Connect with us

Administrație

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară pentru a dezbate noi proiecte

Published

on

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, în data de 31 martie 2022, începând cu ora 16:30, în sala de şedinţe a primăriei, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Polivalentă Ion Neagu, situată în municipiul Călăraşi, strada Alexandru Sahia, nr. 1;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor orare şi valoarea abonamentelor de acces pentru Bazinul de înot didactic ,,Dr. Daniel Ştefan Drăgulin”, situat în Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C;
 3. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi;
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 8, având număr cadastral 24230, număr carte funciară 24230, în suprafaţă de 289 mp, în favoarea domnului Iancu Constantin;
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din proprietatea publică a judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în proprietatea publică a municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi, a imobilului ,,Sediu gardieni”;
 6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/30.08.2021 ,,privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Călăraşi a unor imobile situate în municipiul Călăraşi”;
 7. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174/28.10.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Călăraşi;
 8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în trei loturi a imobilului teren având numărul cadastral 34024, în suprafaţă de 523 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Zăvoiului, nr. 3A;
 9. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor cu numerele cadastrale: 23315, 27025, 27029, 27017, 27018, 27019, 27020, 27021, 27022, 27023, 27026, 27027, 27028, 27030, 27031, 23789, 23790, 23791, 23792, 23327, 23323, 23322, 23321, 23320, 23319, 23318, 23317, 23316, 23314, 25970, 25972, 25969, 25971, teren arabil intravilan, situat în municipiul Călăraşi;
 10. Proiect de hotărâre privind alipirea a şase terenuri situate în intravilanul municipiului Călăraşi, numere cadastrale 23405, 23406, 23407, 23408, 23409 şi 23539;
 11. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călăraşi, număr cadastral 29122 cu numărul cadastral 33377;
 12. Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri situate în intravilanul municipiului Călăraşi, număr cadastral 26998 cu numărul cadastral 30552;
 13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33350, în suprafaţă de 224 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Locomotivei, nr. 35A;
 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului – teren aferent lăcaşului de cult, în suprafaţă de 773 mp, având număr cadastral 34199, teren situat în municipiul Călăraşi, strada Bulevardul Gării, nr. 2A, judeţul Călăraşi, în proprietatea Parohiei ,,Sfinţii Martiri Brâncoveni”;
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului.
 17. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/24.02.2022 privind actualizarea chiriei locuinţelor ANL situate în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi;
 18. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 194/25.10.2013 privind darea în administrare gratuită a PT36 situat în Călăraşi, strada Dumbravei, către Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi şi trecerea în administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi;
 19. Proiect de hotărâre privind oprirea funcţionării centralei termice de zonă CT 29, aflată în exploatarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi;
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local şi a listei cu ,,situaţiile deosebite” în care se acordă ajutoare de urgenţă;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Ridicarea interdicţie temporară de construire pentru terenurile cu nr. cadastrale 32252, 32251, 30754, 32794 şi 32250”, situat în Aleea Măgureni (fost strada Măgureni nr. 1), municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi;
 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/06.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Călăraşi;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru utilizarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice înființate în municipiul Călărași, investiție realizată în cadrul proiectului cu titlul ,,Înființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Călărași”;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,,Consolidarea capacității Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călărași de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”;
 26. Diverse.

Administrație

Sala de sport din Independența, construită prin CNI, a fost finalizată

Published

on

Primăria Comunei Independența din Călărași anunță finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii Sală de educaţie fizică şcolară, realizat în satul Independenţa de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii (CNI).

„Începând de astăzi elevii Şcolii gimnaziale George Vâlsan din satul Independenţa vor efectua orele de educație fizică în condițiile secolului XXI. Mulțumesc din suflet tuturor celor implicați în realizarea acestui obiectiv.”, scrie primarul Rădulescu Gabriel.

