Connect with us

ANUNȚURI

NE POȚI TRIMITE ANUNȚUL TĂU PRIN E-MAIL SAU WHATSAPP – IAR NOI ÎL VOM PUBLICA ÎN CÂTEVA MINUTE 0734642449 

Publicat la data de 17 martie 2023

INFORMARE

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, OUAI CIOCANESTI-DUNARICA, cu sediul in com. Gradistea, judetul Calarasi, intentioneaza sa solicite  de la A.N. “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor , pentru realizarea lucrarilor de “MODERNIZAREA  REŢELEI DE  CONDUCTĂ  ÎNGROPATĂ  ŞI  A  STAŢIEI  DE PUNERE  SUB  PRESIUNE  SPP 1B2,  DIN  AMENAJAREA  HIDROAMELIORATIVĂ  BOIANU  STICLEANU,  JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, ETAPA II”, amplasate in extravilanul comunei Ciocanesti, judetul Calarasi.

Aceasta investitie este noua.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot la sediul OUAI Ciocanesti-Dunarica, din comuna Gradistea, judetul Calarasi si domnului Lungu Marian la nr.de telefon 0742.205.607 dupa data de 20.03.2023.

 


Publicat la data de 04.03.2023

Codrici Mariana Nicoleta declar pierdută legitimatia de handicap Nr. 1872 /10.02.2023.O declar nula

Publicat la data de 22.02.2023


Publicat la data de 22.02.2023


Publicat la data de 21.02.2023

Publicat la data de 20.02.2023

Publicat la data de 20.02.2023


Publicat la data de 20.02.2023


Publicat la data de 20.02.2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de Mediu

MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,MOBILITATE URBANĂ PRIN PROMOVAREA UTILIZĂRII MIJLOACELOR ALTERNATIVE DE TRANSPORT”, propus a fi amplasat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului – Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi cu sediul în şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, Călăraşi, 910005 şi la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI, având sediul în strada Bucureşti, nr. 140 A, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, în zilele de luni–vineri, între orele 1000–1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului.


Anunț pierde document

RUC. Pierdut registru unic de control al S.C. HATTRICK BET SRL, cu sediul social în Splaiul Unirii nr.165, sector 3, București, clădirea TN Office, et. 5-7., punct de lucru: Str. București,Nr 64, Călărași, jud. Călărași. C.I.F. 34373098, J40/4605/2015. Il declar nul;

Publicat la data de 17.02.2023, ora 15:34:43


Publicat la date de Joi, 15.01.2023

ANUNȚ MEDIU

Beneficiarul GURA IALOMITEI SOLAR S.R.L., cu sediul in Șoseaua Nordului, nr.62D, et.6,
Sector 1, București, anunță Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului:
“P.U.Z. – CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CU MAXIMUM 60 GRUPURI GENERATOARE EOLIENE ȘI RACORD
ELECTRIC LA S.E.N.” – amplasat în județul Călărași, comuna Nicolae Bălcescu, comuna Valea
Argovei, comuna Gurbănești, extravilan Nicolae Bălcescu T28/2, T29, T27/3, Valea Argovei T63,
T36/4, T5, Gurbănești T25/2, T92/1, T18/1, T14, T15, T13/2, T19/2, T30, T72, T85, T5, T2, T57,
T56, T55, T54, T56/2, T53, T58, T58/1, T59, T60, T61, T63, T76/2, T86, T84/1, T75, T87, T41/1,
T88, T92/1.

Documentația se supune procedurii de adoptare:
– cu Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările
ulterioare;
– cu evaluare adecvată conform prevederilor O.U.G. nr.f 57/2007 – privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu
modificările și completările ulterioare.
Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, cu sediul în șoseaua Chiciului,
nr.2, Călărași, de Luni până Vineri, între orele 10°°-14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.

