in

Anunț | Societatea Drumuri și Poduri Călărași scoate la concurs un post vacant

ANUNT

Societatea Drumuri si Poduri S.A. Calarasi cu sediul in jud. Calarasi, Str. Prelungirea Dobrogei, nr. 16, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Contabil Sef.

I. Conditii generale de participare la concurs:
– Cetatenie romana si domiciliu in Romania
– Sa cunoasca limba romana scris si citit
– Fara antecedente penale
– Capacitate deplina de exercitiu
– Capacitate de a lucra in echipa
– Capacitate de operare IT
– Planificare si organizare, atentie la detalii
– Nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 6 ani
– Foarte bune abilitati de organizare si planificare

II. Conditii specifice de participare la concurs:
– Absolvent al Facultatii de Contabilitate
– Experienta si vechime de minimum 2 ani in domeniul financiar-contabil, din care minimum 1 an intr-o societate pe actiuni cu activitate de productie;

III. Responsabilitati:
– Organizeaza si supervizeaza operatiunile zilnice de contabilitate, potrivit conditiilor legale
– Coordoneaza inchiderile de luna si de an in contabilitate, cu respectarea termenelor privind depunerea declaratiilor
– Intocmeste si verifica balantele si bilantul anual
– Pregateste si depune rapoarte, declaratii periodice si situatii financiare
– Face propuneri de imbunatatire a procedurilor si politicilor interne contabile, propune noi procedure care au ca scop eficientizarea activitatii
– Coordoneaza activitatea contabililor din subordine
– Colaboreaza cu echipa pentru raportarile catre directorul general si pentru efectuarea verificarilor interne
– Gestionarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor societatii
– Analiza lunara a necesarului de lichiditati si dispunerea de masuri in vederea accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante
– Mentinerea permanenta a capacitatii de plata a societatii si indeplinirea la termen a obligatiilor de plata fata de oricare dintre creditorii societatii
– Organizarea, conducerea si controlul inventarierii generale anuale a patrimoniului

IV. Dosarul de inscriere la concurs va contine:
– Opisul documentelor
– Cerere de inscriere
– Curriculum Vitae
– Copia actului de identitate
– Copia diplomei de licenta
– Copii ale documentelor care dovedesc experienta profesionala ceruta(obligatoriu extras REVISAL si copie carnet de munca, adeverinte eliberata de angajator)
– Cazier judiciar
– Adeverinta medicala

V. Bibliografie
– Legea nr.82/1991 legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordinul MFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare
– Ordinul MFP 1802/2014 cu modificarile ulterioare
– Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– Orgonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
– Orgonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, actualizata

Dosarele vor fi depuse la sediul societatii din Calarasi, str. Prelungirea Dobrogei, nr.16, in termen de 10(zece) zile de la data publicarii anuntului. Fiecare dosar depus va primi un nr. de inregistrare cu data si ora depunerii.
Verificarea,evaluarea si selectia dosarelor se va realiza in maximum 24h de la data expirarii termenului de depunere al acestora.

Data,ora si locul de desfasurare a concursului:
– Proba scrisa se va desfasura in data de 04.12.2020 orele 10:00 la sediul societatii.
– Poba de interviu se va desfasura in data de 07.12.2020 orele 10:00 la sediu societatii.

Eventualele contestatii se vor depune in scris la sediul societatii in termen de 24h .

Director General,
Dragan Mirela Claudia

5 2 votes
Article Rating

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

VIDEO. “Agent secret” prins beat în misiune. Polițiștii au avut o surpriză

VIDEO. Ciprian Olteanu, despre datoriile Primăriei Unirea: “4 miliarde lei vechi…angajamente de plată fără susținere financiară”