c., în contextul aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, societățile comerciale care au în structura de acționariat statul sau unitățile administrativ–teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al acestora se aproba prin hotărâre a consiliului județean.

Astfel, potrivit referatului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății DPC Călărași pe anul 2022, structura bugetului se prezintă astfel:

Venituri totale = 19.014,8 mii lei, din care:

1.venituri din exploatare = 19.011,5  mii lei, din care:

 • venituri din servicii prestate – 18.300 mii lei,
 • venituri din redevențe si chirii -20 mii lei,
 • venituri din vânzarea mărfurilor -1 mii lei,
 • venituri aferente costului de producție /servicii in curs de excuție – 600 mii lei
 • alte venituri din exploatare (venituri din vanzari imobilizari corporale neutilizabile) – 90,5 mii lei

2.venituri financiare = 3,3 mii lei, din care:

 • venituri din dobanzi si diferente de curs valutar – 3,3 mii lei

II.Cheltuieli totale (a+b) = 18.764,1 mii lei, din care:

a)Cheltuieli de exploatare  =18.624,1 mii lei din care:

-1.Chelt. privind stocurile  6.800 mii lei, din care:

 • cheltuieli cu materiile prime  009 mii lei,
 • cheltuieli cu materiale consumabile 300 mii lei,
 • cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar 490 mii lei,
 • cheltuieli cu energia si apa 000 mii lei,
 • cheltuieli privind marfurile 1 mii lei,
 1. Cheltuieli privind serviciile executate de terti = 2.175 mii lei din care:
 • cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 290mii lei,
 • cheltuieli privind chiriile 812mii lei,
 • cheltuieli cu primele de asigurare– 73 mii lei,
 1. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti = 3.734,1 mii lei din care:
 • cheltuieli privind comisioane si onorarii 36 mii lei, reprezentând cheltuieli cu consultanta juridica si cheltuieli notariale aferente achizitiei de imobilizari corporale,
 • cheltuieli protocol si reclama 40 mii lei,
 • cheltuieli cu transporturi de bunuri 635 mii lei,
 • cheltuieli de deplasare 39 mii lei,
 • cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații 139 mii lei,
 • cheltuieli cu serviciile bancare 20 mii lei reprezentând comisioanele bancare pentru operațiuni curente,
 • alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 268,1 mii lei reprezentând cheltuieli cu pregatirea profesionala, paza, anunțuri, cheltuieli cu proiectare si studii, cheltuieli cu furnizorii de servicii IT,
 • cheltuieli cu sponsorizarile 9 mii lei,
 • alte cheltuieli 548 mii lei.

4.Cheltuieli cu impozite si taxe – 82 mii lei.

5.Cheltuieli cu personalul = 4.187 mii lei dupa cum urmeaza:

 • cheltuieli de natura salariala  3.556 mii lei,
 • chletuieli aferente unor hotarari judecatoresti 110 mii lei,
 • cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete  409 mii lei, reprezentand salarii director general si indemnizatii membrii
 • C.A. si cenzori,                               
 • cheltuieli  cu asigurari sociale si protectie sociala si alte fonduri speciale – 112 mii lei.

6.Alte cheltuieli  de exploatare = 1.646 mii lei,  

 • cheltuieli  cu amortizarea  1.440 mii lei,
 • cheltuieli cu majorări si penalităti  6 mii lei,
 • cheltuieli privind activele imobilizate 200 mii lei.

 

b)cheltuieli financiare –140 mii lei.

La finele anului societatea si-a propus sa realizeze urmatorii indicatori economico-financiari:

 • profit brut = 250,7 mii lei
 • productivitatea muncii = 271,59 lei/pers.
 • cheltuieli la 1000 lei/venit = 987 lei
 • castig mediu lunar pe salariat = 4.233,33 lei/pers.

Situat la punctul 5 al Ordinii de zi din ședințaordinară a Consilului Județean Călărași, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societații DRUMURI SI PODURI  S.A. Călărași pe anul 2022 a fost aprobat cu 29 de voturi.

Continue Reading

Administrație

A fost semnat Acordul de colaborare între CJ și Primăria Oltenița în vederea executării lucrărilor de reparații pe D.N. 4, în lungime de 5,9 km

Published

on

Astăzi, 25.05.2022, s-a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind încheierea Acordului de colaborare între Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași și Municipiul Oltenița, prin Consiliul Local al Municipiului Oltenița, în vederea executării lucrărilor de reparații pe D.N. 4, în lungime de 5,9 km.
„Îi mulțumesc domnului președinte Vasile Iliuță pentru sprijinul acordat în realizarea acestui parteneriat. Valoarea estimată a lucrărilor fiind de 5.200.000 lei ( din care 4.950.000 lei, reprezentând investiția Consiliului Județean ), durata estimată de realizare a investiției fiind de 15 luni. La sfârșitul investiției, noi, oltenițenii, ne vom bucura de o infrastructură rutieră modernă ce va face legătura între stația Petrom ( ieșirea dinspre București ) și portul Oltenița (zona rampei agabaritice). Vor fi reparate bulevardele 22 Decembrie și Tineretului precum și Șos. Portului
Mă bucur că am putut să readuc acest proiect la viață ( în vara anul 2020, proiectul s-a aflat în agenda primarului P.S.D. – Petrică Țone și nu a putut fi pus în practică din cauza unor șicane politice pe care aș vrea să le dăm uitării).” – a transmis pe Facebook, Mihăiță Beștea, vicepreședintele CJ Călărași

Continue Reading

Tendințe

Copyright © 2022 CalarasiPRESS.