Connect with us

Administrație

Bugetul Județului Călărași, rectificat, din nou, în ședință ordinară

Published

on

Ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Călărași a avut loc pe 21 aprilie, consilierii județeni fiind convocați pentru a dezbate și vota o nouă rectificare a bugetului propriu al Județul Călărași. Ședința s-a desfășurat online. Potrivit datelor, rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2022, se prezintă astfel:

I. Bugetul local

A. Venituri:se majorează veniturile din rambursări de fonduri europene cu suma de 20 mii lei, suma aferenta proiectului “Orizont 2020: ”SOLAQUA – Irigare solară accesibilă și fiabilă pentru Europa”;

-se majorează veniturile din subvenții de la bugetul de stat în cadrul programului PNDL cu suma de 5.041 mii lei, pentru obiectivul de investiții “modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Ștefan Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni), Km 13+500 – Km 41+500,  L=24,57 Km, – execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, servicii ssm, comisioane, taxe, cheltuieli publicitate -PNDL2”;

se modifică trimestrializarea veniturilor în conformitate cu aprobarea acordată prin  adresa nr. 5055/07.04.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași, astfel:

a)-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene, prin majorarea trimestrului II cu suma de 1.000 mii lei și diminuarea trimestrului III cu suma de 1.000 mii lei;

b)-sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prin majorarea trimestrului II cu suma de 2.000 mii lei și diminuarea trimestrului IV cu suma de 2.000 mii lei.

B. Cheltuieli:

-sectiunea de funcționare:

-la capitolul 51.02 – autorităși publice:

-se modifică trimestrializarea cheltuielilor de personal, respectiv la articolul bugetar “salarii de bază”, între trimestrele III și IV, cu suma de 35 mii lei, astfel încât să se asigure un echilibru al cheltuielilor;

-se modifică trimestrializarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile ăntre trimestrele II, III si IV, prin majorarea trimestrului II cu suma de 1.713 mii lei și diminuarea trimestrelor III și IV in limita acestei sume, la articolele bugetare “materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” și “reparații curente”.

-la capitolul bugetar 67.02 –cutură, religie, sport:

-se modifică trimestrializarea cheltuielilor privind transferurile din bugetul local către bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean de Cultură și Creație Călarași, respectiv prin majorarea trimestrului II cu suma de 335 mii lei și diminuarea trimestrului IV cu aceeasi sumă, în vederea asigurării implementării programului de acțiuni culturale aprobat pentru anul 2022. Influențele sunt prezentate în subanexa nr. 1.2 la proiectul de hotărâre.

-la capitolul 84.02 –transporturi: -se modifică trimestrializarea cheltuielilor cu reparatiile curente la drumurile județene, între trimestrele II și III,  prin majorarea trimestrului II cu suma de 1.000 mii lei și diminuarea trimestrului III cu suma de 1.000 mii lei;

-secțiunea de dezvoltare:

-se rectifică “programul de investiții pe anul 2022” și “lista proiectelor finantate din fonduri europene pe anul 2022” cu suma de 20 mii lei, reprezentand rambursare de fonduri europene în cadrul proiectului “Orizont 2020: ”SOLAQUA – Irigare solară accesibilă și fiabilă pentru Europa”, la capitolul 74.02 –protecția mediului;

-la capitolul 84.02 – transporturi:

-se majorează prevederile de cheltuieli de capital cu suma de 5.041 mii lei reprezentând subvenții de la bugetul de stat in cadrul programului PNDL pentru obiectivul de investtii“modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Voda) – Libertatea – DN3B (Dichiseni), Km 13+500 – Km 41+500,  L=24,57 Km, – executie lucrari , inclusiv asistenta tehnica, servicii ssm, comisioane, taxe, cheltuieli publicitate -PNDL2”;

În conformitate cu memoriul justificativ al Directiei Dezvoltare Regionala si Relatii Externe asupra programului de dezvoltare pe anul 2022 se mai produc urmatoarele influente:

-la capitolul 66.02 –sanatate:

-se introduce poziția ” Renovare energetică a clădirii Spital de Pneumoftiziologie Călărași, expertiză tehnică  și audit energetic” căreia i se va aloca suma de 50 mii lei.