 

 

Publicat la date de Joi, 12.01.2023

ANUNȚ MEDIU

Beneficiarul GURA IALOMITEI SOLAR S.R.L., cu sediul in Șoseaua Nordului, nr.62D, et.6,
Sector 1, București, anunță Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului:
“P.U.Z. – CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ EOLIANĂ GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, CU MAXIMUM 60 GRUPURI GENERATOARE EOLIENE ȘI RACORD
ELECTRIC LA S.E.N.” – amplasat în județul Călărași, comuna Nicolae Bălcescu, comuna Valea
Argovei, comuna Gurbănești, extravilan Nicolae Bălcescu T28/2, T29, T27/3, Valea Argovei T63,
T36/4, T5, Gurbănești T25/2, T92/1, T18/1, T14, T15, T13/2, T19/2, T30, T72, T85, T5, T2, T57,
T56, T55, T54, T56/2, T53, T58, T58/1, T59, T60, T61, T63, T76/2, T86, T84/1, T75, T87, T41/1,
T88, T92/1.

Documentația se supune procedurii de adoptare:
– cu Aviz de Mediu conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 – privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările
ulterioare;
– cu evaluare adecvată conform prevederilor O.U.G. nr.f 57/2007 – privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu
modificările și completările ulterioare.
Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului/programului propus, pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, cu sediul în șoseaua Chiciului,
nr.2, Călărași, de Luni până Vineri, între orele 10°°-14°°.
Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare, la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.


Publicat la data de 22 noiembrie 2022

25 Octombrie 2022 / 09:30

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu ENGIE ROMÂNIA S.A prin CĂLIN SERVICE TOTAL S.R.L anuntă publicul interest asupra depunerii solicitàrii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul.
“EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURAL MEDIE PRESIUNE”, propus a fi amplasat in sträzile Câmpului, Crizantemei, Sportului, Soarelui, Stadionului, Nucilor si Prelungirea Canalului, sat Modelu, comuna Modelu, judetul Calarasi.

Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritätii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Cälárasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calärasi, 910005 si la sediul ENGIE ROMÂNIA S.A.prin CÄLIN SERVICE TOTAL S.R.L., având sediul in bd-ul Märásesti, nr. 4-6, sector 4, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00:14.00.  Observatiile publicului se primes zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.


ANUNT DE LICITAŢIE – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI

 1. Informații generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

        MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul în str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail [email protected]

 1. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului Călărași, zona FNC ( livada), în vederea edificării unei locuințe, după cum urmează:

Lot A5.6 (CF24169), 224mp; lot A12.1 (CF24170), 187mp; lot A14.1 (CF 24175), 289mp; lot A13 (CF24228), 321mp; lot A 15 (CF24227), 391mp; lot B9 (CF24229), 362mp; lot B10.1 (CF24200), 97mp; lot B11 (CF24177), 412mp; lot B17 (CF24168), 265mp; lot B20 (CF24203), 144mp; lot C33 (CF24220), 301mp; lot C16 (CF24352), 326mp; lot C15 (CF24301), 280mp; lot C14.1 (CF24475), 118mp; lot C21 (CF24277), 300mp; lot C5 (CF24468), 339mp; lot C10.1 (CF24213), 220mp; lot C12.2 (CF24259), 200mp; lot C13.1 (CF24393), 217mp; lot C13.2 (CF24340), 217mp; lot C14 (CF24395), 199mp; lot C30 (CF24267), 329mp; lot C18 (CF24219), 168mp; lot C17 (CF24392), 296mp; lot D13.1 (CF24408), 184mp; Lot D16.2 (CF24362), 255mp; lot D3.1 (CF24398), 218mp; lot D12.3 (CF24310), 184mp; lot D24 (CF24302), 370mp; lot D23 (CF24415), 370mp; lot D16.1 (CF24262), 213mp; lot D15 (CF24210), 287mp; lot D4 (CF24218), 223mp; lot E7 (CF24110), 129mp; lot E2.1 (CF24360), 182mp; lot F36 (CF24390), 288mp; lot F9 (CF24330), 377mp; lot F12 (CF24359), 328mp; lot F18 (CF24361), 346mp; lot F4.1 (CF24317), 299mp; lot F2.1 (CF24443), 290mp; lot F23 (CF24380), 303mp; lot F5.1 (CF24417), 347mp; lot F8 (CF24391), 297mp; lot F42 (CF24374), 351mp; lot F41 (CF24323), 227mp; lot F45 (CF24431), 293mp; lot F38 (CF24333), 181mp; lot F33 (CF24382), 395mp; lot F35 (CF24434), 343mp ; lot F21 (CF24329), 231mp; lot F20 (CF24377), 278mp; lot F34 (CF24423), 434mp; lot F44 (CF24369), 240mp; lot F43 (CF24386), 345mp; lot G18 (CF24424), 320mp; lot G19 (CF24366), 177mp; lot G17 (CF24406), 220mp; lot G15 (CF24405), 140mp; lot G12 (CF24404), 359mp; lot G11 (CF24430), 334mp; lot G6 (CF24401), 293mp. Concesionarea se va face conform O.U.G nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/30.08.2021.

