Connect with us

Anunțuri - Călărași

ANUNȚ – MDE GROUP SRL -Lansare proiect „ÎNFIINȚARE LINIE PRODUCȚIE GARNITURI DE ETANSARE”

Published

on

ANUNȚ DE PRESĂ

Olteniţa, Ianuarie 2022

Lansarea proiectului „ÎNFIINȚARE LINIE PRODUCȚIE GARNITURI DE ETANSARE” MDE GROUP SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎNFIINȚARE LINIE PRODUCȚIE GARNITURI DE ETANȘARE”, cod SMIS 138699, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 – “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Valoarea totală a proiectului este de 2.511.168,62 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.505.103,09 lei. Obiectivele proiectului sunt: creșterea numărului de angajați cu cel puțin 2 persoane până la finalizarea implementării investiției; creșterea portofoliului de clienți cu cel puțin 5 clienți, după implementarea investiției; creșterea activelor imobilizate ale firmei in primul an dupa implementarea investitiei propuse cu cel putin 10%. Acestea vor contribui la atingerea obiectivului principal al SC MDE GROUP SRL de a asigura o dezvoltare durabilă a firmei, bazându-se pe o competitivitate crescută și o plusvaloare a activității desfășurate. În cadrul proiectului vor fi achiționate următoarele echipamente de producție: 3 echipamente de tăiere cu diverse caracteristici tehnice, 2 laptopuri, 2 sisteme desktop, 4 licențe software Microsoft Office, 1 licență Software ERP. De asemenea, MDE GROUP SRL va dota locul de implementare cu o rampă de acces, o bară de susținere, un panou fotovoltaic și becuri LED – măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător, de creștere a eficienței energetice și de asigurare a egalității de șanse și de tratament. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni: respectiv de la data de 01.04.2020 până la data de 31.03.2023.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Coordonator de proiect: GHITA ANCA Tel: 0726257781; E-mail: anca1ghita@yahoo.com MDE GROUP SRL Municipiul Oltenita, Sos. Chirnogi, Nr. 2A, judeţul Calarasi J51/199/2002, CUI RO14776100 Tel: 0726257781; E-mail: anca1ghita@yahoo.com Administrator: Ghita Anca

MDE_anunt lansare proiect

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Anunțuri - Călărași

Comunicat presa finalizare proiect SMIS 114362

Published

on

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

Anunț public – solicitare autorizație de mediu

Published

on

S.C. BENINO SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul Fabricarea hârtiei și catonului ondulat și a ambalajelor de hârtie cu sediul în Șos Portului, nr. 32 A, loc Olteniței, jud. Călărași. Pentru informații suplimentare și contestații se va contacta Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, șoseaua Chiciului, nr. 2 Călărași, cod 91000, E-mail office@apmcl.anpm.ro Tel/Fax: 0242231035, 0242311926 tel mobil 0746248675 în termen de 10 zile de la apariția anunțului.

Continue Reading

Anunțuri - Călărași

ANUNT DE LICITAŢIE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

Published

on

ANUNT DE LICITAŢIE

 1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

Municipiul Călărași, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. București, nr. 140 A, Călărași, Județul Călărași, telefon 0242311005, fax 0242318574, e-mail office@primariacalarasi.ro.

 1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie concesionat: imobil – teren cu suprafața de 450 mp, situat în strada Grădiștea, nr. 57 A, carte funciară nr. 33791, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul Municipiului Călărași, în vederea edificării unei locuințe. Concesionarea se va face conform OUG 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din data de 26.05.2022.
 2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Compartimentul Achiziții (etajul 2) din cadrul Municipiului Călărași, Călărași, București, nr. 140 A, județul Călărași.
  • Costul si condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 50 de lei, sumă ce se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Călărași.
  • Data limită pentru solicitarea clarificarilor: 10.2022, ora 14:00.
 3. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.10.2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare oferta: un exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18.10.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele  pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Municipiul Călărași, jud. Călărași, Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, trcl@just.ro.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15.09.2022

 

PRIMAR

Dulce Marius Grigore

Continue Reading

Tendințe

Copyright © 2022 CalarasiPRESS.

error: Conținutul site-ului Călărași PRESS este protejat de dreputuri de autor. Toate dreputile rezervate către © Cătălin COJOCARU. Pentru preluare informațiilor și a conținutului, ne puteți contacta la 0735.128.255 sau la catalin@calarasipress.ro