Suma necesară va fi alocată din Cap 66.02 – Sănătate, B investiții noi –  pozitia 2 „ Stație de distribuire a oxigenului medical pentru un numar de 50 de paturi;

-la capitolul 68.02 –asistența socială

C- Alte cheltuieli de investiții

-propunem suplimentarea și modificare titlului poziției “Reabilitare energetica Centru de Primire in Regim de Urgenta “Sfanta Maria” Calarasi – actualizare DALI, taxe avize” cu următorul titlu “Reabilitare energetica Centru de Primire în Regim de Urgenta “Sfanta Maria” Calarasi – actualizare DALI, expertiza tehnica, audit energetic, taxe avize”  cu suma de 45 mii lei.  Obiectivul de investitii mentionat mai sus urmează să fie depus în cadrul Programului Național de Redresare si Rezilienta a cărui cerință obligatorie este ca la depunerea cererii de finanțare să fie prezentate spre analiza expertiza tehnică și auditul energetic aferente clădirii. După evaluarea și aprobarea proiectului, în faza II se va depune Documenatia de Avizare a Lucrărilor de Intervenție.

Suma necesară va fi alocată din cap. 67,02 – Cultură, C- Alte cheltuieli de investiții, poziția 5 – “Reabilitare energetica Cinema din cadrul Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, actualizare DALI, taxe avize”.

-la capitolul 84.02 – Transporturi

B – Investitii noi

-propunem înființarea poziției cu următorul titlu „Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 – tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele – limită judeţului Ialomiţa km 0+000 – km 33+000” – Proiect tehnic, Execuție lucrări inclusiv asistență tehnică, consultanțî si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției  cu următorul titlu  „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza – Voda – Stefan Voda – DN 21, judetul Calarasi” Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției cu următorul titlu „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu –  N. Balcescu – Zimbru(DJ 304) – Faurei –  Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny, cu suma de 10 mii lei;

-propunem inființarea poziției cu următorul titlu cu urmatorul titlu „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 307 A – Independența (DN 3) – Al. Odobescu – Vlad Țepeș – Vâlcelele  – DJ 306” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției  cu următorul titlu  „Modernizarea drumului judetean DJ 213 A – DN 3 B (Iezeru) km 0+000 – limită județ Ialomița” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției  cu următorul titlu  „Modernizarea drumului judetean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”- Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem infiintarea poziției  cu următorul titlu  „Modernizarea drumului judetean DJ 303 – Călăreți (DN3 – Sărulești – Valea Argovei -Manastirea(DN31) de la km 0+000 la km 49+419” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny , cu suma de 10 mii lei;

-propunem inființarea poziției cu următorul titlu  „Pod peste bratul Borcea, judetul Calarasi” – Proiect tehnic, Executie lucrari inclusiv asistență tehnică,consultanta și servicii ssm, taxe și cote legale urmare a depunerii acestuia in cadrul Programului National de Investitii Anghel Saligny, cu suma de 10 mii lei;

C- Alte cheltuieli de investiții

-propunem introducerea poziției cu următorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 – tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele – limită judeţului Ialomiţa km 0+000 – km 33+000” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea pozițieicu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 309 – tronson Bogata – DJ 307A – Al. Odobescu –  N. Balcescu – Zimbru(DJ 304) – Faurei –  Danesti (DJ 303) – Nucetu (DN3)” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 307 A – Independența (DN 3) – Al. Odobescu – Vlad Țepeș – Vâlcelele  – DJ 306” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „Modernizarea drumului judetean DJ 213 A – DN 3 B (Iezeru) km 0+000 – limită județ Ialomița” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivulModernizarea drumului judetean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”- cu suma de 31 mii lei;

–propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivulModernizarea drumului judetean DJ 303 – Călăreți (DN3 – Sărulești – Valea Argovei -Manastirea(DN31) de la km 0+000 la km 49+419” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul „ Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza – Voda – Stefan Voda – DN 21, judetul Calarasi” – cu suma de 31 mii lei;

-propunem introducerea poziției cu urmatorul titlu Consultanta pentru obiectivul  „ Pod peste bratul Borcea, judetul Calarasi” – cu suma de 31 mii lei;

Sumele necesare vor fi alocate din Cap 84.02 – Transporturi, A Investitii in continuare – pozitia 1 ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km0+000 la km 34+800, Lungime – 33,8 km – PT + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,consultanta si servicii ssm, taxe și cote legale (PNDL2)”;

-propunem completarea denumirii pozitiei „Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 211 D tronson Cuza – Voda – Stefan Voda – DN 21, judetul Calarasi”  cu urmatoarele „faza D.A.L.I,studiu geotehnic, studiu topografic,  studii hidrologice, expertiza tehnica drumuri/poduri, expertiza tehnica, studiu trafic/studiu siguranta circulatiei, inclusiv taxe si avize, Proiect tehnic si executie lucrari, consultanta”.