Sala de educaţie fizică şcolară este formată din sală de sport, vestiare, grupuri sanitare, spaţii tehnice. Suprafaţa construită, potrivit datelor CNI, este de aproximativ 388 mp iar cea desfăşurată de 415 mp. Regimul de înălţime este parte (cu supantă). Cvaloarea investiţiei este de 2.112.129 lei, scrie arenamedia.ro

Sala de sport din comuna Independența este realizată în proporție de 90 % și am garanția constructorului că în maxim o lună ne va fi predată pentru a intra în circuitul didactic, copiii să își desfășoare activitatea acolo. Au fost unele probleme legate de prețul materialelor de construcție, din cauza problemelor exploziei prețurilor dar suntem în linie dreaptă și nu mai are ce să împiedice realizarea acestui obiectiv, de aceea în maxim o lună această sală de sport va fi gata“, a declarat într-un interviu pentru Canal SUD, Gabriel Rădulescu primarul comunei Independența în data de 22 septembrie.

Continue Reading

Administrație

Cine poate beneficia de ajutorului de încălzire oferit de Primăria Călărași în anul 2022

Published

on

Dosarele pentru acordarea ajutorului de încălzire (gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri) se depun, începând cu data de 17.10.2022, la ghișeul Direcției de Asistență Socială iar dosarele pentru sistemul centralizat se depun la sediul SPCTFL Călărași (fost bloc Flora), în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:30 – 14:00.
Formularele de cerere se găsesc la ghișeele DAS, SPCTAFL și ale Primăriei municipiului Călărași. Cererea tipizată va fi completată cu numele titularului în clar, va fi datată și semnată de acesta.
Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2022 este până la data de 20.11.2022.
După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:
– începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
– începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.
Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:
– să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri și declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.
Cine depune cererea:
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
– proprietarul locuinţei;
– persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
– titularul contractului de închiriere;
– alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
– reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.
Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi puse la dispoziția solicitanților de către DAS, pentru acele persoane care au domiciliul pe raza municipiului Călăraşi.
Depunerea cererilor completate și a documentelor doveditoare anexate se va face la sediul DAS, individual, pentru ajutoarele de încălzire cu combustibili solizi sau petrolieri, gaze naturale şi energie electrică, iar pentru ajutoarele de încălzire cu energie termică depunerea se va face individual sau prin reprezentanții asociațiilor de proprietari.
De asemenea acestea sunt publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Călăraşi, respectiv https://das.primariacalarasi.ro/, împreună cu documentele necesare, cuatumul ajutoarelor de încălzire şi lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Astfel documentele vor putea fi transmise și on-line la adresa de e-mail ajutorincalzire@das.primariacalarasi.ro .
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la telefonul: 0242/313151.
Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, primarii au obligaţia de a efectua anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererea beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.
IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire!

Continue Reading

Administrație

Comuna Fundeni are echipă de fotbal

Published

on

Surpriză neașteptată în fotbalul călărășean, revenire incredibilă după 13 ani de absență a echipei de fotbal din localitatea Fundeni. Gloria Fundeni, fondată în urmă cu 15 ani, revine sub atenția reflectoarelor, iar Dragnea Cristian, delegatul echipei de fotbal spune că se bucură de toată susținerea autorităților locale pentru promovarea echipei din liga a V-a

“Tot timpul, echipa de fotbal din Fundeni a fost în primele 7 echipe pe județul Călărași, care a fost acolo, în clasament. Au fost ani când am fost în primele patru. Mi-am îndreptat atenția, bineînțeles. O echipă de tineri au zis să înființăm echipa. Eu le-am spus pentru început, trebuie să mă convingeți. Am fost de acord că vom înscrie echipa, dar nu mai este ce a fost. Acum, ca să înscrii echipa de fotbal trebuie să aibă personalitate juridică, contabil.

Sunt niște costuri – de la echipament, mingii, obiecte de antrenament, trebuie să împrejmuim cu gard corespunzător. Vrem să așezăm puțin și terenul. Într-un cuvânt, Fundeni va începe pe lucrul ăsta. A fost la ambiția mea, la ambiția unor tineri. A venit un grup de tineri că vor să înscriem echipa. Eu sunt fost sportiv și sunt lângă voi. Le-am arătat și le arăt că tot timpul facem lucrul acesta.” – a declarat Gheorghiță Cărtușanu, primarul localității Fundeni.

Continue Reading

Tendințe

Copyright © 2022 CalarasiPRESS.

error: Conținutul site-ului Călărași PRESS este protejat de dreputuri de autor. Toate dreputile rezervate către © Cătălin COJOCARU. Pentru preluare informațiilor și a conținutului, ne puteți contacta la 0735.128.255 sau la catalin@calarasipress.ro