 1. Informatii privind documentatia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  • Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:  documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Călărași, pe baza unei solicitări scrise, contra cost.
  • Denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire:  Serviciul Achizitii (etajul 2) din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.
  • Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar , unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 57/2019: 10 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Municipiului Călărași.
  • Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 10.2022, ora 14.00.
 2. Informatii privind ofertele:

4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 28.10.2022, ora  14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Călărași, Loc. Călărași, str. București, nr. 140 A, județul Călărași.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar.

 1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 31.10.2022, ora  10.00,

La sediul Primăriei Municipiului Călărași, Călărași, str. Bucuresti, nr. 140 A, județul Călărași.

 1. Denumirea , adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele  pentru sesizarea instantei: Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, 910068 – Calarasi, jud. Calarasi. Tel. 0242311947; 0242312505; 0242311516; Fax: 0242316157, [email protected]
 2. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 04.10.2022 .

 

PRIMAR

Dulce Marius Grigore


LOLOT COSTEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, anunță lansarea proiectului cu titlul „M1 – MICROGRANT ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR”, contract de acordare a ajutorului de stat nr. M1-AGRI-9144 din 27.06.2022, finanțat în cadrul Măsurii 1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar, instituită prin OUG nr 61/06.05.2022.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității curente a întreprinderii BASALIC MARIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în domeniul agricol.

Proiectul are ca rezultat principal menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni, de la data încasării micrograntului.

Valoarea totală a proiectului este de 24.739,00 lei, din care valoarea grantului finanțat de UE și bugetul de stat de 24.739,00 lei și valoarea cofinanțării beneficiarului de 0,00 lei.

Contractul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv 24.06.2022 – 23.06.2023.

Codul proiectului: M1-AGRI-9144

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR-REACT EU prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.


Spațiu de închiriat pe strada Cornișei (mun. Călărași) – 80 m.p.

Birou sală mare open space, cu înca 3 camere compartimentate, se ofera pentru închiriat. Suprafața utilă este de 80 mp.

Spațiul are o poziționare foarte bună, fiind într-o zonă circulată având în apropiere numeroase puncte de interes public precum: instituții bancare și de învățământ, farmacii, magazine, mijloace de transport în comun.

DETALII AICI sau la telefon: 0721694648


Anunț public – solicitare autorizație de mediu

S.C. BENINO SRL solicită autorizație de mediu pentru obiectivul Fabricarea hârtiei și catonului ondulat și a ambalajelor de hârtie cu sediul în Șos Portului, nr. 32 A, loc Olteniței, jud. Călărași. Pentru informații suplimentare și contestații se va contacta Agenția pentru Protecția Mediului Călărași, șoseaua Chiciului, nr. 2 Călărași, cod 91000, E-mail [email protected] Tel/Fax: 0242231035, 0242311926 tel mobil 0746248675 în termen de 10 zile de la apariția anunțului.


APARTAMENT DE ÎNCHIRIAT ÎN CĂLĂRAȘI

Apartament de închiriat, cu suprafața de 60 m.p., ultracentral, et. 2/4, decomandat – în municipiul Călărași, prelungirea București, vis-a-vis de Școala Generală nr.10 Mihai Viteazu. Apartamentul este utilat și mobilat complet.

Perioada minimă pentru închiriat este de un an. Pentru detalii suplimentare telefon: 0726.982.185