Influentele asupra sectiunii de dezvoltare sunt prezentate in anexa nr. 3 si subanexa nr. 3.1 la proiectul de hotărâre.

Influentele asupra bugetului local pe anul 2022 sunt prezentate in ansamblu in anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.

II.Bugetul institutiilor finantate integral/parțial din venituri proprii:

-la capitolul 67.10-cultura, religie:

            -se rectifica bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi, prin modificarea trimestrializarii veniturilor si cheltuielilor, intre trimestrele II si IV cu suma de 335 mii lei, pentru asigurarea surselor si prevederilor de cheltuieli in vederea implementarii programului de actiuni culturale.

Influentele asupra bugetului institutiilor finantate integral / partial den venituri proprii si asupra bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi sunt prezentate in anexa nr. 2 si  subanexa  nr. 2.1 la proiectul de hotarare.

III. Bugetul creditelor interne

-rectificarea  bugetului creditelor interne pe anul 2022 presupune modificarea valoriii obiectivelor de investitii care se finanteaza din imprumutul bancar aprobat si contractat in valoare de 50 mil. lei, avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Judetean Calarasi nr. 45/2022 privind contractarea și garantarea unei finanţări rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei, intre capitole bugetare, modificare aprobata prin Hotararea nr.  7086/04.04.2022 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, astfel:

Obiectivul de investiții Buget initial aprobat influente Buget rectificat
Cap. 51,07 – autoritati publice 5.050 -2.877 2.173
Rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, electrice) si circuite carosabile, pietonale, amenajare spatii verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) – B-dul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, Municipiul Călărași 310 -103 207
Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călărași 4.740 -2.774 1.966
Cap. 66,07 – sanatate 11.824 -8.794 3.030
Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scările aferente corp A (scara1 – etajele 2-4; scara 2 – etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara aferenta corp B etajele P-5-SJU Călărași 563 -402 161
Corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgenta Călărași – OB.2 – GOSPODARIA DE APA, STATIE EPURARE, RETELE EXTERIOARE 2.935 -2.766 169
Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de urgență Dr. Pompei Samarian Călărași 8.326 -5.626 2.700
cap. 84,07 -transporturi 137 11.671 11.808
Modernizare pod trecere râul Argeș, km 23+000 135 717 852
Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța – limită județ Ialomița, km. 0+000 – km 15+365 2 10.954 10.956
Total 17.011 0 17.011

Se propune majorarea cotizatiei pe anul 2022 a Judetului Calarasi la Asociatia Fotbal Club Dunarea 2005 Calarasi cu suma de 1.104 mii lei, respectiv de la 846 mii lei la 1.950 mii lei pentru finantarea sezonului competitional si a cheltuielilor asociatiei asa cum sunt prezentate in anexa nr. 5 la proiectul de hotarare”, se arată în Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre.

Administrație

Primarul Ionel Tatu se ține de cuvânt și obține finanțare pentru 35 km apă si canalizare

Published

on

Primarul Ionel Tatu din comuna Vâlcelele, județul Călărași, a marcat o zi semnificativă astăzi, pe 25 septembrie, o zi care va rămâne în istoria comunei. Cu mândrie și determinare, primarul a reușit să pună semnătura pe contractul pentru un proiect de importanță majoră: introducerea a 35 de kilometri de sistem de apă-canal în comunitatea sa.

Această inițiativă reprezintă un pas important pentru comuna Vâlcelele și locuitorii săi. Problemele legate de accesul la apă curată și serviciile de canalizare au fost o sursă constantă de preocupare pentru comunitatea locală. Prin semnarea acestui contract, primarul Ionel Tatu și echipa sa demonstrează angajamentul lor ferm pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Proiectul va implica lucrări extinse de construcție și infrastructură, inclusiv instalarea unei rețele de apă și canalizare care va acoperi cei 35 de kilometri stabiliți. Aceasta va permite accesul la apă potabilă de înaltă calitate pentru mai mulți locuitori și va contribui la menținerea unui mediu mai curat și mai sănătos în comună.

Primarul Ionel Tatu a subliniat importanța colaborării între administrație și comunitate în realizarea acestui proiect și a mulțumit tuturor celor implicați, inclusiv instituțiilor guvernamentale și partenerilor locali, pentru susținerea lor neîncetată.

Continue Reading

Administrație

A fost semnat contractul pentru transportul în comun pentru ruta ROSEȚI → JEGĂLIA → BORCEA

Published

on

Astăzi, în data de 25 septembrie a.c., președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a pus semnătura pe contractul pentru ultimul set de trasee din zona estică a județului.

Localitățile Roseți, Jegălia și Borcea au intrat în prim-plan odată cu semnarea lotului cu numărul 5 al proiectului care se ocupă de dezvoltarea transportului în comun din Călărași.

„Am finalizat procesul semnând ultimul lot de trasee ce acoperă ruta Călărași – Roseți – Jegălia – Borcea. Acest plan de transport județean a fost aprobat cu succes de către Consiliul Județean. Dorim să oferim servicii de transport de înaltă calitate locuitorilor din Călărași. Calitatea este esențială pentru noi”, a afirmat președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, într-un interviu acordat Canal SUD.

De notat că, spre deosebire de celelalte loturi de transport, care au fost adjudecate de companii din afara județului, lotul numărul 5 a fost câștigat de un rezident, subliniind astfel angajamentul pentru îmbunătățirea serviciilor oferite.

Costel Feldioreanu, transportatorul, a declarat: „Dorim să aducem îmbunătățiri semnificative serviciilor noastre, motiv pentru care am achiziționat două microbuze cu o capacitate de 22 de locuri. Acestea vor intra în circulație pe străzile județului în luna noiembrie.”

Planul de transport în comun cuprinde un total de 12 loturi, iar societățile implicate s-au angajat să asigure transportul sigur al cetățenilor timp de 10 ani, furnizând mijloace de transport noi și moderne pentru comunitatea din Călărași.

Continue Reading

Administrație

Grădiștea | Revoluție în transportul școlar cu microbuze electrice

Published

on

Comuna Grădiștea a lansat un proiect inovator menit să revoluționeze transportul elevilor din zonă, adoptând o abordare ecologică și sustenabilă. La începutul acestei luni, într-o ședință extraordinară a consilierilor locali, a fost aprobată Hotărârea privind Acordul de Parteneriat între UAT Județul Călărași și UAT Comuna Grădiștea. Scopul acestui parteneriat este implementarea unui proiect ambițios de dotare cu microbuze electrice cu eficiență energetică pentru transportul elevilor din întreg județul Călărași. Acest proiect are ca obiectiv principal reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea calității aerului prin utilizarea microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat pentru transportul școlar.

Potrivit prevederilor Hotărârii adoptate, Primăria Comunei Grădiștea s-a angajat să instaleze o stație de încărcare pentru microbuzele electrice până la data de 28 februarie 2025. De asemenea, aceasta va asigura resursa umană necesară, inclusiv șoferi calificați, va acoperi costurile de reparații și întreținere a flotei de microbuze, precum și costurile de alimentare pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

Până în prezent, Consiliul Județean Călărași, sub conducerea lui Vasile Iliuță din partea Partidului Social Democrat, a făcut un pas hotărât către viitor, reușind să semneze contracte de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru achiziționarea a nu mai puțin de 25 de microbuze electrice destinate transportului elevilor din 17 localități din județ. Această inițiativă va aduce beneficii semnificative comunităților din Borcea (2 microbuze), Plătărești (2), Sărulești (2), Frumușani (2), Ileana (1), Dragalina (2), Modelu (2), Chiselet (1), Radovanu (1), Spanțov (1), Tămădău Mare (1), Mânăstirea (2), Vasilați (2), Alexandru Odobescu (1), Roseți (1), Valea Argovei (1) și Curcani (1). Aceste microbuze electrice vor aduce beneficii nu doar mediului înconjurător, ci și siguranței și confortului elevilor care le vor folosi în fiecare zi pentru a ajunge la școală.

Continue Reading

Cele mai vizualizate